Pravda o vodě v Moravskoslezském kraji

Hospodaření s vodou je ze 99% v rukou španělského koncernu AQUALIA

OPAVA, NOVÝ JIČÍN, KARVINÁ, FRÝDEK - MÍSTEK

Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s., SmVaK
španělský koncern AQUALIA

VÝROČNÍ ZPRÁVY, ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, ROZVAHY, VÝSLEDOVKY

OPAVA, NOVÝ JIČÍN, FRÝDEK-MÍSTEK, KARVINÁ, HAVÍŘOV


Výroční zpráva obsahuje informace, které musí vodárenská společnost za zákona zveřejnit každý rok. Představenstvo zde poskytuje městům a lidem soubor informací o dění kolem vody a stavu vodovodů a kanalizací. Porovnání informací z výročních zpráv za jednotlivé roky umožňuje sledovat dění, priority a jednání kolem vody v regionu i porovnat okolní vodovody a kanalizace mezi sebou.

Informace o vodě a výroční zprávy vodáren v rukou cizinců

Výročné zprávy umožňují porovnat, jaké dopady na ceny, na lidi, na investice má instalace cizinců do pozic prodejců vody a jak "vyvážené" vztah jsou mezi městy a zahr. koncerny z pohledu dělení zisku z vody a objemu investovaných financí. Mnohdy zjistíte, že přes 90 % zisku z "vody" končí v zahraničí, ale městské vodovody a kanalizace financují dál 100% investic. Pak  lidé a města financují zahraničním firmám investice, ale ty zisky, které od lidí z vody inkasují, se zpět do obnovy vodárenství nevrací.

Pak je zásadní složení orgánů zahraničního koncernu. Najdete zde "politiky". Často jde o lidi, kteří dlouhodobě skrytě pracují pro koncern a ne pro města a pro vás. Funguje to jako "legální trafika", za to, že předali monopol a zisky z vody zahraničnímu koncernu.

Ve vodárnách městských, které vlastní vodárenskou infrastrukturu a na ní dodávají, odvádí a čistí vodu spotřebitelům, tzv. smíšené vodárny, žádné trafiky pro předáky koncernů nenajdete a také je v ceně vody neplatíte.


Ve výroční zprávě najdete tyto zásadní informace:

 • 1

  cena vody, konkrétní cena vodného a stočného, cena kubíku vody, resp. cena za kubík vody, o tom, jaký zisk dosahuje prodejce vody z vodného a stočného vybraného od lidí

 • 2

  o tom, zda budete pít nezávadnou vodu, tzn. o investicích do vodárenské a kanalizační infrastruktury a způsobu jejího financování, o čerpání nebo nečerpání dotací z EU na investice do obnovy a rozvoje vodárenských sítí

 • 3

  o tom, kdo vlastní společnost vodovody a kanalizace, jaký mají podíl na společnosti a zisku z vody města a obce, kdo je největší vlastník společnosti, kdo díky tomu společnost ovládá, řídí a rozhoduje o jejich prioritách

 • 4

  o tom, kteří politici a ze kterých měst, hájí zájmy lidí ve vodárně, o odměnách, které si vyplácí politici ve vedení společnosti vodovody a kanalizace, o složení orgánů, konkrétně představenstva a dozorčí rady společnosti vodovody a kanalizace

 • 5

  o mzdách pracovníků a počtech pracovníků, ve společnosti vodovody a kanalizace a o tom, kolik v oboru vzdělaných zaměstnanců pracuje pro města a obce a hájí zájmy občanů nikoliv zahraničních koncernů v daném městě, okrese nebo kraji

 • 6

  o jednotlivých nákladech a výnosech společnosti vodovody a kanalizace, o výkazu zisků a zpráv, o rozvaze majetku společnosti a způsob jeho financování, o příloze k účetní závěrce

 • 7

  Dokumenty: účetní závěrka, výkazu zisků a zpráv, informace o zadlužení společnosti, Zprávu představenstva o stavu společnosti vodovody a kanalizace a budoucím vývoji, Ovládací zprávu a zprávu o propojených osobách


SmVAK - Výroční zprávy 1

Severomoravské vodárny a kanalizace, a.s.
Severomoravské vodárny a kanalizace, a.s.
Severomoravské vodárny a kanalizace, a.s.
Vlastník společnosti
Zahraniční koncerny
Zahraniční koncerny
Zahraniční koncerny
ROK
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
VLASTNÍK VODÁRNY
2014
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,68%
2013
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,68%

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

 1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
 2. Zisky z "vody" dosažené vodárnou v rukách zahr. koncernů za 4 roky
 3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
 4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?
%%_op_gdpr_consent_%%

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!


Znáte pohádku "Jak Trautenberk prodával vodu"?

Mezi lidi a vodu se postavil panák, který chtěl prodávat vodu a inkasovat zisk.

Kdo drží v rukou prodej vody, ten určuje cenu vody a inkasuje zisky

Realita v ČR je stejná jako v pohádce. Trautenberk je zpět. Rafinovaně je presentován jako "strategický investor a partner obcí" a koupil si Kubu, Anče i hajného!


e-book ZDARMA

E-book: Trautenberk se vrátil

Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme?

Stáhnout e-book

"Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme?"

Již jen jeden krok!

Vložte e-mail a získejte zdarma e-book.

%%_op_gdpr_consent_%%

Nemám rád SPAM, váš e-mail můžete vždy odhlásit