Od roku 2004 "řeší" česká justice žalobu na neplatnost usnesení valné hromady VKM 15.9.2004

VKM A KOLAPS JUSTICE: 28.1.15 VRCHNÍ SOUD V PRAZE PO 12 LETECH SOUDŮ OPĚT SHLEDAL NEKOMPETENTNÍ PRÁCI SOUDKYNĚ MÍKOVÉ, KTERÁ OD ROKU 2004 "ROZHODUJE" PROTIPRÁVNÍ VYTUNELOVÁNÍ VKM, ORGANIZOVNOU SKUPINY OSOB, INSTALUJÍCÍ POKOUTNĚ K VODĚ NA KLADENSKU VEOLII

Zisk z vody na Kladensku
Výroční zprávy VKM Kladno
Cena vody Kladensko
Soudy a státní zástupci
Ústavní nález Kladno

R. Novotný: Justice v ČR je neschopná nebo všehoschopná a brání prosazení vymahatelnosti práva

Soudkyně Městské soudu v Praze, p. Míková, vydává od roku 2004 opakovaně v kauze VKM nepřezkoumatelná usnesení a chybné rozsudky. Dle názoru R. Novotného to dělá záměrně, protože se to opakuje a opakovaná chyba již není chybou.

Soudy znemožňují vymahatelnost práva. Brání odhalení protiprávního jednání, které způsobuje obcím a občanům škody v řádu stovek miliónů korun. Justice neprosazuje dodržování zákonů ČR, naopak ona to znemožňuje.

"Politici" lumpárnu zavedli a léta ji kryjí. Na soud se proto při obraně vody obrátil ekonom R. Novotný, který požaduje, aby soudy posoudily důkazy, bez vytrhování souvislostí a v časové řadě. Soudy to 17 let odmítaly udělat - nakonec jim to nařídil Ústavní soud ČR, který v roce 2017 R. Novotný vyhrál.

Lidé a okolní města na zradu darebáků doplácí

"Komplot stál a stojí na lžích, manipulacích, zradě, obcházení zákonů ČR a neschopnosti justice prosadit 17 let dodržování zákonů ČR" - R. Novotný

Z důvodu tohoto jednání soudů, se R. Novotný v obdobné vodárenské kauze Vodovodů a kanalizací Zlín, a.s. obrátil na Ústavní soud ČR. Ten mu v roce 2014 dal za pravdu a potvrdil, že se soudci nižších soudů dopouští soudní zvůle.

Ústavní soudu v roce 2014 konstatoval, že obecné soudy porušují ústavní práva na spravedlivý proces a nařídil tunel řádně posoudit v čase a v souvislostech.

Nález Ústavního soudu ČRtunel Vak Kladno - Mělník

Stejný tunel, jen v okrese Zlín, již pravomocně posoudil a rozhodl Vrchní soud v Olomouci

V Kladně se páchá stejná lumpárna jako ve Zlíně i aktéři jsou stejní.

Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001. Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé. ... Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné(viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku). Podobná jednání nahlodávají důvěru v obchodně závazkových vztazích, jako základ ekonomických vztahů ve společnosti …

Závěr soudu v kauze tunelu Vak Zlín

Z prodeje vody se místo služby lidem stal v roce 2004 kšeft překupníků a cizinců

Soudcům v Praze byly předány i závěry soudců v Brně z tunelu ve Vak Zlín. Ke kauze VKM byl doložen důkaz o zradě dvou "politiků", kteří nejdříve bráníli vodu a lidi a pak se nechali namotivovat a lidi zradili.

a) úprava vnitřních poměrů ve společnosti – zakotvení obranných mechanismů před nepřátelským převzetím ve stanovách VKM (čl. 13 Stanov společnosti)
b) vývoj a změny postavení největšího akcionář – kdy změna ovládající osoby
c) příčiny vzniku právního vztahu mezi největším akcionářem VKM a Česká spořitelna a.s., a a souboru právních vztahů mezi ČS a.s. a malými obcemi
d) obsah právních vztahů mezi největším akcionářem a Česká spořitelna a malými obcemi a Česká spořitelna
e) právní vztahy mezi ČS a postupníkem původně Česká infrastrukturní, a.s. a poté Středočeská infrastrukturní, a.s.
f) právní vztahy mezi Středočeská infrastrukturní, a.s. a VKM od roku 2002 do napadené valné hromady
g) Právní vztahy uvnitř spolku Svazek měst a obcí VKM, na předmětné valné hromadě měl pověření zastupovat akcionáře (pověření hlasovat na všech valných hromadách v roce 2004 pro p. Baloun, a p. Lid), co je cílem tohoto spolku, prosazení ustanovení Investiční komise dle smlouvy o provozování.

ZRADA? Po zvolení pana PaedDr. Miroslava Lida a Miroslava Balouna členy představenstva VKM na VH 28.4.2004 – tito členové představenstva měli prosazovat zájmy spolku Svazek měst a obcí VKM, ale jejich jednání vyústilo v to, že akcionáře spolku nezaregistrovali k účasti na VH dne 15.9.2004 - tito akcionáři na předmětné VH chybí. Tím byl zajištěn dostatek hlasů pro schválení smlouvy o prodeji s Veolií hlavními organizátory komplotu.

Zrada:

  • V letech 2002-2004 lidi zradili někteří vlivní politici Kladna a Mělníku
  • V roce 2004 se k nim přidali i lidé kolem Balouna a Lida (Neratovice), kteří se původně lumpárně postavili. Dostali za to trafiky v orgánech VKM.

h) vývoj ve společnosti po napadené valné hromadě 15.9.2004

Důkaz: - usnesení ve věci VH 30.4.2004

Usnesení Krajského soudu v Brně ČRve věci stejného tunel ve Zlíně

Prosazujeme: Vyšetření, jak se cizí koncerny dostaly k naší vodě. Zastavení odtékání peněz občanů ČR mimo ČR a garanci práva občnů na vodu v Ústavě ČR.
Jsme za půlkou.👏  Přidejte se. Děkujeme.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

Podpisy budeme sbírat, dokud nebude zjednána náprava 💦

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM OBRANA VODY A LIDÍ a PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ A ZRADY POLITIKŮ SMYSL?! PAK SE PŘIDEJTE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬