Dělení zisku z vody na kladensku

Pokus o mou kriminalizaci a zastrašení skončil fiaskem

Napsala mi paní, která se omlouvala, že nemá peníze na DVD: Jak korporace bohatnou na vodě? a proto se nemůže přidat k lidem, kteří se mnou chtějí spustit nápravu.

„Našla jsem blog pana Marka Lichtenberka. Kromě jiného tam dosti dlouze píše o Vás, ale žádná superlativa to nejsou, spíše naopak. Znám mentalitu některých českých lidí, závist, zloba a další záporné vlastnosti.  Znáte toho člověka a jeho povahové vlastnosti? Dejte mi prosím vědět.“

Má odpověď byla tato:

„Mohu uvést pouze toto. Na pana Lichtenberka mne upozornili čtenáři mého blogu. Každému rozumnému člověku je jasné, že pokud píšu, říkám a dokonce dělám kroky proti koncernům, tak se jim to nelíbí a tak se dějí všemožné věci, kterými se mne a všechny, kteří vodu bráníme, pokouší zesměšnit, pošpinit anebo zastrašit. Nehodí se jim, že existuje projekt PRAVDA O VODĚ, stránky s daty o vodárnách www.pravdaovode.cz/vodarny a aktivity směrem k tvorbě VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, PETICE, VÝZVY VLÁDĚ a nyní iniciativy VODA 300. Už vůbec jim nevyhovuje, to že bráním vodárny u soudů. Přejmenoval jsem ho na Trautenberka a použil jsem ho jako ukázkový příklad „koncerno-mila“ .

Přečtěte si obsah stránky https://pravdaovode.cz/muj-pribeh/.  Jeho články si můžete projít tady: http://lichtenberk.blog.idnes.cz/, mé si můžete projít tady: http://radeknovotnyradek.blog.idnes.cz a diskusi u jeho článků a u mých článků na idnes a názor si udělejte vlastní.

V roce 2005 přišel rafinovaný útok bílých límečků Veolie. Mé křivé obvinění a s tím spojená očerňující mediání kampaň.

Naprosto odmítám, lži „právníků“ Veolie i závěry „policejního komisaře“, že bych kdy komukoliv nabízel ovlivnění výstupu Komise, aby vyhovoval koncernům či překupníkům na vodárenském trhu ČR. Komisi jsem doložil, co a jak koncerny páchají a jaké to má negativní dopady pro lidi a stát.

Ovlivnit výstup Komise jsem nemohl, vnitřní pravidla Komise toto přímo vylučovala, což byla má podmínka, kterou jsem si stanovil než jsem v komisi začal pracoval… Trval jsem na tom, že v Komisi nebudu mít žádné rozhodovací pravomoce. Co se udělá musí schválit ministerstva.

Počítal jsem s tím, že Hadi v oblecích nebo na radnicích udělají cokoliv, aby se závěry Komise odhalující, co se ve vodárenství páchá, nebyly zveřejněny. Evidentně jsem se nepletl.

„Advokáti“ Veolie prováděli nájezd na okresní vodárny měst, (což jsem prokázal  soudům). Vykonstruovali v roce 2005 křivé obvinění. Našli „ochotného policistu“, který mi sdělil obvinění a s tím spojili mediální kampaň. V den, kdy mi předala obálku kolem 17:00, jsem byl v hlavních zprávách televize v 19:00 označen za korupčníka.

Pak Hadi na radnici v realizovali komplot ve Vak H. Králové, což nikdo neřešil. Stejně jako lži kolem tunelu Vak Kladno. Stačilo dát na sedadla novinové články, že jsem obviněný a nikdo neposlouchal, co říkám nebo se bál na cokoliv ptát.

Veoliameni v roce 2005 policii tvrdili, že jsem po nich v roce 2003! chtěl peníze za to, že ovlivním výsledek Komise.

S Veolií jsem se nikdy nesešel, nikdy jsem nic podobného nikomu nenabízel. V roce 2003 jsem se sešel jednou s Pentou, (co je zač, ukázala kauze Gorila 2010). Na schůzku s ní mne pozval právník, se kterým jsem spolupracoval při obraně vodáren s tím, že může být konkurent koncernů.

Schůzku jsem Komisi oznámil, další schůzky s Pentou jsem odmítl s tím, ať své představy presentuje Komisi. Právník mi poté oznámil, že se mnou nebude dál pracovat, protože pracuje pro PENTU a ta si to nepřeje!

Následoval fyzický útok na mě a vyhrožování, abych z Komise odstoupil, jinak přijde útok na mou rodinu.

JE MOŽNÉ SI V ČR OBJEDNAT TRESTNÍ STÍHÁNÍ 


Česká televize 6.6.2005 vysílá, že mě policie obvinila. Za 19 dnů bylo falešné obvinění zrušeno, ale ČT to odvysílat odmítla!

"Policie mi předala křivé obvinění ve Frýdku- Místku v cca 17:00 a televize to již v 19:00 vysílá v hlavních zprávách! To by jeden nevěřil, jak je televize rychlá, když to někdo umí zařídit. O tunelech vodáren a rozsudcích, které to dokazují prakticky 20 let veřejnost neinformuje.

"Neinformovaný člověk možná chvíli uvěří, že by Veolie čekala do roku 2005, tzn. dva roky, než by podala trestní oznámení, kdybych něco z toho, co tvrdí v roce 2003 dělal. Ale jen poskok placený koncernem nebo nájezdníky je toto ochotný šířit v médiích.

Útok darebáků mě nepřekvapil (trestní oznámení nic nestojí). Co mě překvapilo je to, že se ČT ani policie nepozastavili nad tím, že v roce 2005 jdou "advokáti" na policii s tím, co jsem měl údajně dělat v roce 2003 a nepřemýšleli, co koncern nebo nájezdnící práve páchají, že mě potřebují mediálně pošpinit a zaměstnat.

Zajímavá je i otázka: Jak to, že policie neobvinila advokáty Veolie? Pokud by byla pravda to, co říkali, tak 2 roky kryli trestnou činnost. Nebo je vše jinak? "- Radek Novotný

Podobně jako paní mě informovali novináři, kterým podobné články zasílají koncerno-milové nebo anonymy a proto vím, že existují. Podobné hanopis, jako přes kopírák, používají různí "koncerno-milové" od roku 2005. Cílem bylo a stále je, mne a to, co říkám a dělám, diskreditovat a tím odvést pozornost od tunelování vodáren. Vynořují se vždy od jiného pisálka, i když autor námětu je stejný. Poté, co pisálka vyzvu, aby zveřejnil  rozsudek soudu, který doloží, že nejde o lež, tak již  odmítá dál hanopisy psát, i když nejspíš už nějaký bakšiš dostal. Zde to je totiž již o jeho právní odpovědnosti. Když jsou vyzváni, ať doloží jakým fiaskem tato haterská "akce" skončila, tak o tom již nikdo z nich nepíše. Za to by jim asi nikdo nezaplatil. 🙂  Je fakt, že se mi jeden novinář již omluvil. Prý to neověřoval, protože to dostal od svého šéfa. V daných novinách již nedělá.

„Právníci“ Veolie na mne v roce 2005 podali absurdní trestní oznámení. Prý jsem dva roky předtím (v roce 2003!) inicioval schůzku a nabízel, že za 50 mil. ovlivním výsledek Mezirezortní komise o vodárenství, ve prospěch koncernu ... Je to lež. V komisi a léta předtím, jsem naopak dokládal, že to, co do vodárenství v ČR přichází, nejsou žádní strategičtí investoři a to, co se do okresních vodáren zavádí, jsou spíše koloniální modely a ne příchody strategických investorů.

"Právníci" koncernu a vedení koncernu, které je platí, samozřejmě dobře ví, jakým fiaskem tato jejich akce skončila. Přesto se najde "pisálek", který napíše článek a v něm jen tu část, která koncernům vyhovuje a šíří informační smog.  "Pisálci a Koncerno-milové" nejsou idioti, kteří si nepoloží zásadní otázky. Dali mi téma a chtějí, abych o tom napsal, Jsou chotni za to něco nabídnout. OK.

Tak, kde je ROZSUDEK SOUDU, který dokládá, že nejde o účelově vykonstruovanou kauzu s cílem pošpinit a poškodit odpůrce koncernů a tunelování okresních vodáren? Jak to, že žádný není?

Co Novotný říká a jaká jsou fakta?

  • Že šlo o cílený, načasovaný pokus zdiskreditovat všechny, kdo říkají, že to provozní model s koncerny je tunel na který lidé, města a stát bude léta doplácet.
  • Říká, že akce právníků koncernu byla zoufalá snaha  o to,  na kritickou dobu znedůvěryhodnit hlavního odpůrce koloniálních smluv, tzv. provozních modelů, které znamenají PRIVATIZACI ZISKŮ A ZESTÁTNĚNÍ  NÁKLADŮ ve vodárnách?
  • Že falešné obvinění a mediální masáž byly spuštěny tak, aby nikdo neposlouchal jeho názory na valné hromadě okresní vodárny Kladno, kde byl tunel zaveden v roce 2004 a v roce 2005 se měly na valné hromadě Vodárny Kladno-Mělník (VKM) projednávat  výsledky?
  • Že se z Vodárny Kladno-Mělník, ztratilo 274 mil. korun?
  • Že starostům byly předloženy k rozhodování lživé informace, kdy jim slibovali 164 mil. Kč zisku z prodeje jediné ziskové části podniku Veolii a pokud smlouvy s Veolií neuzavřou, tak nebudou dotace z EU?  Ve skutečnosti byl VKM na 30 let vytunelován. Místo zisku 164 mil. Kč skončil se ztrátou -110 mil. Kč a Evropská komise, právě z důvodů uzavření vazalských smluv s koncernem Veolia, odmítla VKM a městům na Kladensku a Mělnicku poskytnou dotace?
  • Lži obsahují Zpráva představenstva VKM o prodeji části podniku předložená starostům na valné hromadě VKM, aby schválili tunel VKM  lživé informace sdělované starostům na Kladensku
  • Že zásadní informace byly starostů  a zastupitelům zatajeny, přitom při jejich znalostiby starostové pro koloniální smlouvy nehlasovali, protože by věděli , že zisky z vody inkasované od lidí na Kladensku a Mělnicku potečou do Francie, nikoliv do obnovy trubek v regionu.
  • Že obdobný tunel jako ve VKM, doložený obdobnými lživými informacemi, který připravili naháněči koncernu a "politici" pro ně pracující, chtějí nově realizovat ve prospěch fr. koncernu ve Vaku Hradec Králové. Což povede k nehoráznému zdražování vody lidem a opět ke ztrátě dotací z EU pro Vak H. Králové i města a obce?
  • Státní zástupce protiprávní obvinění zrušil i po druhém pokusu, kdy dobráci vyrobili nějaké video ve kterém hrají Hadi v oblecích a právník, který si bral do úst mé jméno, ale sám přitom léta pracoval pro PENTU, což se prokázalo. Ve "videu" nikde nejsem a být nemohu. Darebáky z Veolie jsme nikdy nekontaktoval a nikdy jsem se s nimi nesešel.

"Koncenro-milové" rozsudek nemají, fakta a neověřují, ale články píší.  Takže píší jen to, co zadavatel chce a zadá. Kdo je zadavatel? Ten komu šíření tohoto smogu vyhovuje. Takže Koncerno-milové záměrně a zcela vědomě šíří hanopisy, ve kterých říkají A) a cíleně neříkají B). Odkazují na výhradně jen novinové články, které informují o mém křivém obvinění, ale na články, které informují o jeho zrušení již ani nepípnou, stejně jako o tom, že nebyl žádný soud, neexistuje žádný rozsudek a neříkají ani  to, že vše, co jsem říkal o tunelech je PRAVDA O VODĚ V ČR.

Ano, policista mi skutečně 2x sdělil obvinění, ale pravda je, že státní zástupce, dozorující jeho jednání, je obě ihned ZRUŠIL JAKO PROTIPRÁVNÍ A NEZÁKONNÉ a jednání policisty označil za nestandartní a podivně vstřícné.

Dozorující státní zástupce odhalil podivnou horlivost policie.

Nějakou dobu jsem je "koncerno-mily" ignoroval, ale nyní, poté, co mi paní napsala to, co napsala, jsem se rozhodl reagovat. Lidé si udělají celý obrázek. Je dobré vědět o jednání koncernu a praktiky jejich naháněčů si připomínat, abychom věděli, proč nemají být mezi vodou a lidmi nejen z ekonomických důvodů.

Vyzývám hano-pisálky a hatery, zveřejněte rozsudek soudů v kauze mého údajného jakéhokoliv protiprávního jednání a u svých zaručených "článků" vždy zveřejněte jejich obsah, tuto mou reakci a odkaz na stránku:  Více ZDE

Toto know-how se nastěhovalo k monopolu vody v České republice a já na negativní důsledky, které přináší lidem, městům a státu od roku 2002 předem politiky, ministerstva i členy vlády, přes gangsterské praktily, upozornil a dál upozorňuji.

Věříte Veolii a PENTĚ, že čekali dva roky a pak šli na polici ohlásit, že po nich něco chci? Nebo věříte tomu, že šlo z jejich strany o levárnu s cílem mě zastrašit a zaměstnat, aby mohli kšeftovat?

Podobné praktiky použili na řadu lidí

Pokusy zastrašit lidiaby vodu ovládly koncerny

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje