"Vše, co člověk zavedl jde napravit, pokud se pro nápravu člověk rozhodne."


Detail toho, co dělám proto, aby se hospodaření s vodou vrátilo z rukou cizinců zpět do rukou měst a obcí a jaké mám výsledky.Vytvořil jsem projekt

PRAVDA O VODĚ

Jehož vznik spadá do roku 2002, kdy jsem poprvé zaslal ministerstvům a ministrům ROZBOR dění kolem vodáren a vody v České republice.


Tady je přehled toho základního

 1. Již v roce 2002 jsem shromáždil data o vodárnách v ČR a zpracoval Analýzu českého vodárenství. Doložil jsem v ní, že dochází k protiprávnímu skupování vodáren a příprava jejich vytunelování. Analýzu jsem zaslal ministrům financí, zemědělství a vnitra.
 2. Obeslal jsem velká města v ČR a doložil, že Česká spořitelna, pracující skrytě pro koncern, nabízí obcím "koupi" akcií vodáren, ale ve skutečnosti, jde o to vyvést z vodáren zisky na koncern a skrytě ovládnout monopol vody. Začala má spolupráce s rozumnými politiky při obraně vodáren. Pomohla zabránit pokoutnému vytunelování městských vodáren např. v M.Boleslavi, Chrudimi, Kroměříži, Přerově...
 3. Od roku 2002 se účastním valných hromad vodáren, tvořím důkazy o podvodném jednání některých "politiků" a informuji zástupce obcí, co pro obce a občany znamenají smlouvy a koncerny.
 4. V letech 2002 - 2006 jsem pomohl ubránit Vak Kroměříž, Vak Přerov, Vak M. Boleslav, Vak Chrudim,... když některé malé obce podlehly a "prodaly" akcie vodáren. Velká města, která jsem informoval, odmítla akcie vodáren prodat a vodárny zůstaly v rukou měst.
 5. Tam, kde byly uzavřeny pochybné smlouvy, jsem podal žaloby na obranu vodáren a prohlášení smluv za neplatné a protiprávní.
 6. Obrátil jsem se na Komisi pro cenné papíry např. v kauze Vaku Zlín, která konstatovala, že mám pravdu. Dochází k celospolečensky nebezpečnému porušování zákonů, ze strany statutárního  města a soukromé firmy. Kauza se táhla 2 roky a to již byl Vak Zlín vytunelován.
 7. Pomohl jsem malým obcím na Břeclavsku v době, kdy bylo na spadnutí vyvedení zisků z vody na koncern Internatinal water. Zde naopak zástupci velkých měst Břeclav, Hustopeče a Mikulov skrytě pracovali v zájmu koncernu. I zde voda nakonec zůstala v rukou obcí.
 8. V roce 2003 jsem byl jmenován do Meziresortní komise 5 ministerstev pro zpracování Analýzy českého vodárenství. Doložil jsem, že koncerny žádní strategičtí investoři nejsou. Jde jim o ovládnutí monopolu a likvidaci obchodního postavení okresních vodáren.  To se naháněčům koncernům nelíbilo.
 9. V roce 2004 jsem podal žalobu na protiprávní vytunelování Vaku Zlín a Vaku Kladno-Mělník. Soudce Krajského soudu v Brně v roce 2010 a znovu v r. 2014, prohlásil, že jde o protiprávní a nemravný tunel. Spustil jsem projekt PRAVDA O VODĚ s cílem informovat zastupitele, přivést k "vodě" jejich pozornost a tím zastavit instalaci překupníků mezi vodu a lidi.
 10. V roce 2005! mne zkusili zdiskreditovat advokáti zahr. koncernu. Křivě mne nařkli, že jsem jim v roce 2003 nabídl, že jim meziresortní komise půjde na ruku. Státní zástupce jejich zoufalý pokus pochopil a obvinění jako neoprávněné a protiprávní zrušil. Postup policie označil za podivně vstřícný. Megareference
 11. V roce 2005 jsem vyhrál soud. Vedení městské vodárny mi muselo vydat dokumenty, které odmítalo vydat akcionářům, přestože na ně měli právo. Šlo o důkazy pro následnou obranu Vaku, vedoucí k ukončení tunelování Vaku. Dokládaly kolaboraci vedení vodárny.
 12. Také vedení Vaku H.Králové, kooperující s koncernem, na mne podalo trestní oznámení. Stejní lidé působící na radnici města H. Králové podali žalobu na poslankyni Orgoníkovou, která bránila Vak H. Králové a informovala o dopadech vyvedení zisků z vody na koncern. V mém případě policie rovnou oznámení odmítla, v případě paní Orgoníkové žalobu jako neoprávněnou zamítl soud. Co se v Hradci skutečně dělo, popsala jako protiprávní Komise pro cenné papíry, které na základě mých důkazů rozhodla, že vedení vodárny H.Králové porušuje zákony a udělila Vaku H. Králové pokutu 700 tis. Kč.
 13. V roce 2006 jsem pomohl ubránit obcím Vak Náchod, z pozice, kdy jeho vykuchání ve prospěch koncernu vypadalo jako nezvratitelné. V roce 2016 jsem dokázal, jak politici a vedení Vaku Zlín pracují léta pro koncern nikoliv pro občany a města.
Eva Mücková, starostka města Meziměstí - Vak Náchod

"Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velice cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Na společných schůzkách přímo v Meziměstí jsme probírali situaci do detailů, dívali se na hospodaření společností před vstupem a po vstupu údajného ,,strategického partnera“, zabývali se investicemi do vodárenské infrastruktury, problematikou dotací atd. Kromě toho jsem od něj měla k dispozici i tabulky různých porovnání společností se ,,strategickým partnerem". Velmi cenné byly i kontakty na starosty, kteří již v té době s Veolií ,,válčili“. Díky informacím získaným od pana Ing. Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup ,,strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod - hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti."

Eva Mücková, starostka města Meziměstí - Vak Náchod

14. Rozšířil jsem cíl projektu PRAVDA O VODĚ o odinstalování protiprávně zavedených soukromých penězovodů z vodáren a informování o "vodě" nejen zastupitele, ale také občany. Cílem je odinstalovat různé překupníky a koncerny mezi vodou a lidmi a vytvořit VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ: "Česká voda patří do rukou měst, nikoliv koncernů. Koncerny, neděkujeme - odejděte."

15. V roce 2007 jsem vyhrál další soud, který znemožnil vyvedení zisků z vody z Vaku Pardubice na koncern. Soudce prokázal nezákonné manipulace s výsledky hlasování na valné hromadě. Naháněči koncernu a část s nimi "sympatizujících" členů vedení vodárny, po ukončení valné hromady, pokoutně a protiprávně měnili výsledky hlasování ve prospěch koncernu.

16. Zdokumentoval jsem a zveřejnil příklady, jak probíhá pokoutný proces vykuchání vodárny a předání zisků z vody koncernu ve Vak Zlín a v Praze

17. V roce 2009 jsem zpracoval pro Transparency International analýzu: Kam odtékají zisky? Lidé platí jako mourovatí a sytém je nastaven tak, že obce přicházejí o miliardy, které pak schází na investice.

18. V roce 2010 potvrdil soudce Krajského soudu v Brně v kauze Vaku Zlín to, co říkám od roku 2002. Jde o pokoutný, nemravný a nezákonný proces.

19. Drahá voda a tunely ve vodárnách souvisí s tím, že lidé a zastupitelé nemají informace. Proto jsem vytvořil stránky www.pravdaovode.cz, kde vše o "vodě, její ceně a to, kdo z ní profituje" vysvětluji a dokládám.

20. Zažívám neuvěřitelné jednání Nejvyššího soudu, kdy Ústavní soud toto jednání označil za soudní zvůli, porušování práv občana a neplnění zákonem daných povinností.

21. Pochopil jsem, že náprava je možná jen přes VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ. Připravil jsem Výzvu politikům a vládě, kde vysvětluji, co se děje, jaké to má důsledky a žádám nápravu. Můžete se k ní přidat.

Voda je život a náš život rozhodně do rukou koncernů nepatří!

21. Publikuji články o vodě na blogu idnes, které četlo přes 118 tis. lidí. Videa na YOU TUBE vidělo přes 230 tis. lidí, stránky www.pravdaovode.cz navštívilo za rok 2015 230 tis. lidí. Za první čtvrtletí 2016 již 513 tis. lidí. Vytvořila se komunita cca 2.900 lidí, kteří sdílí informace na facebooku VODALIDEM. Pořádám semináře pro zastupitele.   

22. Vyhrál jsem zásadní soud o hodnotu akcií vodáren v ČR. Soudy a znalecké posudky potvrdily, že hodnota akcií vodáren byla v roce 2002 min. na úrovni 1.234 Kč /akcii a nikoliv 160 Kč/akcii, jak se presentovala v letech 2002-2003 ČS a naháněči koncernu, zástupcům měst a obcí.

23. Pomáhal jsem s pořadem ČT 2 NEDEJ SE +. Informuji o vodě ve Zpravodajství ČT i v TV Nova.  Jsem zván do debat a rádií - ČR2, RÁDIOFÓRŮM. Představil jsem projekt PRAVDA O VODĚ na největším vodárenském veletrhu AQUA THERM.

24. 15 let financuji obranu vodárny u soudů s cílem ukončení tunelu a odinstalování koncernů z Vaku Zlína a Kladno – Mělník.

25. Zažil jsem zastrašování, vydírání a reálné gangsterské praktiky, jen abych informace neposkytoval a tunely vodáren jely potichu dál = Svou práci dělám dobře.


Chcete levnou vodu a pomoct poslat koncerny domů?

Chci
arrow

Ve vodárnách Náchod, Pardubice, Přerov, Kroměříž.... se nám to s rozumnými lidmi podařilo!

Dobrý večer Radku, narazil jsem na Váš WEB a musím říct, že děláte sakra dobrou práci! Víc takových a naše krásná země vč. veškerých přírodních pokladů může zůstat skutečně naše a ne v otroctví zahraničních korporací! Držím vám moc palce! Musím si Váš web ještě důkladněji nastudovat 🙂

- Aleš Ridl