Pravda o vodě v Havlíčkově Brodu

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.,
Vak Havlíčkův Brod

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ROZVAHA, VÝSLEDOVKA

Informace o ceně vody, investicích, dotacích, vlastnictví a vodárně.

Vodárna a prodej vody je v rukou měst a obcí

Komu a co platíte v ceně vody? Kde končí peníze? Investuje se u vás do obnovy sítí nebo poteče z kohoutů závadná voda? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna a jak zahraniční koncern? Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Koho nemáte volit, kdo sedí v orgánech soukromých společností? Jak jsou „vyvážené“ smluvy se zahraničním koncernem? Kdo na vodě vydělává a kdo financuje investice?

Vak Havlíčkův Brod i prodej vody, stanovení její ceny a rozhodnutí o zisku z vody a jeho reinvestovaná do obnovy je zcela v rukou měst a obcí


Informace, které zde najdete:

 • 1

  cena vody, konkrétní cena vodného a stočného, cena kubíku vody, resp. cena za kubík vody, o tom, jaký zisk dosahuje prodejce vody z vodného a stočného vybraného od lidí

 • 2

  o tom, zda budete pít nezávadnou vodu, tzn. o investicích do vodárenské a kanalizační infrastruktury a způsobu jejího financování, o čerpání nebo nečerpání dotací z EU na investice do obnovy a rozvoje vodárenských sítí

 • 3

  o tom, kdo vlastní společnost vodovody a kanalizace, jaký mají podíl na společnosti a zisku z vody města a obce, kdo je největší vlastník společnosti, kdo díky tomu společnost ovládá, řídí a rozhoduje o jejich prioritách

 • 4

  o tom, kteří politici a ze kterých měst, hájí zájmy lidí ve vodárně, o odměnách, které si vyplácí politici ve vedení společnosti vodovody a kanalizace, o složení orgánů, konkrétně představenstva a dozorčí rady společnosti vodovody a kanalizace

 • 5

  o mzdách pracovníků a počtech pracovníků, ve společnosti vodovody a kanalizace a o tom, kolik v oboru vzdělaných zaměstnanců pracuje pro města a obce a hájí zájmy občanů nikoliv zahraničních koncernů v daném městě, okrese nebo kraji

 • 6

  o jednotlivých nákladech a výnosech společnosti vodovody a kanalizace, o výkazu zisků a zpráv, o rozvaze majetku společnosti a způsob jeho financování, o příloze k účetní závěrce

 • 7

  Dokumenty: účetní závěrka, výkazu zisků a zpráv, informace o zadlužení společnosti, Zprávu představenstva o stavu společnosti vodovody a kanalizace a budoucím vývoji, Ovládací zprávu a zprávu o propojených osobách


Informace o vodě a výroční zprávy vodáren v rukou měst a obcí

Výroční zpráva obsahuje informace, které musí vodárenská společnost za zákona zveřejnit každý rok. Představenstvo zde poskytuje městům a lidem soubor informací o dění kolem vody a stavu vodovodů a kanalizací. Porovnání informací z výročních zpráv za jednotlivé roky umožňuje sledovat dění, priority a jednání kolem vody v regionu i porovnat okolní vodovody a kanalizace mezi sebou.

Informace navíc. V městských vodárnách, které vlastní vodárenskou infrastrukturu a dodávají, odvádí a čistí vodu spotřebitelům, tzv. smíšené vodárny, nefungují jaké trafiky pro předáky koncernů a tady v ceně vody platíte lidí, kteří hájí vaše zájmy a ne zájmy koncernů.

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ROZVAHA, VÝSLEDOVKA

Vodárna a prodej vody je v rukou měst a obcí

Zde máte všechny základní informace o vodě v Havlíčkově Brodě

účetní závěrky, rozvahy a výkazy zisků a ztrát Vaku Havlíčkův Brod:

ke stažení:

Vak Havlíčkův Brod - Výroční zprávy 1

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Vlastník společnosti
Města a obce okresu Havlíčkův Brod
Města a obce okresu Havlíčkův Brod
ROK
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .

ZDARMA

Komu platím, kde mé peníze končí a budu pít nezávadnou pitnou vodu?

 1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
 2. Zisky z "vody" dosažené vodárnou v rukách měst a obcí za 4 roky
 3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
 4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?
%%_op_gdpr_consent_%%

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!


 • Když budu s vodou šetřit, budu platit méně?
 • Proč je vlastně voda tak drahá?
 • Reguluje stát zahraničním firmám zisk z vodného a stočného?
 • Jsou soukromé firmy zainteresovány na snižování nákladů, a tím na nízké ceně vody?
 • Přišly zahraniční firmy do ČR řešit problémy našeho vodárenství?
 • Je možné porovnat ceny městských a soukromých vodáren?
 • Lze někde najít odpovědi na otázky k vodě, jejím cenám, vodárnám?
 • Dá se situace napravit? Co lze udělat k nápravě?
 • Co mohu pro zlepšení situace udělat já?


e-book nejen o ceně vody ZDARMA

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-maiI můžete vždy odhlásit