Pravda o vodě v Plzni

Hospodaření s vodou je v od roku 2016 v rukou měst, do té doby bylo pod kontrolou fr. koncernu VEOLIE

VODÁRNA PLZEŇ, od r. 1996 - 2016 r. koncern Veolia, dnes společnost města Plzeň


CENA VODY, VODNÉ A STOČNÉ, CENA KUBÍKU VODY PLZEŇ

Prodej vody v Plzni měl do konce roku 2015 zcela v rukou fr. koncern Veolia a také z ní inkasoval nemalé zisky.

Firma, která prodávala vodu na pronajaté infrastruktuře měst a obcí patřila fr. koncernu  Veolia, který měl ve společnosti 98,3% podíl. Cenu vody na Plzeňsku navrhovala od roku 1996 fr. Veolia.

Cena vody obsahuje rovněž ziskovou marži prodejce vody, ta je z velké části vyplácená v dividendách a teče to zahraničí. Městu Plzeň z vyplacených dividend náleží pouze cca 1,7%. Veolia měla v Plzni léta jednu z nejdražších cen vody v ČR a cena vody patřila  léta k nejvyšším z velkých měst v ČR.

Míra inflace je přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a dá se  s ní porovnat růst vodného a stočného.

Vodárna Plzeň
vodné
stočné
celkem
růst v
inflace
98,3% Veolia a 1,7% město Plzeň
rok
Kč/m3
Kč/m3
Kč/m3
%
%
2016
51,0438,7289,760,4
2015
55.9833.4289.40-0.03

Zdokumentování obdobného procesu, který proběhl zde aneb, jak se z okresní vodárny stala slupka závislá na koncernu a zisky z vody platí lidé do zahraničí.

Proč prodávají českou vodu Francouzi?Proč mají lidé ve Zlíně léta nejdražší cenu vody v kraji?

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Zisky z "vody" dosažené vodárnou v rukách fr. koncernu za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a správu vody jako veřejnou službu!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak se přidejte a podepište petici požadující to respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

2330 občanů