Pravda o vodě v Nymburk

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Vak Nymburk

INFORMACE O FIRMĚ DODÁVAJÍCÍ LIDEM VODU V NYMBURKU

Vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vak Nymburk je smíšená okresní vodárna, to znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí okresu Nymburk. I v Nymburku proběhlo několik pokusů vyvést zisky z vody na zahraniční koncerny a ve Vaku Nymburku nechat pouze trubky a povinnost je financovat. Důsledným postupem, se podařilo se slušnými zástupci měst a obcí, toto odhalit a zastavit. Především v roce 2002 a 2003 bylo zavedení soukromého penězovodu do Vaku Nymburk na spadnutí.

Čerpá dotace z EU. Dominantní, i když ne majoritní, postavení mají města Nymburk, Poděbrady a Sadská.

1)  Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Nymburk společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., se sídlem Nymburk, Bobnická 712, PSČ 288 21. Společnost byla založena Fondem národního majetku ČR a základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů a kanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16.9.1993 č.j. 24/93 – 360.

2) Největšími akcionáři jsou město Nymburk s 20,8% a město Poděbrady s 16,8% akcií a Sadská 9,6%.

3) Společnost je smíšená, v jejím majetku je tedy infrastrukturní i provozní majetek. Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. V roce 2014 činil základní kapitál společnosti 710.738.000 Kč

4) Na území okresu Nymburk má výsadní postavení v dodávce pitné i užitkové vody a čištění odpadních vod. VaK Nymburk provozuje cca 670 km vodovodních řadů a cca 480 km kanalizace. Zásobuje vodou přibližně 58 tis. obyvatel a čistí odpadní vody pro cca 56 tis.obyvatel.

5) Osoby odpovědné za stav v okrese Nymburk

Zastupitelstva měst Nymburk, Poděbrady a Sadská 1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-2014 2014-2018

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit