Pravda o vodě v Nymburk

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Vak Nymburk

CENA VODY, VODNÉ A STOČNÉ, CENA KUBÍKU VODY NYMBURK

Vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Smíšená okresní vodárna, Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. vlastní infrastrukturu a tu sama provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky. Je pod plnou kontrolou měst a obcí Nymburského okresu. Čerpá dotace z Mze. Dominantní, i když ne majoritní, postavení mají města Nymburk, Poděbrady a Sadská.

Cenu vody na Nymbursku navrhuje od založení společnosti v roce 1993 představenstvo Vaku Nymburk, složené se zástupců měst a obcí a českého vodárenského managementu, pracujícího pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. O ceně vody tak rozhodují výhradně města a obce, bez vlivu zah. koncernů.

Cena vody obsahuje rovněž ziskovou marži provozovatele, ta je k dispozici výhradně Vaku Nymburk a městům a obcím. Společnost záměrně netvoří vysoké zisky, protože svou činnost zaměřila na místo do výplaty dividend do investování a obnovy infrastruktury v regionu. Vak Nymburk má léta levnější vodné a stočné než sousední privatizovaný Vak H. Králové do jeho privatizace tomu bylo většinou opačně.

Míra inflace je přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a dá se  s ní porovnat růst ceny vody.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Cena vody
vodné
stočné
celkem
růst 
inflace
rok
Kč/m3
Kč/m3
Kč/m3
%
%
201641,1841,8082,982,85
201539.6841,0080.682.19

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Zisky z "vody" dosažené vodárnou v rukách měst a obcí za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a správu vody jako veřejnou službu!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak se přidejte a podepište petici požadující to respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

2330 občanů