ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ ZE DNE 17.4.2007
SOUHLAS K UZAVŘENÍ SMLOUVY O PROVOZOVÁNÍ MEZI VAK PARDUBICE A VEOLIÍ BYL VYDÁN V ROZPORU SE ZÁKONEM

Závěry soudce v kauze okresní vodárny Pardubice

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že usnesení valné hromady Vak Pardubice konané dne 22.6.2006 je potřeba považovat za NEPLATNÉ s odkazem na § 131 odstavec 1 věta prvá Obchodního zákoníku, neboť toto usnesení, týkající se smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury nebylo valnou hromadou přijato v souladu se zákonem § 186 odst. 2 a 6.“

NFPOV: V Pardubicích proběhl mimo jiné pokus podvést zástupce měst a obcí na valné hromadě (VH). Po ukončení VH, kdy řada akcionářů odešla, předsedající ukončenou VH protiprávně znovu začal. Původní závěr představenstva, usnesení schvalující smlouvy s Veolií NEBYLO přijato, bylo změněno na - BYLO přijato.

Představenstvo vědělo, že PRO nehlasovalo zákonem požadované kvorum akcionářů. Někteří akcionáři nevěděli, že představenstvo rozhodnutí VH protiprávně změnilo. Dozvěděli se to, až z rozsudku v roce 2007, na který se při obraně Vaku Pardubice obrátil spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, protože pochopil, že se připravila půda pro obrovský komplot.

Soud potvrdil, protiprávnost tohoto jednání a usnesení schvalující instalaci Veolie na pozici Vak Pardubice přijato NEBYLO. Voda a její správa zůstala díky tomu v rukou obcí a Vak díky tomu vyčerpal cca 1 miliardu Kč z dotací z EU na obnovu vodárenské infrastruktury, kt. by po podpisu smluv nikdy nedostala.

ZDARMA ke stažení