Soudci potvrdili protiprávní instalaci cizinců k našim studním a senátor korupci

V ČR máme obrovský problém

 Vodu jsem začal bránit již v roce 2002. Netušil jsem, že evidentní protiprávní jednání budou soudci řešit 15 let než mi dají zapravdu!

Proti protiprávným komplotům vedoucím k ovládnutí vody cizinci se v demokracii můžeme bránit pouze soudní cestou. Soudci to, co se děje, vidí odobně jak o my a je to obrovský problém:

Problém je i fungování justice a to ne jen protože je neskutečně pomalá i v takto zásadních otázkách, týkajících se občanů. Za 16 let jsem musel 5x dojít až k Ústavnímu soudu ČR:

  • Dal mi zapravdu!
  • Potvrdil nekopetní rozhodování nižších soudů!
  • Odhalil protiprávní jednání některých soudců Nejvyššího soudu!

Cizince se k našim studním a k naší vodě instalují "politici", kteří skrytě jednají v jejich zájmu

Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001.Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé. V kostce shrnuto, když Jižní vodárenská, a.s. neuspěla v přímém výběrovém řízení v roce 2001, rozhodla se dosáhnout sledovaný cíl jiným způsobem.

Prostřednictvím České spořitelny, a.s. ovládla potřebnou část hlasovacích práv ve společnosti Vak Zlín. V této fázi je zvlášť významná činnost SMZ a jeho zástupce Ing. Milana Soldána. Další fází bylo personální ovládnutí společnosti osobami se zkušenostmi v jiných vodárenských společnostech. …

Z dosavadního zjištění soudu je zřejmé, že tyto osoby byly připraveny vykonávat potřebné činnosti pro jakoukoliv zájmovou skupinu (např. Ing. Bernard, místopředseda představenstva Vak Zlín, se stal generálním ředitelem obchodní společnosti Zlínská vodárenská, a.s. apod.).”

JUDr. Miroslav Weinštuk, soudce Krajského soud v Brně, v usnesení z 11.2.2010

Soudci potvrzují komplotVýsledek 15 let obrany městské vodárny

Soudci na základě mých důkazů potvrdili protiprávní instalaci cizinců k našim studním a senátor korupci

Justice je pomalá a koncerny z toho těží, stejně jako z jednání politiků

  • Vodárny uzavřely nevýhodné smlouvy.
  • Uzavřením smluv došlo k poškození vodáren.
  • Smlouvy mají negativní vliv na hodnotu městských vodáren.
  • Smlouvy působí ztráty městům a nemohou čerpat dotace.
  • Správa vody přešla do rukou cizinců na základě lží.

Lumpárny nesmíme přehlížet

Závěry soudcůpotvrdili komplot a protiprávní stav ruší

Korupce fungovala téměř v každém prodeji nebo pronájmu vodárny

Právní obrana občanů, vodáren, poskytování srovnání, záměrně utajovaných dat a nedostupných informací a pomoc rozumným politiků vrátit vodu do rukou měst. To jsou hlavní činnosti Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM OBRANA VODY SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo