Pravda o vodě v Hodoníně

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Vak Hodonín

CENA VODY, VODNÉ A STOČNÉ, CENA KUBÍKU VODY

Vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Okresní vodárna, v rukách měst a obcí, která vlastní infrastrukturu a tu provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky. Je pod plnou kontrolou měst a obcí Hodonínského okresu. Čerpá dotace z EU. I zde proběhly pokusy privatizovat zisky z prodeje vody zahr. koncernům. Města v okrese vodárnu ubránila.

Cenu vody na Hodonínsku navrhuje představenstvo Vaku Hodonín, složené se zástupců měst a obcí a českého vodárenského managementu, pracujícího pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern.

O ceně V/S tak rozhodují výhradně města a obce. Kalkulace V/S obsahuje rovněž ziskovou marži provozovatele, ta je k dispozici výhradně Vaku Hodonín a tím městům a obcím. Společnost záměrně tvoří takové zisky, aby zajistila spolufinancování dotačních projektů. Svou činnost zaměřila na místo do výplaty dividend do investování a obnovy infrastruktury v regionu. Přes nutnost spolufinancování dotačních projektů, má Vak Hodonín léta nejlevnější V/S v Jihomoravském kraji.

Míra inflace je přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a dá se  s ní porovnat růst V/S.

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.     
Cena vody
vodné
stočné
celkem
růst 
inflace
rok
Kč/m3
Kč/m3
Kč/m3
%
%
201676.002,79
201534.2939.6573.945.19

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  • Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  • Zisky z "vody" dosažené vodárnou za 4 roky
  • Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  • Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a správu vody jako veřejnou službu!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak se přidejte a podepište petici požadující to respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

2330 občanů