Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., BVK, francouzský koncern SUEZ

Hospodaření s vodou v Brně kontroluje fr. koncern SUEZ z 46%


ZISK, KTERÝ PLATÍ LIDÉ V CENĚ VODY V BRNĚ A KTERÝ KONČÍ Z ČÁSTI U FR. KONCERNU SUEZ A Z ČÁSTI VE MĚSTĚ BRNO

Společnost, která nevlastní infrastrukturu, ale pronajímá si ji od města Brna a na ní prodává vodu lidem. Fr.koncern SUEZ má podíl 46% a město Brno 51%.

O ceně V/S rozhoduje město a fr. koncern SUEZ. Vzhledem k majetkovým  podílům a nutností dohodnout se jsou město a koncern společně ovládající osoby vodárny. Cena vody obsahuje ziskovou marži, ta je v případě BVKu z velké části vyplácená v dividendách. Díky zachování majority v rukou města je do ceny vodného a stočného kalkulována zisková marže kolem 5-7%.

Na Severní Moravě, kde města prodala pod cenou akcie SMVAKu se za 15 let v ní vystřídalo 5 zahraničních vlastníků, kteří z SmVakU vyždímali veškeré nakumulované zdroje a vodárnu zadlužili miliardovými úvěry. Koncernem dnes do ceny vody kalkuluje ziskovou marži 30-45%!

V Brně městu z vyplacených dividend náleží cca 51%, fr. koncernu SUEZ 46%. Zisk se dělí, ale investice hradí ze 100% především vlastník a tím je město Brno.

rok
celkem
celkem 2012-2014
258.618
2014
79353
2013
93654
2012
85611

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Zisky z "vody" dosažené vodárnou z nichž cca 1/2 teče do zahraničí za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!


Jak politici vyvedli monopol prodeje vody na zahr. koncern a jaké to má dopady na vodárnu a města?

PRAVDA O VODĚ ANALÝZA

Toto je závěr o stavu okresní vodárny poté, co z ní byla vyvedena jediná zisková část na zahr. koncern. Konstatovala ho odborná firma, kterou si najalo město k provedení nezávislé analýzy a vedení města poté obsah této analýzy tajilo před zastupiteli i občany.


Analýzu stavu okresní vodárny

  1. Analýza kromě popisu stavu a dopadů ukazuje, že města a obce nemají možnost získat všechny pro ně podstatné informace o dění ve vodárně. Je to další důkaz o formální existenci okresní vodárny, která je vlastněna z 90% městy, ale ty nemají ani možnost se dostat k informacím!

  2. Odpověď města na mou žádost o poskytnutí Analýzy vodárny. "Politik" "seděl" na Analýze a tajil její obsah před zastupiteli města a chodil na valné hromady okresní vodárny a měl informovat zastupitele o dění ve společnosti, kde má město 47% podíl. Myslíte, že to dělal?

Analýza vodárny

Chceme platit za vodu jen to, co je skutečně třeba. Chceme, aby peníze, které platíme za vodu, byly reinvestovány zpět ve vodárenském odvětví a nekončily v cizině na účtech zahraničních koncernů. Chceme kontrolu a správu vody pro další generace v rukou státu.

Chcete totéž?

Pak, se přidejte k lidem, kteří již požadují nápravu ve prospěch lidí a měst

Pomozte poslat koncerny domů. Šlo to s armádou Sovětského svazu, půjde to i s koncerny.

Mám dost neustálého zdražování vody na úkor lidí