Voda vydělává aneb jak zahraniční korporace bohatnou na vodě

Francouzské koncerny Veolia a SUEZ jejich praktiky, priority a know-how.


Jak korporace bohatnou na vodě díky politikům a korupci?

Před 20 léty začala "privatizace" zisků z vody. Mnoha komunitám hrozí, že je podvedou velké korporátní skupiny. Tento dokument vypráví o největších vodárenských společnostech světa a o odporu proti nim. Ukazuje, jak fungují „tiskárny na peníze" těchto firem především ve Francii a v Německu včetně řady příkladů korupčních praktik na  regionální i národní úrovni.

Zapomeňte na levnou a čistou vodu i opravené trubky, dokud toto neuvidíte

Francouzský dokument „ Voda vydělává, aneb jak soukromé korporace bohatnou“, odhaluje praktiky korporací při správě vodovodů a kanalizací. Odhaluje, jak koncerny pracují s náklady, s infrastrukturou a s „motivací politiků“, díky čemuž lidé platí za vodu čím dál víc a vodárny přesto stále nemají dost peněz. Ukazuje  způsoby,  jimiž  se  správa  těchto  zdrojů  vrací  pod  veřejnou kontrolu.

Film pomáhá pochopit vztahy a princip prodeje vody, před a po privatizaci zisků okresní vodárny. Tím pomáhá vytvořit šanci na transformaci dnes pro lidi nevýhodného systému, kdy byl mezi lidi a vodu instalován soukromý penězovod.

Dokument byl vysílán i v České republice na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů s tématikou zemědělských a potravinářských filmů - ZA ROK 2013. Jeho kvalitu ocenili jak v zahraničí, tak v České republice, kdy byl oceněný Cenou děkana Provozně ekonomické  fakulty. Byl vysílán za přítomnosti zástupce koncernu a jeho vystoupení po shlédnutí tohoto filmu bylo "úsměvné".Jak zahraniční korporace bohatnou na vodě v České republice?

PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ


PRAVDA O VODĚ V PRAZE

Těm, co chtějí nápravu ve vodě, ve prospěch lidí,