provozní model vodárny

Voda patří do rukou státu ne měst, protože zastupitelé se mění a jsou náchylní na prachy, ženské a moc

Jana Vávrová: Dovolím si oponovat, že voda patří do rukou měst! Tam před prodejem byla! Mnozí zastupitelé by ji mohli znovu za dobrou nabídku prodat i ďáblu! Tato strategická surovina musí být pod přísnou kontrolou státu, už z bezpečnostního a zdravotního hlediska! Pokud se někdy podaří ji zpět do rukou státu dostat!

Jan Šafr: To záleží na tom, jestli stát bude chtít. Pak to je otázka vydání jednoho zákona.


S názorem paní Vávrové i pana Šafra souhlasím a vysvětlím proč. Mezi komunálními politiky jsou v každé straně Hadi na radnici. Příkladem může být Olomouc  – voda v rukou zahraničního koncernu je zde od roku 2000. Zlín, zde je to stejné od roku 2004. Za tím, co se s koncerny podepsalo, stáli místní „politici“, kooperující s koncernem, napříč politickými stranami ODS + KDU + ČSSD. Pokud se podobní lidé dostanou k moci, tak je Hadi v oblecích a naháněči koncernů umí najít velmi rychle. Mají na to stovkami let ověřené koloniální know-how stojící na mixu těchto motivací:

prachy – ženské – moc

Vše začne nenápadně a na první pohled nevině. Někdo pozve zastupitele na zájezd. Oficiálně jde například o prohlídku čistírny odpadních vod např. ve Francii

Neoficiálně jde o „výběrové řízení“ na osoby ochotné se nechat namotivovat a jednat v zájmu koncernu. Pro pár vytypovaných naváže na oficiální program navíc program neoficiální – tenisový turnaj, jachta, děvčata a k tomu kompromitující fotky či nahrávky apod. Najednou je z normálního člověka Had na radnici, který je ochotný udělat téměř cokoliv. Je motivovaný, současně ovladatelný a pro případ, že by chtěl mít „svůj“ názor, také zkompromitovatelný. Když se vrátí domů, jsou „Hadi na radnici“ vybaveni koloniálním know-how ohledně manipulací se zastupiteli a než se nadějete, je mezi lidmi a vodou nainstalován soukromý penězovod, kterým tečou peníze od lidí do zahraničí.

Za 15 let zkušeností s politiky na všech úrovních toto vím od rozumných politiků, kteří podobné praktiky zažili a odmítli se do toho nechat vtáhnout. Několik z nich  mi popsalo, co zažili nebo co jim jejich již "motivovaní" kolegové řekli a popsali někdy z hlouposti a z neopatrnosti, či v opilosti nebo při snaze je také "namotivovat".

V případě, kdy budou vodárny v rukou obcí, ale bez patřičné legislativy, hrozí něco podobného vždy. Lidská paměť je krátká, zastupitelé měst a obcí se co 4 roky mění a korupce funguje stejně dlouho jako lidstvo.

Jak podobnému jednání zabránit?

Prevencí. Je třeba upravit legislativu. Právě proto, že toto vím, je jedním z hlavních cílů iniciativy VODA 300 zajistit vypracování – VODNÍ ÚSTAVY - celostátní dlouhodobé strategie ochrany vody, vodních zdrojů a nakládání s vodou i hospodaření s ní a také koncepce zajištění obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací a financování této obnovy. V tomto závazném dokumentu, který by byl zahrnut do legislativy, kdy bude definována celostátní koncepce s vodou:

- Stát chce to, to, to.

- Voda bude v rukou těch, těch, těch

- Voda je "neprodejná“ stejně jako hospodaření s ní.

- Financovat se bude tak, tak tak.

- Dotace od státu budou, ale  jen pokud bude splněno to, to to...

Právě proto, aby byli eliminováni kolaboranti v řadách politických stran, je v iniciativě VODA 300 také požadavek, aby strany ve svých programech jasně deklarovaly, své stanovisko k vodě - kdo ji má vlastnit, kdo s ní má hospodařit, kdo má financovat investice, z čeho a kdo má inkasovat zisk z hospodaření s vodou. Důvod je jasný:

  • Lidé budou vědět koho volit a koho ne – kdo to tam nemá jasně a srozumitelně napsáno, ten podporuje současný stav
  • Pokud nějaký zkorumpovaný pomatenec pracující pro korporace přijde s tím, že voda patří do rukou koncernu, tak si s ním udělá sama strana pořádek, protože ji poškozuje u voličů.

Dle mého názoru, je udržení kontroly nad vodou státem či samosprávami je podmíněno těmito dvěma kroky, které jsou nezbytné a vzájemně provázané. Jeden bez druhého nebude systém dostatečně chránit protože necháváme prostor pro to, o čem všichni víme - ztráty soudnosti těch, kteří o vodě rozhodují přes: prachy – ženské – moc

Hrozí to, na co paní Vávrová upozorňuje. Zase se objeví nějaký „vykuk“, který bude chtít vodu, hospodaření s ní i zisky z ní, vyvést do rukou korporací.

POZOR ! Je to rovněž způsob, jak eliminovat kolaboranty v řadách ministerstev a ve vysoké politicie.


Související články

  1. Jak se dostaly zisky z vody a hospodaření s ní do rukou cizinců?
  2. Proč se „privatizovala“ voda v ČR a kdo je za to odpovědný?
  3. Chceme vodu v rukou samospráv nebo státu
  4. Kolik lidí rozhoduje o vodě a o tom, zda hospodaření s vodou je nastaveno ve prospěch lidí nebo zahraničních koncernů?


About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje