Co dělám pro nápravu?

"Voda je život a můj život ani život mých dětí do rukou koncernů rozhodně nepatří."


Projekt PRAVDA O VODĚ

Projekt jsem vytvořil proto, aby hospodaření s vodou bylo veřejnou službou a ne kšeft zahraničních korporací.

Voda nesmí být prostředek ke kšeftování a obohacování se koncernů a hadů na radnicích.


 1. Projekt vznikl s cílem přivést pozornost občanů, zastupitelů měst a obcí a zástupců Parlamentu ČR a Vlády ČR k dění kolem distribuce vody ve městech a hospodaření s vodou a spustit proces převzetí kontroly nad obchodem a hospodařením s vodou zpět do rukou měst a obcí, obdobně jako tento proces probíhá ve Francii, Německu či Itálii. Ve světě bývá tento proces označován např. deprivatization (anglicky), remunicipalisation (francouzsky), Rekommunalisierung (německy).
 2. Má za cíl spustit proces vrácení hospodaření s vodou zpět do rukou měst a obcí a tím znovunabytí kontroly nad peněžními toky a nad zisky z vody veřejnoprávním sektorem.
 3. Jde o investigativní projekt, který se podílí na rozkrytí významných ANTI-privatizačních kauz ve vodárnách a současně ukazuje reálné srovnání důsledků realizovaných priorit vodáren v rukou obcí a vodáren v rukou zahraničních koncernů.
 4. Pravda o vodě vytváří trvalý informační kanál o vodárnách, ceně vody a prioritách měst a koncernů a podporuje informovanost zastupitelů i občanů, v otázkách skutečného dění ve vodárenství České republiky a v zahraničí.

Jeho 3 hlavní pilíře pomohly a pomáhají v řadě okresů zastavit instalaci soukromých penězovodů mezi vodu a lidi. Případně vedou k ukončení tunelů přes soudy nebo veřejné mínění. Přestáváme krmit konta zahraničních koncernů a naše peníze končí zpět ve vodárenském odvětví. Proces přebírání vody zpět do rukou měst probíhá léta v Německu a ve Francii. Začal i  u nás: PLZEŇ.

 • 1

  Právní obrana vodáren přes soudy

  Zajištění důkazů a ukončení protiprávního jednání a tunelů – Pardubice, Kroměříž, Zlín, Kladno... Tam kde dochází k pokusům o vytunelování okresních vodáren a instalaci soukromých penězovodů mezi vodu a lidi, vedu právní obranu vodáren přes soudní jednání, kdy se snažím soudům doložit, že často jde bezostyšnou organizovanou zlodějnu za bílého dne, na které se spolupodílí místní oligarchové a Hadi na radnicích!

 • 2

  Iniciativa VODA 300 informování 300 politiků

  Předání zásadních důkazů a francouzského dokumentu "Voda vydělává aneb jak korporace bohatnou na vodě", 300 vrcholným politikům v ČR (81 členů senátu, 200 poslanců, 17 členů vlády, ombudsman a nejvyšší státní zástupce), kteří rozhodují o tom, jak a pro koho je nastaven systém hospodaření s vodou v ČR a mají kompetence vše napravit. Pro občany anebo pro zahraniční korporace. Výzva politikům jednejte „Chceme vodu v rukou samospráv ne v rukou koncernů či vodárenské mafie."

 • 3

  Informační a datový základ www.pravdaovode.cz

  Informace o vodě a datový základ umožňující vědět fakta a mít možnost srovnání pro občany, zastupitele, politiky a média. Data o vodárnách, cenách vody a formách tunelování vodáren, drancování peněženek lidí a rozpočtů obcí:
  a) O co jde s vodou a co se instaluje mezi lidi a vodu
  b) Realizace tunelů v okresních vodárnách a negativní ekonomické dopady pro občany a města
  c) Cenová mapa vodného a stočného v České republice
  d) Iluze regulace koncernů a jejich zisků
  e) Informace o vodárnách a o tom, kdo prodává vodu v České republice
  f) Informace o vodě a formách vyvedení monopolu vody korporacím pro zastupitele a politiky
  g) Co dělám a co může udělat každý pro vrácení vody zpět do rukou samospráv?


1+7 důvodů, proč to dělám

Protože voda je život a náš život, ani život našich dětí, rozhodně do rukou koncernů nepatří! Českou vodu si umíme prodávat sami a žádné cizince k tomu nepotřebujeme!

 1. Protože nic z toho, co koncerny chtějí a dělají, nemusíme řešit, pokud je mezi nás a vodu nepustíme.
 2. Protože voda má být veřejnou službou a ne kšeft.
 3. Protože zastupitelé vlastně neví, co se s "vodou" děje a pokud lidé budou mít informace, pak VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ přivede politiky k nápravě.
 4. Protože není důvod, aby Česká republika byla kolonií a občané ovce v rukou koncernů.
 5. Protože to, co dělám, má smysl. Což vím, protože se mi podařilo pomoci zachránit řadu vodáren před vytunelováním. Náchod, Pardubice, Kroměříž, Přerov...
 6. Protože někdo s nápravou začít musí. Nelze čekat na Blanické rytíře. Koncerny s netečností a nezájmem lidí přímo počítají.
 7. Protože to, co říkám a dělám, již chápou a dělají politici v západní Evropě a ti naši to pochopí, budou-li mít informace a budou-li vědět, že je mají i lidé, kteří je volí.

Nemyslím si to jen já!


Jak jsem přišel na to, že údajní "strategičtí investoři" jsou spíše žáby na prameni než investoři?

V roce 2001 jsem organizoval veřejnou obchodní soutěž pro Vodovody a kanalizace Prostějov na vstup strategického investora. Zjistil jsem, že nabídky koncernů jsou pro lidi, města i okresní vodárny nevýhodné. Že žádní strategičtí investoři do České republiky nepřichází, jen se za investory vydávají. Pochopil jsem, že pokud se toto do vodáren zavede, tak se z ČR stane kolonie a my otroci státu Koncernlia-land. 

Netušil jsem, že když na to upozorním vládu a vedení stran ODS, ČSSD, KDU, tak narazím na mlčení, nezájem a alibismus. Netušil jsem, že přijdou gangsterské pratiky, hanopisy a pokusy mne zastrašit či pošpinit ze strany „koncernofilů, Hadů v oblecích a hadů na radnicích“.

Soutěž v Prostějově skončila pro koncerny neúspěchem - hospodaření s vodou zůstalo v rukou okresní vodárny Vak Prostějov a koncerny se nedostaly k monopolu vody a k ziskům z vody!

Tak začala má práce na obraně nás, vodáren a vody v ČR


Z čeho financuji sběr a aktualizace informací pro lidi a data na pravdaovode.cz, na soc.sítích a právní obranu vodáren?

Stát, politici ani EU mi žádné peníze na obranu vody, vodáren a zrušení tunelů nedávají. Kroky k nápravě je ovšem třeba činit a to průběžně. Pokud chci vodu ubránit, tak mi nic jiného nezbývá než vše financovat sám.

Koncerny, ani pro ně pracující "Hadi na radnicích", na sebe určitě žaloby nepodají 🙁 a lidi a politiky je třeba informovat a je třeba ukázat, že soukromý penězovod jde z vodárny přes soudy odinstalovat.

Vše financuji ze svého a sem tam mi přispívají lidé, kteří chápou, že bojuji i za ně a že pomoc potřebuji !Chcete levnou vodu a pomoct poslat koncerny domů?

Chci
arrow

Ve vodárnách Náchod, Pardubice, Přerov, Kroměříž.... se nám to již podařilo!

Dobrý večer Radku, narazil jsem na Váš WEB a musím říct, že děláte sakra dobrou práci! Víc takových a naše krásná země vč. veškerých přírodních pokladů může zůstat skutečně naše a ne v otroctví zahraničních korporací! Držím vám moc palce! Musím si Váš web ještě důkladněji nastudovat 🙂

- Aleš Ridl