cena vody

Pikantní pokus hodit špínu …

Průběh boje o  vodu na půdě soudů, přinesl pikantní pokus hodit špínu na žalující, ze strany od zástupce tunelované vodárny

Advokátka p. Šourková z advokátní kanceláře Toman Devátý, zastupující žalovanou společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (Vak Zlín) se na jednání v září 2016 u Vrchního soudu v Olomouci, pokusila pošpinit dobré jméno žalobce, společnosti Compas Capital Consult, s.r.o. a tím znevážit jim předkládané důkazy o nemravném tunelování Vaku Zlín.

Použila klasický haterský postup, který používají vesměs „novináři“ a lidé zaplacení naháněči koncernů. Začala soudce odkazovat na články informující o „obvinění“ jednatelů CCC.

ŠourkováV případě advokátky Vaku Zlín má tento postup pikantní pozadí.

Advokátka, začala u soudu házet špínu na protistranu, přitom dobře věděla, že „obvinění“ na které odkazuje, bylo jaké nezákonné okamžitě zrušeno a daný vykonstruovaný komplot skončil pro koncernové naháněče a „advokáty“ Veolie fiaskem. O kauze věděla úplně vše, protože advokátní kancelář Toman Devátý, pro kterou pracuje, má veškeré informace. Její majitel, pan Devátý, totiž zastupoval zástupce CCC a dokládal státnímu zástupci, že atak advokátů koncernu je účelový a vykonstruovaný.  O tom, že šlo o pokus nakydat špínu a odvést pozornost od tunelování Vaku Zlín, svědčí její jednání. Vytáhla u soudu odkaz na novinové články, ale o tom, že neproběhl žádný soud, a státní zástupce vše zrušil jako protirávní, soud již neinformovala.

Toto je část stanoviska pana Devátého, který jako advokát zástupovla zástupce CCC a ve stížnosti proti jednání policie napsal:

“ Obviněný naprosto odmítá závěry policejního komisaře, že by kdy komukoliv nabízel ovlivnění práce a výstupu Komise tak, aby to vyhovovalo klientům působícím na trhu ČR. Obviněný nemohl ani ovlivňovat její práci či výstupy, nehledě na to, že přísná vnitřní pravidla jakékoliv ovlivňování vylučovala. … Je třeba také upozornit na zarážející skutečnost, to je, proč zástupci společností Veolia Water, a.s. i společnosti Penta Finance, a.s. neoznámili Komisi při presentaci svých představ o rozvoji vodárenského průmyslu (tedy v době období června roku 2003), že jim je nabízena za úplatu možnost ovlivnění práce Komise a jejich výstupů obviněnými a učinili tak téměř po dvou letech, prostřednictví advokátní kanceláře, o které je všeobecně známo, že poskytuje služby řadě obchodních společností pohybujících se na vodárenském trhu v ČR v rámci jeho privatizace. Ostatně i tito zástupci uvedené advokátní kanceláře Dáňa, Pergla a Partneři se osobně několikrát účastnili jednání komise.“

JUDr. Stanislav Devátý 1.12.2005 dokládá absurdnost obvinění i nepochopitelné jednání koncenru a jeho advokátů

Advokátní kancelář Toman Devátý ví, že nikdy v této věci neproběhl žádný soud. I kdyby toto k paní Šourkový na jednání v září nevěděla, tak si mohla všem velmi snadno ověřit, protože jsem na její atak ihned reagoval a jí i soudce jsem již v září na jednání soudu fakta upozornil.

Očekával jsem, že se paní Šourková na následném jednání soudu alespoň formálně omluví, proto jsem o jejím jednání nic nepsal. Neučinila tak.

Proto vše zveřejňuji. V takovém případě již nejde o neznalost a pochybení, což bych v případě omluvy bral. Po jednání soudu v listopadu 2016, kdy paní Šourková dělá mrtvého brouka, beru, že v jejím jednání je stejný záměr, jaký měli lidé, kteří kauzu vykonstruovali – odvést pozornost od toho, co se ve vodárnách děje a pokus pošpinit či zastrašit všechny lidi, kteří vodárny proti tunelování brání. Proto je dobré, aby lidé věděli, co jsou koncerno-filové ochotni udělat, co vedení tunelované vodárny je schopno advokátovi přikázat u soudu říkat a co je advokát říkat ochoten.

Zásadní stanovisko k této vykonstruované kauze je samozřejmě stanovisko státního zástupce

Závěr JUDr. Pavel Suchánek státní zástupce: V závěru USNESENÍ ze dne 17. ledna 2006

„Napadené usnesení neodpovídá požadavkům vyplývajících z ust. § 134 odst. 1 písm. c), odst. 2 tr. Řádu, potažmo § 160 odst. 1 tr. řádu. Usnesení je nezákonné a nezbývá než je zrušit.“

Předtím napsal toto:

zrušení stíhání jako nezákonného aktu

voda v dlaních

 

Můj názor má AK Toman Devátý také k dispozici 28.11.2005

„Pokud jde o důvody podaného trestného oznámení ze strany advokátů advokátní kanceláře Dáňa, Pergl & Partneři, údajných zástupců společnosti Veolie water Česká republika, jsem hluboce přesvědčen o zřejmé účelovosti a nepravdivosti podaného trestního oznámení, pokud jde o mou osobu a osobu Ing. Juříčka, jako jednatelů společnosti CCC s.r.o. a to s cílem zdiskreditovat společnost CCC s.r.o., která se od počátku snaží upozorňovat města, obce a státní orgány nejen na nebezpečí nevýhodného prodeje akcií Vak z majetku některých měst, jako např. Zlín a Kladno soukromým investorům, včetně společnosti Veolia, ale i na závažná porušení zákazu konkurence a základních zásad a pravidel hospodářské soutěže, kterých se tato společnost dopouští zaváděním zcela ztrátového a ekonomicky nevýhodného provozního modelu ve společnostech Vak, které ovládá.

Jelikož se koncem roku 2004 a počátkem roku 2005 společnost Penta pokusila prosadit obdobu provozního modelu Veolie ve Vak Přerov a zde se ve spolupráci s městy a obcemi podařilo zabránit vytunelování Vak Přerov, neboť se podařilo vysvětlit podstatu daného modelu zastupitelům, stojí společnost CCC s.r.o. od roku 2005 v cestě nejen Veolii, ale i Pentě.

Tyto společnosti mají společný zájem na naší likvidaci, neboť pokud existuje někdo, kdo je schopen argumentací a důkazy doložit nevýhodnost provozního tunelu tak, aby to pochopili zastupitelé, kteří nejsou v oboru fúzí a akvizic znalí, tak je to CCC.

Pokud není nastaven provozní tunel, peníze z fakturace prodeje vody zůstávají k dispozici municipálním Vakům a soukromé subjekty se nedostávají k ziskům z prodeje vody. Upozorňovali jsme na to před existencí komise, v době existence komise a upozorňujeme na to i roky po komisi.“

 

prazdny - div jUložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>