PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ

2015 Moravské Palermo. Přichází "Březík a jeho parta", pokračují manipulace s lidmi i zastupiteli a mediální masáž, ve které lidme říkají:

"Hovno je růžové, voní a vy plaťte!"

Primátor Zlína v lednu prohlašuje: Chceme zabránit tunelu ve Vaku Zlín. Město Zlín dosadí do vodárny nové vedení. V březnu město Zlín přiznává, že smlouvy jsou nevýhodné. Jak se má tunelu ve Vaku zabránit, vás však překvapí. Primátor Zlín vyzval vedení vodárny, domluvte se těmi, co to žalují, ať stáhnou žaloby.

Následuje pokus nás přesvědčit či zkorumpovat (vyberte si). Některým je nabídnuto: Řekněte si, co chcete, my vám to splníme, ale nejdříve stáhněte žaloby. Firma ze Slovenska mi nabízí zdarma 49% podíl ve společnosti údajně prodávající vodárenské technologie, její základní kapitál je 100 mil. Kč.

Všichni jsme tyto "nabídky" odmítli.

Následuje snaha nás zastrašit nebo zdiskreditovat. Pan Březík se na mne nejdříve obrací jako na vodárenského odborníka. Prosí mne o placenou přednášku o budoucnosti Vak Zlín, pro vedení vodárny. Jako chameleon ve stejnou dobu najímá advokáta, který mi píše, že vedení vodárny zvažuje podat na mě trestní oznámení. Obě "Březíkovy výzvy" zveřejňuji a vyzývám advokáta k doložení faktů, k omluvě  nebo okamžitému podání trestního oznámení na mne nebo vedení vodárny za tunelování vodárny. Advokát poté téměř rezignuje na zastupování vodárny v této věci.

Již v květnu se provalí, že nové představenstvo vodárny Zlín má platit dceřiná společnost fr. koncernu. Provalí se, co všichni tuší. Pana Březíka úkoluje primátor Zlína p. Adámek a město Zlín ho i platí. Konají se neoficiální schůzky některých členů představenstva s vyvolenými "politiky". Ti dostávají mimo valné hromady insider informace ...

 • František Jurásek

  Proč to všechno? Vždyť je to tak jednoduché. Za vším jsou peníze. Zahraniční koncerny se k nám přišly napakovat. Nevýhodné smlouvy uzavřely naši tak zvaní zastupitelé lidu, pochopitelně dostatečně finančně motivovaní a ty občane plať. Jak z toho ven? Nejschůdnější by bylo všechny tyto nevýhodné smlouvy zrušit, popřípadě zavést povinnost vyvést jen 10% ze zisku a zbytek investovat v ČR. Dá se však říci, že je to naše chyba. Co jsme si zvolili to máme.

   

14.1. 2015 Jednání signatářů aliance Voda Zlínu, se zástupci nové koalice města Zlína - STAN a ANO

Pan Adámek a pan Kamas na jednání prohlašují:

 • Chceme zabránit tunelu ve Vaku Zlín
 • Chceme změnit vedení Vaku, aby pracovalo ve prospěch společnosti a poskytovalo všem akcionářům informace, které jim náleží
 • Chceme, aby nové vedení udělalo z Vaku otevřenou společnost.

Místo Šebíka, přivádí pan Adámek do vedení vodárny Zlín, pana Březíka.

On sám sebe prohlašuje za krizového manažera. Zda jde o kvalitní manažera nebo chameleona a darebák, na to si uděláte názor sami. Za tři měsíce jeho působení ve Vaku Zlín je to většině lidem jasné.

Kde se vzal? Do které party patří? Pro koho pracuje? Kdo ho financuje?

Pan Březík, je prodloužená ruka pana Adámka, resp. města Zlín, které je za zavedení tunbelu do vaku Zlín odpovědné. Platí ho nejdříve samotné město Zlín a poté je financován přímo přes vodárnu Zlín, do které ho město Zlín dosadilo. Navíc sedí společně s panem Adámkem a dalšími zastupci Zlína, v prezídiu HC Zlín, takže o jeho správnou motivaci je postaráno.

22.3.2015 Odvysílala ČT2 v pořadu NEDEJ SE + reportáž: Megapodvod s vodou

23.3.2015 Zasedá mimořádné jednání Rady města Zlín, k Vaku Zlín.

Vedení města Zlín veřejně přiznává, že provozní model, který byl zaveden na popud města je pro Vak Zlín nevýhodný. Chce se vyhnout náhradám škod a proto navrhuje jednejte o stažení žalob a škody nebudeme muset hradit.

V důvodové Zprávě pro RM Zlín, právník Zlína a budoucí člen dozorčí rady Vaku Zlín, Oldřich Hlaváček, OldrichHlavacek@zlin.eu, uvádí:

 • Statutární město coby hlavní akcionář v letech 2001-2004 stálo o zavedení tzv. provozního modelu, resp. rozdělení společnosti na infrastrukturní a provozní část, a vstup strategického partnera do tzv. provozní části.
 • Se soudním zneplatněním valných hromad společnosti jsou spojena rizika pro SMZ – zjm. pak riziko náhrady škody vůči společnosti i strategickému partnerovi v řádech stovek miliónů korun
 • Nynější situace je pro všechny dlouhodobě neudržitelná. Zřejmě optimální řešení je uzavření dohody stran všech sporů a dosažení smíru. ... musí dojít ke změně podmínek smluvních dokumentů uzavřených t.č. mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín a společností Moravská vodárenská (Veolia) tak, aby došlo k narovnání podmínek provozního modelu, který je v současné podobě pro Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. nevýhodný.

Co následuje? Korektní jednání a nápravu stavu ve Vaku Zlín ve prospěch lidí?

Na to zapomeňte!

2.4.2015 jsem obdržel dopis, ve kterém mne oslovuje p. Březík a chce, abych pro vedení vodárny, jako vodárenský odborník, udělal přednášku o "možném rozvoji vodárny Zlín".

Vážený pane inženýre,

obracím se na Vás nejen jako na akcionáře společnosti VaK Zlín, a.s, ale především jako na odborníka, který se v našem oboru podnikání pohybuje již déle než 15 let. V souvislosti se změnou, která nastala v představenstvu naší firmy a s ohledem na to, že připravujeme valnou hromadu,  bych Vás rád požádal o přednášku na téma: Možnosti  dalšího potenciálního vývoje VaK Zlín, a.s..

(variantní řešení vývoje společnosti VaK Zlín  podle rozhodnutí soudu,  respektive finanční, právní, organizační a personální dopady a příprava společnosti na potencionální směry vývoje)

Prosím o potvrzení, abychom našli vhodný termín co nejdříve (předpokládáme slevu pro vodaře).

Pěkný den

Ing. Svatopluk Březík

Předseda představenstva


2.4.2015 jsem zaslal "Březíkovi a jeho partě" na 5 stranách i s odkazy na dokumenty a důkazy o protiprávním tunelování vodárny a jejím možném dalším rozvoji. Zdarma.

Přednáška lze shrnout do jediné věty:

Nelze napravit ani rozvíjet právně relevantně něco, co bylo zavedeno protiprávně, je to neplatné a jde o tunel - tečka.


7.4.2015 uděluje tentýž Březík, který po mne chtěl odbornou přednášku, plnou moc advokátce Hejdové a pověřuje ji, aby mi napsala, že poškozuji jméno Vaku Zlín a že vedení vodárny zvažuje podat na mne trestní oznámení.

Již ten den, mi paní Hejdová píše výhružný dopis, kde mimo jiné uvádí:

Má rekace byla prostá:

"Paní Hejdová, pánové ve vodárně vás neinformovali pravdivě o tom, kdo poškozuje vodárnu Zlín a její dobré jméno. Ověřte si fakta, omluvte se mi a je to mezi námi vyřízeno. Pokud máte podezření z trestné činnosti, nic nezvažujte, podejte trestní oznámení, jako advokát víte, že to je vaše povinnost. Vaše nynější jednání považuji za vyhrožování - tečka."

Následovalo toto:

 • 7.4.2015 dostává p.Hejdová plnou moc od pana Březíka
 • 7.4.2015 mi zasílá Výzvu, kde neříká pravdu a která obsahuje skrytou výhružku formou možného podání trestního oznámení
 • 20.4.2015 Obdržela paní Hejdová ode mne výzvu ať doloží, kde neříká pravdu, dále informace a žádost o omluvu. Dále výzvu, ať podá trestní oznámení, pokud má podezření, že něco páchám.
 • 20.4.2015 Seznámila "Březíka a jeho partu" s mým vyjádřením a nedostala od nich pokyn, co já dělat
 • 22.5.2015 Upozorňuji paní Hejdovou, že pozici mrtvého brouka akceptovat nebudu
 • 24.5.2015 p.Hejdová mi sděluje: Obsah Výzvy vyjadřuje názor a postoj mého klienta tzn. "Březíka a jeho party", nikoliv její osobní názor, jak se mylně domnívám.
 • 25.5.2015 Uzavřela paní Hejdová písemně dohodu s Vakem Zlín o ukončení poskytování právních služeb

Paní Hejdová, rezignovala na další zastupování Vaku Zlín v této věci a za měsíc a půl ze spolupráce s "Březíkem a jeho partou" vycouvala.

Odpověď paní Hejdové na zastrašující výzvu "Březíka a jeho party"

Ing.Radek Novotný, autor projektu PRAVDA O VODĚ

Pro zvětšení písma klikněte na text!

Klikněte na ikonu PDF a přečtěte si "Zastrašující výzvu" zaslanou R.Novotnému!

Pro zvětšení písma klikněte na text!

"Březík a jeho parta" se snažili zastrašit i další lidi, co veřejně mluví o nevýhodnosti smluv a protiprávním stavu ve Vaku Zlín.

Odpověď na "Zastrašující výzvu" vedení Vaku Zlín!

Bc. Michal Špendlík, starosta Želechovic nad Dřevnicí

Pro zvětšení písma klikněte na text!

Klikněte na ikonu PDF a přečtěte si "Zastrašující výzvu" zaslanou M.Špendlíkovi!

Odpověď na "Zastrašující výzvu" vedení Vaku Zlín!

Miroslav Rafaja

Pro zvětšení písma klikněte na text!

Klikněte na ikonu PDF a přečtěte si "Zastrašující" Výzvu" zaslanou pan Rafajovi!

Odpověď na "Zastrašující výzvu" vedení Vaku Zlín!

Mgr. Eva Štauderová

Pro zvětšení písma klikněte na text!

Stáhněte si ZDARMA E-book...

9 odpovědí na otázky, proč platíme za vodu stále více, ačkoli nemusíme

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mali můžete vždy odhlásit

Květen 2015 a valná hromada vodárny Zlín. Hlasy města Zlín je potvrzeno, že vodárnu povede "Březík a jeho parta"

Již během valné hromady se ovšem ukázalo, koho zájmy má "Březík a jeho parta" hájit, ve vedení vodárny Zlín. Akcionářům je dokonce navrženo, aby schválili, že tuto partu bude platit firma z koncern Veolia!

Na valné hromadě Vaku Zlín se také provalilo, kdo "novému" vedení chystá materiály na valnou hromadu, resp. čí pokyny jsou na valné hromadě prováděny. Buď má vše v rukou koncern Veolia nebo vedení vodárny Zlín zcizilo Veolii dokumenty.

Primátor města Zlín, p. Adámek (STAN), který byl na valné hromadě vodárny a měl o tomto hlasovat, byl se vším srozuměn, vůbec mu nevadilo, že vedení vodárny Zlín má mít smlouvy o výkonu funkce s Veolií, ničemu se nedivil, ani neprotestovla. Nejspíš o tom věděl a souhlasil s tím, protože jinak by okamžitě tyto lidi z vodárny vyhodil.

Na této valné hromadě se provalilo, že p. Březíka úkoluje také pan Adámek a ten jeho příkazy plní.

Den poté, na  jednání zastupitelstva města Zlín odmítl primátor informovat o průběhu valné hromady a zastupitelům neřekl, že bylo navrženo, aby vedení vodárny Zlín financovala Veolia, ani to, že úkoluje p. Březíka.

Valná hromada společnosti VaK Zlín schválila 7.10.2015 dodatek, „jaký svět neviděl“ a dodatek neviděli ani akcionáři, kteří pro něj hlasovali

Když se jeden z menších akcionářů zeptal, zda je tedy možné seznámit se s tímto dodatkem, bylo mu vedením společnosti sděleno: "Zatím neexistuje, a akcionáři jej dostanou, až nastane ten pravý čas“. Odpověděl akcionářům p. Březík

Primátor města Zlín, p. Adámek, který rovněž nevěděl, o čem hlasuje,  ho následně pochválil za jeho manažerské schopnosti. Valná hromada doporučila uzavření dodatku 86 procenty přítomných hlasů. Nikdo z hlasujících nevěděl, o čem hlasuje.

Pan Březík poté uvedl ČTK,  že proběhl ekonomický seminář, kde se o dodatku a podrobnostech diskutovalo, ale to, že ani zde nebyl předložen žádný dodatek, uvést zapomněl. Navíc ekonomický seminář nemá v akciové společnosti žádné právní opodstatnění.

Šlo buď o předávání insider informací – vyvoleným - mimo valnou hromadu a především o  vytváření mediální mlhy a snahy vytvořit „jakous-takous“ právní beztrestnost při protiprávním jednání vedení vodárny.

Zástupcům 17 malých měst a obcí došla trpělivost a vydali tiskovou Zprávu, kterou se od praktik Zlínského Palerma rázně distancovali.

Malé města a obce Zlínského regionu vydávají společné prohlášení k nekalému jednání vedení vodárny Zlín a k cílům, které chtějí společně dosáhnout. 

Zajímavé vystoupení občana Zlína na zastupitelstvu města Zlín 22.10.2015 a ještě zajímavější reakce těch, kteří prohlašovali, že chtějí zabranit tunelu ve Vaku Zlín

Dotazy na zastupitelstvu města Zlín. Odpovědi šéfů vládnoucí koalice v porovnání s tím, co říkali před volbami.

Jak vše pokračovalo?

zde budu postupně doplňovat!

zpět na stránku

Chcete pít nezávadnou vodu za rozumnou cenu?

Pak přestaňte být ovce!

Pomozte poslat Trauntenberky domů. Přestaňme spoléhat na to, že problém za nás někdo shora vyřeší.

 • „Děkuji Vám za Vaši odvahu i Váš čas a chuť upozorňovat na věci, na které my ostatní vůbec ten nápad ani sílu ani nikde nehledali. Jen tupě nechápavě přikyvujeme…“ V.Pilsová

 • „Děkuji za Vaši snahu o řešení  problému, jehož závažnost si naši občané ve většině  neuvědomují nebo uvědomí příliš pozdě – v krizové situaci.“ Ladislav Hinner

Víte, čeho se nejvíc bojí politik? Že nebude zvolen.

Dovedete si představit, co udělá s jistotou a arogancí politiků ve městech nebo v parlamentu, když jim od 5-10 tisíc nebo 2 miliónů rozhodnutých lidí přijde email, kde je lidé vyzvou, ať pošlou Trautenberky domů nebo je, ani strany, ze kterých jsou, nebudou volit?

Přidejte k těm, kteří požadují po politicích nápravu a jednání ve prospěch lidí, měst a státu. Ano, všichni lidé aktivní nebudou. Ale teď záleží na tom, co uděláte vy a ne ti kolem vás. Navíc těm, kolem vás můžete vše vysvětlit a doložit. Voda se jich týká a oni se přidají.

Chci pomoct poslat Trautenberky domů

Dovedete si představit, jak pomůžete lidem, kteří šli na radnice proto, aby voda zůstala pod správou obcí a prioritou bylo reinvestovat peníze vybrané od lidí zpět do trubek v regionu?

Za 15 let, co bráním okresní vodárny proti tunelům, vím, že v komunální politice jsou slušní lidé s odvahou, ochotou pracovat a zdravým rozumem. Ti podporu lidí potřebují právě proti Hadům na radnicích. O tom, že a jak to funguje, najdete důkazy v menu: MŮJ PŘÍBĚH.