Pravda o vodě v Brně

Hospodaření s vodou je ze 47% v rukou francouzkého koncernu SUEZ a 51% města Brno

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., BVK a
francouzský koncern SUEZ

INFORMACE O FIRMĚ BVK PRODÁVAJÍCÍ VODU LIDEM V BRNĚ

Vodu, vodárnu, prodej vody i cenu vody ovládá nebo určuje v Brně z velké části fr. koncern Suez, který inkasuje téměř polovinů zisku z prodeje vody

Společnost BVK, nevlastní vodárenskou infrastrukturu, ale pronajímá si ji od statutárního města Brna a na ní prodává vodu lidem. Fr. koncern SUEZ má v BVK majetkový podíl 46% a statutární město Brno má podíl 51%.

BVK je společnost, která prodává vodu na infrastruktuře, kterou si pronajímá od města Brna. Majoritním vlastníkem je město Brno, ale fr. koncern SUEZ, má ve společnosti podíl ve výši 46%. Cenu vody na Brněnsku navrhuje představenstvo BVak, složené se zástupců města a koncernu Suez. O ceně V/S tak rozhoduje město a koncern. Vzhledem k majetkovým  podílům a nutností dohodnout se jsou město a koncern společně ovládající osoby vodárny.

Cena vody obsahuje rovněž ziskovou marži provozovatele, ta je z velké části vyplácená v dividendách. Díky zachování majority v rukou města je do ceny vodného a stočného kalkulována zisková marže kolem 5-7%. Na Severní Moravě, kde města prodala za směšné ceny své podíly ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. a za 15 let se v ní vystřídalo 5 zahraničních vlastníků, kteří z vodárny vyždímali veškeré předtím nakumulované zdroje a vodárnu zadlužili miliardovými úvěry, je koncernem do ceny vodného a stočného kalkulována zisková marže 30-45%!

Městu z vyplacených dividend náleží cca 51%, fr. koncernu SUEZ 46%. Zisk se dělí, ale investice hradí ze 100% především vlastník a tím je město Brno.

Míra inflace je přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a dá se  s ní porovnat růst V/S.

Pod kontrolou Statutárního města Brna je 51% a fr. koncern SUEZ má 46% ve společnosti. Ze zisku tvořeného inkasem plateb za vodné a stočné vyplácí dividendy, které jsou rozdělovány mezi SMB a fr. koncern SUEZ. Nově vybudovaná infrastruktura není vkládána do Brněnské vodárny, ale je vodárnou provozována na základě smlouvy. Důvodem je, že by se "ředil" vlastnický poměr koncernu SUEZ, který by klesal a tím by klesal jeho podíl z vyplacených dividend. Díky podílu 46% je koncern schopen jakýkoliv vklad infrastruktury zablokovat.

1) Hlavní činností Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody. Společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti byl FNM ČR, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

2) Základní jmění společnosti při založení činilo 143.058.000 Kč. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které bylo představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění toho majetku bylo obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Brněnské vodárny a kanalizace. Bylo emitováno 143.058 akcií na majitele po 1.000 Kč jmenovité hodnoty.

Dlouhodobě činí základní kapitál společnosti 492.471.000,- Kč a tvořilo ho 984.942 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500 Kč.

3) Společnost provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu statutárního města Brna, měst Kuřimi, Modřic a Březové nad Svitavou, obci Nebovidy, Lelekovice, Moravany, Česka, Vranov, Měnín, Moutnice, Želešice, Štěpánov nad Svratkou, Dolní Loučky, městyse Doubravník, Vírského oblastního vodovodu, svazku měst, obci a svazků obci a soukromých vlastníků lokálních vodovodů a kanalizaci.

4) Příjemcem dotačních prostředků, není vodárenská společnost, ale Statutární město Brno (SMB), které spolufinancuje nezbytnou spoluúčast ze svého rozpočtu. Byl schválen projekt „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ v objemu cca 966 mil. Kč. Realizován je v letech 2012-2014. Společnost BVaK finance na tento projekt neposkytuje, poskytuje některé zaměstnance.

5) V Brněnské vodárně získal již na počátku 90 let významný podíl fr. koncern SUEZ. V tomto případě si však na rozdíl od jiných velkých měst v České republice, Statutární město Brno uchovalo majoritní postavení. Dotace z EU nečerpá vodárna, ale SMB, které spolufinancuje dotační projekty ze svého rozpočtu. Dividendy ze zisků, které dosáhne Brněnská vodárna, jsou vypláceny samozřejmě SMB i koncernu SUEZ, proto 51% z dividend inkasuje SMB a 46% koncern SUEZ. Zcela rozdílné postavení je v Praze, kde 100% dividend končí u fr. koncernu Veolia a 100% investic financuje město Praha. S drobnou odchylkou je stejná situace v Plzni.

6) Díky zachování majority v rukou města je do ceny vodného a stočného kalkulována zisková marže kolem 5-7%. Na Severní Moravě, kde města prodala za směšné ceny své podíly ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. a za 15 let se v ní vystřídalo 5 zahraničních vlastníků, kteří z vodárny vyždímali veškeré předtím nakumulované zdroje a vodárnu zadlužili miliardovými úvěry, je koncernem do ceny vodného a stočného kalkulována zisková marže 30-45%

7) Struktura akcionářů a rozložení základního kapitálu

Statutární město Brno         51,004            502 362 ks

SUEZ ENVIRONNEMENT   46,272           455 748 ks

drobní akcionáři                      2,724             26 832 ks

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit