SOUD ZASTAVIL ŘÍZENÍ VE VĚCI ŽALOBY VEOLIE NA STAROSTU A MĚSTO OTROKOVICE
PAN MIŠÁK A OTROKOVICE MUSELI DVA ROKY INVESTOVAT ČAS, ENERGII I PENÍZE DO SVÉ OBRANY A ZA PRÁVNÍKY
UŽ CHÁPETE ...?

Šlo o "žalobu" nebo rafinovaný útok bílých límečků?

Pokud by nenastalo to co nastalo, dalo by se uvažovta o tom, že právníci udělali chybu. Co nastalo? Dne 15.11.2004 vyšel v novinách článek s názvem - Veolie chystá žalobu na starostu Mišáka. Veolie veřejnosti říká, že na p.Mišáka ŽALOBU teprve chystá. Podala ji přitom již 4.11.2004.

Otrokovice brání Vak Zlín dodnes např. přes žalobu na škody a na neplatnost smluv ...

Kdo lže?

Zástupkyně Veolie v článku uvedla, že starosta hrubě zkresluje skutečnost. Vak Zlín měl do roku 2003 z vodáren ve Zlínském kraji třetí nejnižší cenu vody. Po vyvedení správy monopolu vody do rukou koncernu ji má od roku 2008 do roku 2019 nejdražší. Zvyšování ceny vody

Dotace z EU díky protiprávně zavedenému systému s koncernem Vak Zlín nikdy nedostal - ztráta nároku na dotace.

ZDARMA ke stažení

    [op_file_download_item title="%22%C5%BDaloba%22%20Veolie%20na%20S.Mi%C5%A1%C3%A1ka%20a%20Otrokovice%20" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/04/JEN-Žaloba-na-Mišáka-1.pdf" package="" level="" new_window=""]Den%20po%20doru%C4%8Den%C3%AD%20%22%C5%BEaloby%22%20Veolie%204.11.2004%2C%20subjekt%2C%20kter%C3%BD%20podal%20%C5%BEalobu%20na%20p.%20Mi%C5%A1%C3%A1ka%20zanikl%2C%20resp.%20sf%C5%AFzoval%20se%20spole%C4%8Dnost%C3%AD%20CTSE%20a%20t%C3%ADm%20zaniklo%20jeho%20I%C4%8CO%20-%205.11.2004%20a%20Veolie%20t%C3%ADm%20p%C5%99estala%20b%C3%BDt%20zp%C5%AFsobil%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Dastn%C3%ADk%20soudn%C3%ADho%20sporu%2C%20kter%C3%BD%20vyvolala.[/op_file_download_item][op_file_download_item title="Komise%20pro%20cenn%C3%A9%20pap%C3%ADry%20ji%C5%BE%20v%20roce%202004%20potvrdila%20nekal%C3%A9%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20Zl%C3%ADna%20a%20n%C3%A1jezdn%C3%ADk%C5%AF%20kolem%20Vak%20Zl%C3%ADn" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/03/Rozhodnutí-KCP-k-Vaku-Zlín-26.10.2004.pdf" package="" level="" new_window=""]%3Cbr%2F%3EZ%C3%A1v%C4%9Br%20KCP%3A%20Spole%C4%8Dn%C3%A9%20protipr%C3%A1vn%C3%AD%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20JIV%20a%20m%C4%9Bsta%20Zl%C3%ADn%20zahrnuje%20vysokou%20m%C3%ADru%20celospole%C4%8Densk%C3%A9%20nebezpe%C4%8Dnosti%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3E%22Z%20hlediska%20konkr%C3%A9tn%C3%ADho%20stupn%C4%9B%20spole%C4%8Densk%C3%A9%20nebezpe%C4%8Dnosti%20Komise%20zkoumala%20povahu%2C%20zp%C5%AFsob%2C%20dobu%20trv%C3%A1n%C3%AD%20a%20n%C3%A1sledky%20protipr%C3%A1vn%C3%ADho%20jedn%C3%A1n%C3%AD.%20%C3%9A%C4%8Dastn%C3%ADci%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20sledovali%20konkr%C3%A9tn%C3%AD%20c%C3%ADl%2C%20kter%C3%BDm%20bylo%20prosazen%C3%AD%20vstupu%20skupiny%20Veolia%20do%20c%C3%ADlov%C3%A9%20spole%C4%8Dnosti.%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3EP%C5%99esto%C5%BEe%20v%C4%9Bd%C4%9Bli%2C%20%C5%BEe%20fakticky%20ovl%C3%A1dli%20c%C3%ADlovou%20spole%C4%8Dnost%2C%20nab%C3%ADdku%20p%C5%99evzet%C3%AD%20neu%C4%8Dinili%20a%20do%20posedn%C3%AD%20chv%C3%ADle%20pop%C3%ADrali%20z%C3%A1m%C4%9Br%20prosadit%20spole%C4%8Dn%C3%A1%20vliv%20v%20c%C3%ADlov%C3%A9%20spole%C4%8Dnosti.%20Proto%20je%20sp%C3%A1chan%C3%A1%20spr%C3%A1vn%C3%AD%20delikt%20t%C5%99eba%20kvalifikovat%20jako%20%C3%BAmysln%C3%BD%2C%20p%C5%99edem%20promy%C5%A1len%C3%BD%2C%20omisivn%C3%AD%20skutek.[/op_file_download_item]
Kdo tuto "žalobu" podalto, co konstruoval byla pravda nebo lež?

Nic podobného nemusíme řešit, pokud je správa vody v rukou měst a ne koncernů

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK TO, CO DĚLÁME PODPOŘTE

Názor na to, co se děje

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Stanislav Mišák" company="bývalý starosta Otrokovic a hejtman Zlínského kraje, který se postavil lumpárně" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/09/misak.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Když se podíváte na nevýhodnost smluv s Veolií, tak tam není žádný prospěch obcí a měst, ani tohoto státu. Takže pro koho se toto zavádí? Komu to přináší prospěch? https://pravdaovode.cz/okres-zlin-zisky/[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme