Pravda o vodě v Pardubice

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Vak Pardubice

CENA VODY, VODNÉ A STOČNÉ, CENA KUBÍKU VODY V PARDUBICÍCH

Vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vodné a stočné fakturuje lidem na Pardubicku okresní vodárna Vak Pardubice, v rukách měst a obcí, který inkasuje zisky z vodného a stočného od lidí a ty především reinvestuje zpět od rozvoje a obnovy vodárenské infrastruktury v regionu!

Cenu vody na Pardubicku navrhuje od roku 1993 představenstvo Vaku Pardubice, složené se zástupců měst a obcí a českého vodárenského managementu, pracujícího pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. O ceně vody rozhodují výhradně města a obce.

Cena vody obsahuje ziskovou marži, ta je k dispozici výhradně Vaku Pardubice a městům a obcím. Přes vysoké investice má Vak léta levnější vodné a stočné než sousední Vak H. Králové, jehož ziskovou část "politici" zprivatizovali a kde vodu prodává fr. koncern Veolia.

I zde proběhlo několik pokusů o privatizaci zisků, když v zájmu koncernů jednali někteří "politici" tak intenzivně, že se akcionáři museli obrátit na soudy. "Politici" po ukončení valné hromady měnili usnesení valné hromady a tvrdili, že akcionáři údajně privatizaci schválili. Toto jednání prohlásil soud za nezákonné a neplatné a naháněči koncernů byli z vedení vodárny odvoláni.

Mé konzultace se zástupci obcí, včetně požadavku na zásah soudu významně přispěly k zachování vody v rukách měst a obcí. Více v referencích. Vodárna je díky tomu pod plnou kontrolou měst a obcí Pardubického okresu. Čerpá dotace z EU.

Míra inflace je přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a dá se s ní porovnat růst kubíku ceny vody.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Cena vody
vodné
stočné
celkem
růst 
inflace
rok
Kč/m3
Kč/m3
Kč/m3
%
%
201636,9044,8081,702,13
201535.2044.8080.000

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Zisky z "vody" dosažené vodárnou v rukách měst a obcí za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a správu vody jako veřejnou službu!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak se přidejte a podepište petici požadující to respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

2297 občanů