Proč jsme založili Nadační fond PRAVDA O VODĚ?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ jsme založili, aby se lidé, kteří chápou důležitost vody pro nás a naše děti mohli bránit a společně boj o českou vodu vyhrát. Cíl je zastavit tok našich peněz do zahraničí a místo toho řešit sucho, zadržení vody v krajině, čistotu vody. Bránit ČR, která bez vody ve vlastních rukou není suverénní stát, ale Koncernistán. Založil jsme ho, protože je třeba ukončit nehorázné zdražování vody, zajistit garanci práva lidí na vodu v Ústavě a vrátit správu vody zpět do vodáren v rukou obcí/státu.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ (NFPOV) je nekomerční, nestátní nezisková organizace a z podstaty dané zákonem nepodniká a proto nemá žádný „byznysový či ziskový“ plán. NFPOV je nezávislý na politicích a stát ho nepodporuje.

To mu  umožňuje jít k podstatě a odhalovat protiprávní i populistické jednání politiků a politických stran, často skrytě pracujících jen pro sebe nebo pro koncerny. Hospodaření Nadačního fondu probíhá přes transparentní účet.

Obranu vody a lidí a nápravu financuje z vlastních zdrojů a z finanční podpory lidí, kteří ví, co NFPOV dělá, chápou důležitost vody, chtějí pomoci nápravu prosadit a chápou, že toto lidé napravit mohou, pokud se spojí a navzájem si pomůžou.

 

Nadační fond vadí

„Politikům“ pracujícím pro koncerny, oligarchy a mafiány nebo jen pro sebe.  Vadí jim, že NFPOV odhaluje, že zneužívají „vodu“ k vlastnímu zviditelnění. Vadí jim, že odhaluje, že jediný cíl jejich velkohubých slibů je lov neinformovaných voličů a lidově řečeno, udržet se u „koryt“.

Vadí jim, že NFPOV odhaluje, že pro řadu politiků  je politika jen kšeft k zajištění osobního prospěchu z nadstandartních příjmů v Parlamentu ČR a příjmů z kolaborace s oligarchy, což je jejich skutečný 4letý „volebně – byznysový plán“.

Kdo pracuje pro  lidi, vodu a stát (NFPOV x POLITICI)?

Na to odpovídají činy a reálné výsledky.

NFPOV A JEHO ZAKLADATELÉ DĚLAJÍ A DOSÁHLI TOTO:

Nedisponujeme miliardami jako koncerny a neutrácím veřejné peníze od občanů jako politici.

 

POLITICÍ A POLITICKÉ STRANY DĚLAJÍ A DOSÁHLI TOTO:

 • V letech 2010 -2018  z peněženek lidí na účty koncernů do zahraničí vyvedli miliardy

21.983.638.000 Kč

 • Vrcholoví politici vlastní reálné kroky pro nápravu a obranu 20 let nečiní.
 • Nepodávají žaloby, aby přes rozsudky vrátili „ukradené“ do rukou měst nebo státu. Neodhalují pachatele, ani protiprávní komploty kolem vodáren. Veřejně neodhalují kolaboraci svých kolegů.
 • Často udržují protiprávní stav v chodu bez ohledu na negativní dopady na lidi, města i stát. NFPOV je všechny informoval CHARTA VODA 300
 • Před volbami natočí video o vodě, vytisknou letáky a v médiích opakují připravené formulky, např. je třeba vrátit vodou do rukou obcí.
 • V zákulisí ovšem připravují tunel na konci tunelu, tzv. zpětné odkoupení „ukradených“ provozních částí vodáren od koncernů. Ví, že byly pokoutně prodané jen za desítky miliónů, ale nyní je navrhují odkoupit od koncernů za miliardy – to opět zaplatí lidé.
 • Poté tajně uzavřou s koncerny další smlouvy, kdy jen upraví a přejmenují ty původní a tunel jede dál.

ČEST VÝJIMKÁM

 

Nadační fond vzniká…

A Hadi v oblecích i Hadi na radnicích mají problém. Jejich systém postavený na manipulacích, lžích, pomluvách, zastrašování či gangsterských útocích si neumí poradit s něčím, co se nedá koupit – s PRAVDOU.

Pro mne je pravdou toto:

 • Voda je život a můj život, ani život mých dětí, do rukou koncernů rozhodně nepatří.
 • Českou vodu si umíme prodávat sami a žádné cizince ani překupníky k tomu nepotřebujeme.
 • Peníze lidí placené za vodu mají končit v obnově trubek a ne v zahraničí.
 • Zisky koncernů v daňových rájích nám čistou vodu, kvalitní trubky a rozumnou cenu vody nezajistí.
 • Stát, který nemá v rukou vodu-vodárenskou infrastrukturu-prodej vody, není suverénní stát.

Očekáváme haterské útoky, pomluvy a snahy pošpinit nás a nadační fond

Určitě přijde toto: Pomluvy a prohlášení typu – neziskovky by měly vychcípat, nadační fond je jen na vytahování peněz od lidí a zviditelňování lidí, kteří se chtějí dostat do politiky …. apod.

Pak to je důkaz, že obranu lidí a vody děláme dobře, protože PRAVDA darebákům vadí a proto platí mediální útoky, provokatéry a Troly.

Jsme rozhodnutí se nevzdat a boj o  vodu úspěšně dokončit a prosadit vrácení správy vody do vodáren v rukou měst. Šlo to ve Francii a půjde to i v ČR.

 

 

Co 17 let dělá Radek Novotný a co prožil?

 • V roce 2001 zajišťovala má firma soutěž na vstup strategického investora do vodárny Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. Díky tomu jsem  zjistil, že firmy, které přichází do ČR, nejsou žádní investoři, natož strategičtí. Politici na Prostějovsku měli stejný názor a voda i vodárna zůstala v roce 2001 dále v rukou měst a obcí. 
 • V prosinci 2001 jsem na valné hromadě VHS Olomouc na vlastní oči viděl, že hlasování zástupce FNM o udělení souhlasu s uzavřením smluv s Veolií probíhá na základě protiprávního jednání (hlasovalo se 2x o stejné věci) a druhé hlasování proběhlo poté, co byl zástupce FNM verbálně napaden a ten nátlaku podlehl a dokonce hlasoval v rozporu se pověřením, které mu FNM dal.) K stažení ZDE.
 • V roce 2002 jsem shromáždil data o vodárnách v ČR a zpracoval Analýzu českého vodárenství. Doložil jsem v ní, že dochází k protiprávnímu skupování vodáren a příprava jejich vytunelování. Analýzu jsem zaslal ministrům financí, zemědělství a vnitra. Politici nedělali nic a někteří dokonce jednali skrytě v zájmu koncernů. Gangsteři mi zapálili u domu auto a garáž.

zapalené auto 5

 • Obeslal jsem velká města v ČR a doložil, že Česká spořitelna, pracující skrytě pro koncern, nabízí obcím „koupi“ akcí vodáren, ale ve skutečnosti, jde o pokus vyvést z vodáren zisky na koncern a ovládnout monopol vody. Začala má spolupráce s rozumnými politiky při obraně vodáren.
 • Od roku 2002 se účastním valných hromad vodáren, sbírám důkazy o často podvodném jednání některých lidi a informuji zástupce obcí, co pro obce a občany znamenají smlouvy vedoucí vytunelování vodáren anebo předání monopolu vody koncernům.
 • V letech 2002 – 2006 jsem pomohl ubránit např. Vak Kroměříž, Vak Přerov, Vak M. Boleslav, Vak Břeclav, Vak Náchod  a zachovat správu vody jako služby  v  rukou měst  i když některé malé obce podehly a  akcie vodáren „prodaly“. Velká města, která jsem informoval, odmítla akcie vodáren prodat a zachovala si dominantní vliv na vodu.
 • Tam, kde byly uzavřeny pochybné smlouvy, jsem se obrátil na soudy a podal žaloby na obranu vodáren, konkrétně na neplatnost valných hromad vedoucích k uzavření pochybných  smluv s koncerny.
 • Obrátil jsem se na Komisi pro cenné papíry, např. v kauze Vaku Zlín, Vak H. Králové. V roce 2004 (Zlín) a poté v roce 2006 (Hradec) konstatovala, že mám pravdu. Dochází k celospolečensky nebezpečnému porušování zákonů, ze strany statutárního  města a soukromé firmy. Trvalo ji to 2 roky a to už byl např. Vak Zlín vytunelován.
 • Pomohl jsem malým obcím na Břeclavsku v době, kdy bylo na spadnutí vyvedení zisků z vody na koncern Internatinal water. Zde naopak někteří zástupci velkých měst Břeclav, Hustopeče a Mikulov skrytě pracovali v zájmu koncernu. I zde voda nakonec zůstala v rukou obcí.
 • V roce 2003 jsem byl ministrem financí jmenován do Meziresortní komise 5 ministerstev pro zpracování Analýzy českého vodárenství. Doložil jsem, že to, co je presentováno jako investoři,  žádní investoři nejsou a ve vodárenství v ČR jde o ovládnutí monopolu a likvidaci obchodního postavení okresních vodáren.  To se naháněčům koncernům nelíbilo a zorganizovali na mne fyzický útok a vyhrožovali útokem na mou rodinu, pokud se z Komise nestáhnu. Proto jsem na účast v Komisi rezignoval.

 • V roce 2004 jsem podal žalobu na protiprávní vytunelování Vaku Zlín a Vaku Kladno-Mělník. Soudce Krajského soudu v Brně v roce 2010 a znovu v r. 2014, prohlásil, že jde o protiprávní a nemravný komplot a nebyla splněna zákonná podmínka pro uzavření smluv s koncernem. Spustil jsem projekt PRAVDA O VODĚ s cílem informovat zastupitele, přivést k „vodě“ jejich pozornost a tím zastavit instalaci překupníků mezi vodu a lidi.
 • V roce 2005,  mne zkusili zdiskreditovat „advokáti“ koncernu Veolia. Podali na mne trestní oznámení, kde mne  křivě nařkli, že jsem jim prý v roce 2003 nabízel, že zařídím, že jim Meziresortní komise půjde na ruku. Státní zástupce jejich zoufalý pokus mne zastršit a pošpinit pochopil, obě obvinění zrušil jako protiprávní.  Postup policie označil za podivně vstřícný. Více ZDE
 • V roce 2006 jsem vyhrál soud. Vedení městské vodárny, které účelově tajilo dokumenty před akcionáři, aby nebylo možné soudu prokázat, že vodárnu ovládá protiprávně soukromý subjekt,  mi muselo vydat dokumenty, které odmítalo akcionářům vydat. Šlo o důkazy pro obranu Vaku, vedoucí k ukončení tunelování Vaku. Dokládaly protiprání jednání vedení vodárny ve které seděl budoucí GŘ Veolie – p. Bernard a 2 lidé z Veolie.
 • Vedení Vaku H.Králové, na mne podalo smyšlené trestní oznámení a anti-politici z ODS na radnici města H. Králové podali žalobu na poslankyni Orgoníkovou, která bránila Vak H. Králové a informovala o dopadech vyvedení zisků z vody na koncern. V mém případě policie rovnou trestní oznámení odmítla, v případě paní Orgoníkové žalobu jako neoprávněnou zamítl soud.
 • Kdo jednal v Hradci protiprávně a co se v Hradci skutečně dělo popsala Komise pro cenné papíry, které na základě mých důkazů rozhodla, že vedení vodárny H. Králové porušuje zákony a udělila Vaku H. Králové pokutu 700 tis. Kč. Stáhnout ZDE
 • V roce 2006 jsem pomohl ubránit obcím Vak Náchod, z pozice, kdy jeho vykuchání ve prospěch koncernu vypadalo jako nezvratitelné. Zde je názor starostky na mou pomoc  ZDE
 • Rozšířil jsem projekt PRAVDA O VODĚ o to o cíl dosáhnout odinstalování protiprávně zavedených soukromých penězovodů mezi lidi a městskou vodárnu a informovat o vodě nejen zastupitele, ale i občany. Cílem bylo zabránit protiprávním instalacím koncernů mezi vodu a lidi a vytvořit VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ – „Česká voda patří do rukou měst a obcí, nikoliv koncernů.“
 • V roce 2007 jsem vyhrál další soud, který znemožnil vyvedení zisků z vody na koncern z Vaku Pardubice. Soudce prokázal nezákonné manipulace s výsledky hlasování na valné hromadě Vak Pardubice. Naháněči koncernu a část s nimi „sympatizujících“ členů vedení vodárny, po ukončení valné hromady, pokoutně a protiprávně měnili výsledky hlasování ve prospěch koncernu. Pomohl jsem LIDEM UŠEŘIT
 • Zdokumentoval jsem a zveřejnil příklady, jak probíhá pokoutný proces vykuchání vodárny a předání zisků z vody koncernu: Vak Zlín a v Praze.
 • V roce 2009 jsem zpracoval pro Transparency International Analýzu: Kam odtékají zisky? Lidé platí, jako mourovatí, a sytém je nastaven tak, že obce přicházejí o miliardy, které schází na investice.

Kde končí peníze za vodu?

 • V roce 2010 potvrdil soudce Krajského soudu v Brně v kauze Vaku Zlín to, co říkám od roku 2002. Jde o pokoutný, nemravný a nezákonný proces.
 • Drahá voda a Kauzy tunelování městských vodáren souvisí s tím, že lidé a zastupitelé nemají informace. Proto jsem vytvořil stránky www.pravdaovode.cz, kde vše o „vodě, její ceně a to, kdo z ní profituje“ vysvětluji a dokládám.
 • V roce  2014  potvrdil Ústavní soud ČR, že léta zažívám soudní zvůli a neuvěřitelné protiprávní jednání několika soudců Nejvyššího soudu, kdy Ústavní soud  jednání soudců opakovaně označil také za porušování práv občana a neplnění zákonem daných povinností.
 • Pochopil jsem, že náprava je možná jen přes VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ. Připravil jsem Výzvu politikům a vládě, kde vysvětluji, co se děje, jaké to má důsledky a žádám nápravu.
 • V roce 2016 mi dal Vrchní soud v Olomouci pravomocně zapravdu v tom, že ve Vaku Zlín probíhal léta nemravný protiprávní komplot s cílem vyvést zisky z vody na koncern, kterého se účastnilo v rámci organizované skupiny také vedení města Zlín a vodárny Zlín. ZDE
 • Publikuji články o vodě na blogu idnes, které četlo přes 103 tis. lidí. Videa na YOU TUBE vidělo přes 200 tis. lidí, stránky www.pravdaovode.cz navštívilo za rok 2015 230 tis. lidí. Vytvořila se komunita cca 19.300 lidí, kteří sdílí informace o vodě na facebooku VODALIDEM. Zastupitelé mne zvou na  semináře pro občany a zastupitele.
 • Vyhrál jsem zásadní soud o hodnotu akcií vodáren v ČR. Soudy a znalecké posudky potvrdily, že hodnota akcií vodáren byla v roce 2002 min. na úrovni 1.234 Kč /akcii a nikoliv 160 Kč/akcii, jak se presentovala v letech 2002-2003 ČS a naháněči koncernu, zástupcům měst a obcí.
 • Pomáhal jsem s pořadem ČT 2 NEDEJ SE +. Hovořím o vodě ve Zpravodajství ČT.  Jsem zván do debat a rádií – ČR2, RÁDIOFÓRŮM.
 • Soudy mi daly zapravdu, ale trvá to strašně dlouho a 15 let jsem musel financovat obranu vodárny u soudů s cílem ukončit nemravný stav a tunelu a odinstalování koncernu z Vaku Zlín a Kladno – Mělník. Nedisponuji miliardami jako koncern a neutrácím veřejné peníze od občanů jako anti-politici. Soudní obranu vodárny musím financovat sám, což darebáci ví a spoléhají na to, že obranu vody nebudu schopný ufinancovat.
 • Netušil jsem, že soudy tak jasnou věc, že městskou vodárnu protiprávně ovládá soukromý nájezdník, budou rozhodovat 13 let! a mé náklady jen ve Zlíně dosáhnout 3,8 mil. Kč,( kdybych to tušil na počátku, tak do toho ani nejdu, protože bych nevěděl, jestli budu schopen toto ufinancovat), ale vydržel jsem a u soudu jsem nehorázný komplot anti-politiků a darebáků prokázal. Darebáci za stejnou dobu utratili 50 mil. Kč za to, aby před soudy vlastní a politickou kolaboraci  maskovali a popírali.
 • V roce 2016 jsem zorganizoval občanskou iniciativu CHARTA VODA 300, kdy jsem spojil cca 160 občanů. Společně jsme informovali o vodě a dění kolem ní 300 nejvlivnějších politiků – 200 poslanců, 81 senátorů, 17 členů vlády, Nejvyššího státního zástupce a ombudsmana o tom co a kdo ve vodárnách a s vodou páchá.
 • V roce 2017 mi dal zapravdu již popáté Ústavní soud, tentokrát v kauze tunelované  městské vodárny Kladno -Mělník.
 • V roce 2017 mi někdo u domu odšrouboval na zadním kole auta 4 šrouby z pěti a koncern Veolie na mne podal dvě  „žaloby“, které mé rozhodnutí bránit sebe a vodu mají zlomit.
 • V rámci konzultací s Transparency internetional, s Nadačním fondem proti korupci a komunitou lidí „Voda je život“, jsem se rozhodl obranu vody, práv občanů a vlastně stát ČR zinstitucionalizovat.
 • V roce 2018 jsme společně s lidmi, kteří jsou mi léta oporou v boji o českou vodu, založili Nadační fond PRAVDA O VODĚ.
 •  Hadi v oblecích se Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ bojí. V březnu 2018 jsem měl na veletrhu AQUATHERM PRAHA přednášku o cenách vody v ČR. Najali Trolla a ten se pokusil poškodit dobré jméno NFPOV. Člověk řízený přes mobil se podivoval, že mu nehodlám odpovídat na otázky, když tvrdil nesmysl o mém postavení v nadačním fondu a tím odhalil, že je loutka – provokatér. Jeho fotografii již má policie. 🙂

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

NFPOV vzniká, protože je třeba, aby lidé, (kteří jako jedinci sami nemají šanci nápravu proti anti-politikům prosadit), měli příležitost se ZLOŘÁDU postavit a společně mohli sebe a vodu ubránit. Když se lidé podpoří, tak společně vodu ubrání (půlku republiky jsem díky tomu v rukou měst a obcí již ubránili).

tlačítko

 

Podobné články