NAŠE VIZE
  • Zavedení povinné školní docházky
  • Zrušení nevolnictví v českých zemích
  • Narození největšího čecha Járy Cimrmana
  • Volební právo žen v Československu
  • Odsun vojsk SSSR z území Československa

Zrušení závislosti občanů na koncernech a garance práva člověka na vodu v Ústavě ČR.

  • 20..

Představte si. Že platíte méně za vodu. Miliardy z toho, co za vodu platíme, netečou do zahraničí. Neplatíte šílené ceny. Voda zdražuje, jen když je potřeba investovat a ne proto, že si vlastník korporace chce koupit další jachtu. Cenu vody mate nižší, stejně jako tam, kde je správa vody v rukou městských vodáren. Cena je levnější o zisky a neoprávněné náklady, které lidem do vodného a stočného kalkulují koncerny. Např. na severní Moravě neplatíme z každé 100 Kč do ciziny 40 Kč. Proč taky, když jsme tam žádnou vodu neodebrali a žádné trubky tam nemáme.

Představte si.  Voda, kterou pijete je křišťálově čistá. Máte garantováno, že vaše peníze slouží tomu, aby byl zajištěn dostatek vody pro vás a vaše děti. Investuje se do zadržení vody v krajině. Investuje se a díky tomu se místo pitné vody používá např. k zalévání, či ke splachování užitková voda. V zemědělství se rozšíří efektivní kapénkové zalévaní a využití užitkové vody. Vodu pijeme bez jedů, plastů a léků a čistou vodu také vracíme zpět do přírody. Řeky ani moře nic nepáchají, to lidé.

Představte si. Že přístup k vodě je respektován jako nejdůležitější lidské právo, protože bez vody nepřežijeme déle než několik dnů. Je stejně důležité, jako svoboda projevu a právo na osobní svobodu. Úcta a respekt k vodě je součást národní kultury. Česká republika není koncernovou kolonií, ani zdroj dobývání renty. Voda patří celému národu. Vše zásadní pro správu vody je v rukou státu. Občané i politici respektují, že voda je pro stát tím, čím krev pro člověka. Základní prioritou státu je šetrné hospodaření s vodou a projekty, které chrání suverenitu státu. Vše zásadní kolem vody patří nám, protože to má v rukou státu.

správa vody jako zdroj zisků koncernů

správa vody jako služba pro lidi