Pravda o vodě v Benešově a Vlašimi

Hospodaření s vodou je ze 100% v rukou francouzkého koncernu SUEZ

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
v rukou francouzského koncernu SUEZ


CENA VODY, VODNÉ A STOČNÉ, CENA KUBÍKU VODY

Obchod s vodou, prodej vody i cena vody v Benešově, Vlašimi a části Prahy Západ je v rukou fr. koncernu SUEZ , který inkasuje zisk z prodeje vody!

Cenu vody na Benešovsku a Vlašimi navrhuje od roku 2000 fr. koncern SUEZ, který ovládl společnost koncem roku 2000.

O ceně vody NE rozhodují výhradně města a obce. Cena kubíku vody obsahuje rovněž ziskovou marži provozovatele. Ta je k dispozici výhradně soukromé firmě SUEZ a ne městům a obcím.

Míra inflace je přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a dá se  s ní porovnat růst ceny vody.

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. Fr.ONDEO    
Cena vody
vodné
stočné
celkem
růst 
inflace
rok
Kč/m3
Kč/m3
Kč/m3
%
%
2015
201438.9933.2572.244.330.4
201338.9930.2569.243.781.4

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Zisky z "vody" dosažené vodárnou v rukách fr. koncernu za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a správu vody jako veřejnou službu!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak se přidejte a podepište petici požadující to respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

2346 občanů