Pravda o vodě v Vsetíně

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Vak Vsetín

INFORMACE O FIRMĚ DODÁVAJÍCÍ LIDEM VODU VE VSETÍNĚ

Vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vak Vsetínje smíšení okresní vodárna, to znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí okresu Vsetín. I ve Vsetíně proběhlo několik pokusů vyvést zisky z vody na zahraniční koncerny a ve Vaku Vsetín nechat pouze trubky a povinnost je financovat. Důsledným postupem, se podařilo slušnými zástupci měst a obcí, toto odhalit a zastavit. Především v roce 2002 bylo zavedení soukromého penězovodu do Vaku Vsetín blízko, ale starosta města Vsetín, naháněče koncernů i s jejich nabídkami posla k čertu a místo toho řešil čerpání dotací z fondů EU ještě před vstupem ČR do EU.

*„Před cca 10 lety jsem vyprovodil ze své kanceláře coby tehdejší starosta města Vsetín několik zájemců i z jejich "zajímavými" nabídkami na odkup akcií Vak Vsetín a.s. Jako zástupce největšího akcionáře jsem poté prosadil změnu stanov tak, aby prodej akcií municipalit mohl být realizován až po povinné nabídce ostatním akcionářům-municipalitám. Dnes vidím, že jsem vývoj odhadl dobře...“ Jiří Čunek (KDU)

Smíšení okresní vodárna, která vlastní infrastrukturu a tu sama provozuje. Řízená českými vodárenskými odborníky.  Je pod plnou kontrolou sdružení měst a obcí Vsetínského okresu. Dotace čerpá sdružení měst a obcí a jejich vodárna infrasturkturu provozuje. I zde proběhlo několik pokusů o privatizaci zisků z vody ze strany koncernu Veolia v letech 2002, ale politici nabídky "na odkup akcií vodárny" odmítli.

1)      Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje na Vsetínsku společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11. Společnost byla založena podle par. 172 obchod. Zák. a jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku Vodovody a kanalizace Vsetín. Zapsáno: 1.prosince 1993.

2)      Společnost je smíšená, v jejím majetku je tedy infrastrukturní i provozní majetek. Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Ostatní činnosti podnikání jsou doplňkové. Společnost má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování v oblastech kde působí. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku v roce 2014 činil 884 054 000,- Kč

3)      Sdružením měst a obcí vlastněná Valašská vodohospodářská, a.s. je vlastníkem 99,3 % akcií Vak Vsetín, a.s. Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Cílem politiků je, aby Valašská vodohospodářská, a.s., kde jsou jen města a obce vlastnila 100% Vaku Vsetín.

4)      Osoby odpovědné za stav v okrese Vsetín:  www.volby.cz. Zastupitelstva měst Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm   1998-2002,   2002-2006,  2006-2010, 2010-2014

6)      Vak Vsetín díky svému postavení okresní vodárny pod plnou kontrolou města a obcí. Dotace čerpá sdružení měst a obcí a tím financuje obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury  a nezatěžuje občany vysokým vodným a stočným. Novou infrastrukturu provozuje Vak Vsetín.

7)      Cenová politika je usměrňována tak, aby cena vodného a stočného zahrnovala pouze ekonomicky oprávněné provozní náklady v úrovni, která zajistí rozvoj společnosti a přitom nenutí odběratele ke snižování odběrů nebo hledání vlastních zdrojů. Rozhodnutím valné hromady společnosti již z roku 1999 byla stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele v působnosti společnosti Vak Vsetín. Po celou dobu existence společnosti se cena vodného a stočného pohybuje ve středu srovnatelných vodohospodářských společností, tzn. vyjadřuje průměr cenotvorby ČR.

8)      Přes velké investiční projekty má Vak Vsetín léta levnější vodu než Vak Zlín, který byl privatizován v roce 2004.

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit