POV: Co je třeba udělat pro řešení problémů s vodou, suchem a dosluhující infrastrukturou?

Voda je základ existence a suverenity státu, jde o strategickou surovinu nezbytnou pro život

Z pohledu fungování státu a jeho suverenity jde o absolutně nejdůležitější surovinu, protože je nezbytná pro každé odvětví lidské činnosti a stejně tak pro zachování života a odpovídajícího stavu životního prostředí.   – zemědělství, průmysl, služby, sociální smír,

Jediný zdroj financí, potřebných pro financování řešení všech problémů kolem vody v České republice jsou peníze cca 10.000.000 občanů České republiky, které platí v ceně vodného a stočného nebo z přímých nebo nepřímých daní, které odvádí do veřejných rozpočtů měst / státu.

O tyto peníze mají eminentní zájem nadnárodní koncerny, finanční skupiny i různí političtí mafiáni

Vodu potřebuje každý a proto ten, kdo ovládá distribuci vody a tím peněžní toky z vodného a stočného (obrat odvětví je cca 35 MILIARD korun ročně), má neskutečnou moc, protože disponuje schopností peněžní toky v odvětví přesouvat, přelívat a také odlívat. Získává obrovskou moc, kterou může využívat nebo zneužívat, dle svých priority. Majitelé korporací mají zcela jiné priority než občané a stát. 

Koncerny monopol vody chápou jako nikdy nevysychající zdroj zisků, kdy dosahování zisků je ze zákona logický cíl podnikání. Pokud se ovšem ZISK stane jedinou prioritou fungování monopolního odvětví vodárenství  a celý systém – VODA – INFRASTRUKTRA – DISTRIBUCE a také tok peněz v odvětví – INVESTICE – PROVOZ – INKASO VODNÉHO A STOČNÉHO – ZISKY  KORPORACE je nastavena nad zájmy a priority občanů, měst a státu, pak se monopol vody v rukou koncernu snadno zvrhne k diktátu a novodobé formě kolonialismu, kdy jsou zisky korporace koncerny povýšeny:

  • nad zájmy a priority občanů – čistá vody za rozumnou cenu
  • nad zájmy a priority měst –  kvalitní stav infrastruktury a její rozvoj
  • nad zájmy a priority státu – schopnost řešit otázky sucha/povodní

Globální oteplování, změna klimatu, dosluhující infrastruktura

fungovani-a-zakonitost-vodarenstvi-1

Pro řešení všeho výše uvedeného potřebujete finance. Pokud finance nemáte a ty nemáte, pokud s nimi disponuje koncern a velkou část z nich oficiálně či neoficiálně přeposílá zcela mim odvětví a ČR, pak buď nic nevyřešíte a proslovy politiků jsou jen volebními bláboly nebo je zajistíte a tady je   zásadní otázka: Odkud zajistíte finance?

a) Ukončíte stávající absurdní systém – koncerny inkasují zisky a lidé, města či stát jim financují investice – provozní model

b) Prohloubíte a ještě více ukotvíte systém dobývání renty. Místo nápravy a ukončení absurdního systému, kterým miliardy vybrané od lidí tečou do zahraničí, do absurdního systému přidáte další peníze daňových poplatníků tím, že znovu šáhnete do veřejných rozpočtů a lidem z peněženek vezmete další peníze, které nalejete do systému „fungujícího“ jako cedník a vodárenství i veřejné rozpočty a peněženky lidí necháte krvácet.

Zisk, ne voda či  řešení sucha, je modla koncernů a pro ně pracujících politiků

Zkušenosti s koncerny za posledních 40 let v zahraničí a 20 let v ČR ukazují, že koncerny mají svůj zisky a moc jako svou modlu a problémy, které musí řešit lidé, města a stát je zajímají jen z toho pohledu, aby si zajistili, že nic z toho do čeho se bude muset investovat, nebudou muset financovat. Prioritou koncernů je ovládnout peněžní toky z monopolu vody a poté na své účty vysát z odvětví co nejvíce peněz.

zisky

Koncerny, které ví – JAK CHUTNÁ MOC, díky postavení monopolních správců vody, tzn. díky moci, na kterou rezignovali často zkorumpovaní politici a kteří mezi lidi a vodu instalovali systém provozních modelů znamenající slušně řečeno privatizaci zisků a zestátnění nákladů, bez ohledu na zdravý rozum, v řadě států skutečně nadřadili  při správě monopolu vody svůj zisk nad zájmy lidí, měst i státu.

Řešení? Je třeba uzavřít tok peněz v odvětví a odstřihnout z něj vodárenské lobby

Občané a rozumní politici ovšem již absurditu instalace soukromých penězovodů mezi lidi a vodu v režimu Trautenberk v řadě zemí pochopili. Začali sami sebe bránit a koncerny postupně ztrácí své postavení a voda se vrací zpět do správy vodáren v rukou měst a obcí.

Z jediného zdroje financování dodávky čisté vody – z vodného s stočného – netečou miliardy oficiálně i neoficiálně na účty koncernů. Tím se nesnižují zdroje státu, měst a městských vodáren na potřebné investice do vodárenské infrastruktury /včetně přehrad, mokřadů a systémů zadržování vody/ tzn. na vše nezbytný pro řešení:

  1. Velmi problematického stavu vodárenské a kanalizační infrastruktury.
  2. Extrému důsledků nedostatku vody a sucha.
  3. Opatření pro předcházení a minimalizaci důsledků přívalových dešťů a povodní.

 

odklon od privatizace800 -jnf

Jak zajistit nápravu a zdroje na řešení problému s vodou?

Řešením není populismu, ale ukončení  systému dobývání renty zavedený do mnoha vodáren v ČR. Je potřeba převzít vodu a její správu zpět do vodáren v rukou měst / státu a zavést do vodárenství zpět systém VEŘEJNÉ SLUŽBY A NE KŠEFTOVÁNÍ S VODOU. Systém nakládání s vodou musí být nastaven pro občany, měst a stát a ne pro koncerny.
Myslí nějaká strana boj o vodu vážně? Jak to, že žádná nepodala žaloby na tuneláře, na ukončení protiprávně uzavřených smluv a ani není ochotná nám, co vodárny 16 let přes soudy bráníme pomoci financovat právníky proti mafiánským praktikám? Kde je práce pro lidi a pro stát? Kde je odpovědnost politiků – náhrada škod, a vrácení neoprávněného obohacení na úkor lidí atd.? Všichni politici o tunelování vodárenství v ČR ví.

Cesta k nápravě vede přes informovanost

Proto vznikl:
  1. investigativní projekt PRAVDA O VODĚ
  2. Nadační fond PRAVDA O VODĚ 
  3. datový portál www.pravdaovode.cz 
  4. Video YOU TUBE kanál PRAVDA OVODĚ .

Zvyšováním informovanosti lidí a politiků končí schopnost Hadů v oblecích a na radnicích manipulovat s veřejností a zastupiteli.

S informováním jsem začal již v roce 2002, kdy jsem upozornil Ministerstva zemědělství (kt. má pod správou odvětví vodárenství), financí a vnitra, že zahraniční nájezdníci (přes české firmy – formální slupky bez historie  a zaměstnanců, personálně provázané s právníky koncernu), provádí po celé České republice greeinmailingový nájezd na okresní vodárny s cíle VODÁRNY protiprávně ovládnout a následně z nich nemravným způsobem doslova vykuchat vše, co generuje zisky.

zapalené-auto-5 STEX-jPo předání analýzy, kde jsem tyto praktiky popsal, mi Min. zemědělství napsalo, že bere můj materiál na vědomí a do měsíce poté, co jsem urgoval  odpověď na otázku, jaké kroky bude činit pro obranu vody, mi žháři zapálili auto s garáží. Ministerský úředník mi při osobní schůzce sdělil, že nebude dělat nic, dokud nebude mít politické zadání.

Přes tuto zkušenost jsem aktualizované obdobné informace zasílal každé nové Vládě ČR bez ohledu na to, zda v ní měla rozhodující vliv ODS nebo ČSSD.

Cesta k nápravě vede přes soudy

Protože vláda nic nedělala, obrátil jsem se na soudy a začal jsem městské vodárny bránit sám.  Důkaz o protiprávním jednání organizované skupiny vedoucí k vytunelování okresní vodárny jsem předložil soudcům s tím, že jsem netušil, že česká justice bude evidentní protiprávní organizovaný komplot, do kterého jsou zapletení politici na všech úrovních posuzovat 15 let, než mi dá zapravdu. Netušil jsem, že na rozdíl od policie v zahraničí, policie v ČR nebude dělat nic a dokonce půjde proti rozhodnutí soudů.

Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ.“ 

 

Názory soudců: Zlín, Prostějov, Kladno

zavery soudců

Podrobně

Celý pořad REPORTÉŘI ČT – BOJ O VODU

Cesta k nápravě vede přes občanskou angažovanost aneb co může udělat pro nápravu občan?

Před 3 lety jsem spustil projekt VODA LIDEM

Má 3 kroky

1) Předat informace politikům

Postarali jsme se o informování 300 vrcholových politiků,  když jsem každému poslanci, členu vlády a senátorovi předali informační materiál o tom co se děje s vodou, vodárnami, jaké jsou závěry v zahraničí a jaké jsme dosáhli rozsudky, aby nemohli říkat, že o problému ve vodárenství neví – CHARTA VODA 300. Na tiskové konferenci se k tomu vyjádřil i min. životního prostředí p. Brabec

tisková - konference - voda 300
klikněte ZDE
2) Předat vrcholovým politikům návod k řešení
10 kroků, jejichž naplnění vede k nápravě systému správy vody v ČR v zájmu lidí a státu – petice VODA JE ŽIVOT
3) Požadavek na stanovisko a realizaci řešení 
Předali jsme na podatelny senátu a sněmovny politikům požadavek o  jasné písemné stanovisko k vodě. Konkrétně o odpověď na zásadní otázku: Kdo mám mít v ČR v rukou VODU – VODÁRENSKOU INFRASTRUTURU – PRODEJ VODY – PENĚŽNÍ TOKY A ZISKY Z VODY?
Odpovědi politiků zveřejníme 1.9.2018 na stránce www.pravdaovode.cz/kohovolit
Pokud politik neodpoví, což je jeho právo, pak bereme, že nechce a není ochotný pro nápravu cokoliv dělat a stávající systém měnit, tudíž podporuje zachování současného absurdního systému a proto doporučujeme takové lidi do sněmovny a senátu nevolit.
Dokud toto politici nazačnou sejně jako ve Francii nebo v Německu vracet správu vody do podoyb VEŘEJNÉ SLUŽBY, tak VŠE co lidem v médiích prezentují jsou vždy jen o volební „politické kecy“ bez skutečného záměru VODUA řešit a ukončit zásadní problém a tím jsou Trautenberkové u našich studní a zkorumpovaní Kuba, Anče a hajnej.
Pro více informací  VODA – KOHO VOLIT? – klikněte na obrázek
 volba koho volit - nfpov

 

podpořte nás

Každá částka pomáhá 🙂

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Evropská komise varovala politiky, aby neuzavírali nevýhodné a pochybné smlouvy s koncerny

Důvod byl prostý. Nastavením systému, kdy koncerny ovládají peněžní toky z vody a mají moc bez ohledu na zájmy státu, měst a stav infrastruktury naplňovat svou prioritu, to je vyvést co největší množství financí z odvětví na své soukromé účty do zahraničí, je v rozporu s principem poskytování dotací pro veřejný sektor a naplňování potřeb obyvatel ve veřejném zájmu.

Evropská komise proto již v roce 2004 upozornila na POLITIKY  ČR, že mají provést revize smluv a nevýhodné smlouvy uzavírat nemají, jinak nebude poskytovat dotace na obnovu infrastruktury.

MZP
Politici, kteří jako hlavní strany vládli v ČR během posledních 20 let, mezi lidi a vodu často protiprávně naistalovali soukromé penězovody – tzv. provozní modely, kterými každoročně odtékají miliardy z toho, co lidé zaplatí ve vodném a stočném, na účty koncernů.

Podobné články