Pravda o vodě v Kladně a Mělníku

Hospodaření s vodou je 100% v rukou fr. koncernu Veolia

Středočeské vodárny, a.s., koncern Veolia a
Vodárny a kanalizace Kladno - Mělník, a.s., VKM

CENA VODY, VODNÉ A STOČNÉ, CENA KUBÍKU VODY

KLADNO, MĚLNÍK, NERATOVICE, KRALUPY NAD VLTAVOU


Obchod s vodou, prodej vody i stanovení ceny vody v Kladně a Mělníku ovládá fr. koncern Veolia, kt. inkasuje zisk z vodného a stočného, který platí lidé a nemusí ho vracet do obnovy infrastruktury v regionu!

Cenu vody v Kladně, Mělníku a okolí navrhuje společnost Středočeské vodárny, a.s., z fr. koncernu Veolia. Cenu vodného a stočného a do ní kalkulovanou míru zisku koncernu, navrhuje představenstvo společnosti Středočeské vodárny a schvaluje ji vedení VKM.

O ceně vody NE rozhodují výhradně města a obce. Cena kubíku vody obsahuje rovněž ziskovou marži provozovatele. Ta je k dispozici  soukromé firmě Středočeské vodárny a ne VKM či městům a obcím na Kladně a Mělníku.

V rámci privatizací vodáren lidé pracující pro Veolii často slibovali zastupitelům, že cena vodného a stočného poroste pouze o inflaci, pokud svěří prodej vody Veolii. Tento falešný slib není plněn. Pro porovnání zde máte Míru inflace.

Zdokumentování obdobného procesu, který proběhl zde aneb, jak se z okresní vodárny stala slupka závislá na koncernu a zisky z vody platí lidé do zahraničí.

Proč prodávají českou vodu Francouzi?Proč mají lidé ve Zlíně léta nejdražší cenu vody v kraji?

VKM
vodné
stočné
celkem
růst v
inflace
     
rok
Kč/m3
Kč/m3
Kč/m3
%
%
201853,2439,6892,920
201753,2439,6892,920Vyhraná žaloba u Ústavního soudu

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Srovnání zisků z "vody" okresní vodárny a zahr.koncernu za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky vodárny a koncernu za 3 roky
  4. Jak se určí zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a správu vody jako veřejnou službu!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak se přidejte a podepište petici požadující to respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

2412 občanů