Cena vody a její vývoj v Olomouci

Středomoravská vodárenská, a.s., Moravská vodárenská a.s., Veolia Olomouc a Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., VHS

Hospodaření s vodou od roku 2000 díky podivnému a protiprávnímu jednání části "politiků" v rukou fr. koncernu Veolia

Starosta Mnichova má na prodej vody přes cizince, zcela jiný názor než "politici" v Olomouci  

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Cena vody v Olomouci? Vodné stočné, cena kubíku vody?

Obchod s vodou a prodej vody v Olomouci ovládá od roku 2000 fr. koncern Veolia, kt. inkasuje 100% zisku a rozhoduje o cenách vody!

Vodárenskou infrastrukturu VHS Olomouc a Statutárního města Olomouc provozuje od roku 2000 francouzský koncern Veolia, resp. STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., později přejmenovaná na MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s..

Cenu vody na Olomoucku od roku 2001 navrhuje koncern Veolia. Kubík vodného a stočného a do něj kalkulovaná míra zisku koncernu, je formálně schvalována představenstvem společnosti VHS Olomouc, resp. městem Olomouc, ale „politické špičky města sedí současně v orgánech Moravské vodárenské. Čí zájmy hájí tedy hájí?

Jednání bývalého zastupitele Olomouce, p. Procházky (KDU), při vyvedení monopolu vody na Veolii popsala MF DNES takto:

Jak představenstvo VHS "informuje" své akcionáře o tom, jaký zisk schválilo Veolii a nechalo lidem zakalkulovat do ceny vodného a stočného?

To dokládá odpověď údajně demokrata p. Procházky (KDU-ČSL), předsedy představenstva VHS Olomouc. Na vedení městské vodárny VHS Olomouc byla zaslána na základě zákona o svobodném přístupu k informacím  č. 106/1999  žádost o nákladových kalkulací vodného a stočného. Z ní lze mimo jiné zjistit z čeho se cena vody skládá. I to, jaká zisková marže provozovoatele, je do ceny vody lidem kalkulována.

Pan Procházka odpověděl toto:

„Nevidím důvod, proč bych vám měl tyto informace poskytovat.“

Pán, nevidí důvod, proč má dodržovat zákony ČR! To je u politika, demokrata a dokonce křesťana smutné, anebo o spíš ukazuje, že pán není ani politik, ani demokrat a už vůbec ne křesťan.

Procházka (KDU-ČSL), jako bývalý radní města Olomouc, aktivně "asistoval" protiprávnímu vyvedení zisku z vody, resp.  uzavření smluv s Veolií, v roce 2000 . Většina vlastníků VHS Olomouc o tom přitom nemělo potuchy.

Zastupitelé souhlasili se smlouvami s Veolií, protože jim naháněči koncernů z vlastních řad slibovali, že koncern zajistí po dobu trvání smluv (30 let) růst ceny vodného  a stočného pouze  o infaci... Některé naháněče najdete v orgánech různých společností koncernů a inflační růst ceny vody je evidentní lež, která sloužila k podvedení zastupitelů.

Reálný vývoj cen a Míry inflace, je toho důkaz.

DÁVÁ VÁM SMYSL BRÁNIT SEBE A VODU A POŽADOVAT, ABY JEJÍ PRODEJ BYL SLUŽBA LIDEM A NE KŠEFT KONCERNŮ? PAK SE PŘIDEJTE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo