Pravda o vodě v Břeclavi

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

městské Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
Vak Břeclav

INFORMACE O FIRMĚ DODÁVAJÍCÍ LIDEM VODU V BŘECLAVI

Vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vak Břeclav je smíšení okresní vodárna, to znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí Břeclavského okresu. I v Břeclavi proběhlo několik pokusů vyvést zisky z vody na zahraniční koncerny a ve Vaku Břeclav nechat pouze trubky a povinnost je financovat. Důsledným postupem, kterým jsem vytvářel důkazy o podivném jednání některých "politiků", se podařilo se slušnými zástupci měst a obcí, toto odhalit a zastavit. Především v roce 2002 bylo zavedení soukromého penězovodu do rukou koncernu Internationa water doslova na spadnutí.

1) Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Břeclav společnost Vodovody a kanalizace Břeclav , a.s., se sídlem, Břeclav Čechova 1300/23. Společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 2 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.

2) Společnost je smíšená, v jejím majetku je tedy infrastrukturní i provozní majetek. Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Většinovým vlastníkem společnosti jsou města  a obce z regionu, které drží cca 89 % akcií. Největší akcionáři jsou města Břeclav, Pohořelice, Hustopeče, Mikulov a Lednice. Mají společně celkem 63 % podíl ve společnosti.

3) Společnost má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování na Břeclavsku. Společnost provozuje, udržuje a opravuje vodohospodářská zařízení ve více než 70 městech a obcích. V roce 2014 činil základní kapitál společnosti 1.112.702,- Kč.

4) Osoby odpovědné za stav v okrese Břeclav www.volby.cz

Zastupitelstva měst Břeclav, Pohořelice, Hustopeče, Mikulov a Lednice. 1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-2014 2014-2018

5) Vak Břeclav je v postavení okresní vodárny pod plnou kontrolou měst a obcí. Financuje obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury, obce vkládají svou infrastrukturu do společnosti a ta ji provozuje a dokonce rozvíjí další podnikatelské aktivity.

6) Jde o společnost, která NEMÁ NEJNIŽŠÍ CENU VODY. Má cenu vodného a stočného obdobnou jako Vak Mladá Boleslav nebo nedaleký „privatizovaný“ Vak Zlín, kde vodu prodává fr. koncern Veolia. Ale  na rozdíl od Zlína, v Břeclavi a v Mladé Boleslavi realizovali stamiliónové investiční akce a mají obnovenou infrastrukturu. Ve Zlíně díky nevýhodným smlouvám s Veolií o dotace přišli a cena je zde obdobná, přitom peníze od lidí, které platí za vodu, tečou do zahraničí místo do trubek v regionu.

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit