Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Vak Břeclav

CENA VODY, VODNÉ A STOČNÉ, CENA KUBÍKU VODY

Vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Cenu vody na Břeclavsku navrhuje od založení společnosti představenstvo Vaku Břeclav, složené ze zástupců měst a obcí.  O ceně V/S tak rozhodují výhradně města a obce. Kalkulace V/S obsahuje rovněž ziskovou marži , ta je k dispozici výhradně Vaku Břeclav a tím městům a obcím. Míra inflace je zde pro porovnání růstu cen a inflace, ale také pro možnost porovnání jak koncerny u sousedů dodržují "privatizační sliby, že cena vody poroste o inflaci, pokud jim to politici zprivatizují.

Břeclavsko NEMÁ NEJNIŽŠÍ CENU VODY. Má cenu vodného a stočného obdobnou jako Vak Mladá Boleslav nebo nedaleký „privatizovaný“ Vak Zlín, kde vodu prodává fr. koncern Veolia. Ale  na rozdíl od Zlína, v Břeclavi a v Mladé Boleslavi realizovali stamiliónové investiční akce a mají obnovenou infrastrukturu. Ve Zlíně díky nevýhodným smlouvám s Veolií o dotace přišli a cena je zde obdobná, přitom peníze od lidí, které platí za vodu, tečou do zahraničí místo do trubek v regionu.

Břeclavvodnéstočnécelkemrůstinflace
rokKč/m3Kč/m3Kč/m3%%
201540,9445,0886,024,05
201439,3343,3482,674,200.4

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Zisky z "vody" dosažené vodárnou v rukách měst a obcí za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!


STOP "VYVÁDĚNÍ" ZISKU Z VODY DO ZAHRANIČÍ

Chceme vodu v rukou samospráv a ne v rukou koncernů Máme dost drancování našich peněženek a veřejných rozpočtů