Úspěch NFPOV: prosazení garance práva lidí na vodu v Ústavě ČR

Chcete?

 • Aby vám a vašim dětem stát garantoval právo na VODU v Ústavě ČR?
 • Aby správa „VODY“ (provozování vodovodů a kanalizací) byla levnější a za vodu jsme platili jen spravedlivou cenu?
 • Aby „VODA“ byla pro vás a vaše děti spravována jako služba a skončilo dolování miliard, které platíme cizincům?
 • Aby prioritou správy „VODY“ v ČR byl občan a ne koncern? Tzn. řešení sucha zadržení vody a voda bez plastů a jedů?
 • Aby vše zásadní v strategickém odvětví „VODY“ měl pod autonomní správou stát, resp. veřejné vodárny?
 • Aby nájezdníci a zrádci z řad politiků odpovědní za nekalou instalaci soukromých firem mezi lidi a „VODU“, byli za své činy odpovědni?

Pak máme pro vás velmi dobré zprávy

Vše výše uvedené se blíží

Cestu k tomu jsme prošlapali se zakladateli NFPOV prací, rozsudky, důkazy, informováním veřejnosti a pomocí lidí, kteří se k nám přidávají, a tím sílí veřejné mínění, které požaduje po politicích reálné kroky k nápravě, místo prázdných řečí. Na cestu nápravy, kterou jdeme, se přidaly soudy a nedávno i některé politické strany. Všechny na problém s „VODOU“ upozorňujeme již od roku 2002.

 

1. Námi prosazovaná Garance práva lidí na vodu v Ústavě ČR realizovaná bude

Jednání NFPOV o „VODĚ“ a smyslu petice VODA JE ŽIVOT, s rozumnými politiky napříč politickými stranami, které probíhá intenzivně druhý rok, pomohlo zevnitř stran zvednout vlnu požadavků, aby vedení stran připravilo k „VODĚ“ stanovisko, jak bude strana „VODU“ řešit. Přes tvrdý odpor Trojských koňů, které najdete ve vedení všech stran nebo v jejich zákulisí, se nám s rozumnými politiky podařilo téma vody rozvířit natolik, že darebáci mají velký problém, protože většina lidí ve stranách „VODU“ řešit chce. 

Před dvěma lety, dle mnohých utopistická vize Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, prosazení Garance práva lidí na vodu v Ústavě ČR (což vede k odsunu koncernů od české vody a z ČR), je najednou reálná. Během posledních 3  měsíců ji veřejně presentovaly nějakou formou jako cíl, který podpoří:

PIRÁTI, KDU-ČSL, STAN, KSČM a část ANO

KSČM šla ještě dál a toto je jedna z hlavních podmínek zachování její podpory stávající vládnoucí menšinové vlády ANO a ČSSD.

Víme a pamatujeme si, co říkal K.KrylKryl

 

2. Na politiky nespoléháme – jdeme pro nápravu přes soudy – aktuálně nám dal zapravdu již i Nejvyšší soud

Po neskutečných 17 letech soudního boje, do kterého se pustil zakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ v roce 2002, ve spojení s pravomocným rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci, kterého precedentně dosáhl v roce 2016, soudy potvrzují protiprávnost smyslu smluv, které vedly k hanebnému vyvedení správy monopolu vody do rukou koncernu. Rozsudky potvrzují správnost obrany městských vodáren proti organizované skupině nájezdníků a s ní protiprávně kooperujícími Hady na radnicích a některými vodaři (dnes často sedícími ve vrcholných postech koncernů), přes soudy.

Pachatelé závažné protiprávní činnosti realizovali vytunelování městských vodáren, přes zákonům odporujícímu balíku smluv o fixlovaném prodeji akcií a hlasovacích práv městských vodáren. To umožnilo soukromým firmám protiprávně ovládnout městské vodárny a ty poté zevnitř v podstatě podnikatelsky vykuchat.

Stanoviska soudců potvrzují, že hanebné nájezdy schované za falešné nabídky odkupu akcí vodáren vedly k jejich vytunelování, k ovládnutí peněžních toků a zisků z vody koncernem protiprávní cestou, což nepožívá právní ochrany.

Otevírá se tím cesta k:

 • Ukončení zdražování vody z důvodu dolování zisků.
 • Čisté vodě a stamiliónovým dotací z EU na rozvoj infrastruktury.
 • Vrácení správy vody do vodáren v rukou obcí.
 • Ukončení vyvádění stamiliónů do zahraničí.
 • Potrestání viníků a povinnosti vrátit neoprávněné obohacení.

 

3. Poskytujeme informace, které poráží Hady v oblecích, kolaboranty i miliardy oligarchů

Dosáhli jsme prolomení nečinnosti a mlčení politických stran v Parlamentu ČR u pro lidi a stát strategické suroviny – vody. Léta na první pohled marná práce související s osvětou, růstem informovanosti veřejnosti a politiků (včetně těch vrcholových), přináší reálné výsledky.

Politiky vyzýváme k nápravě 17 let a čtyři politické strany v Parlamentu ČR – Piráti, STAN,  KDU a KSČM se respektují tlak a přání veřejnosti, důkazů, argumentů a přírody a to je přivedlo k rozhodnutí pomoct řešit „VODU“.

Naposledy od nás každý poslanec, senátor a člen vlády od nás v rámci projektu CHARTA VODA 300 dostal osobně kompletní informace o tom, co se ve vodárnách a s „VODOU“ 20 let v ČR páchá, kdo to páchá a jak to lze napravit.

Osvěta, rozsudky a informace pomohly oslabit léta fungující blok Hadů v oblecích uvnitř stran. Počet rozumných lidí v těchto stranách převážil počet darebáků, kteří léta zevnitř politických stran tlumí snahy o řešení problematiky „VODY“ a snaží se udržet v chodu nemravný systém nastavený ve prospěch soukromý společností na který lidé, města a stát doplácí.

4. Cestu k nápravě jsme ukázali a politici ji začínají chápat

Zúročuje se projekt PRAVDA O VODĚ, práce zakladatelů NFPOV i  Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ a také pomoc lidí , kteří se k nám přidali přes CHARTU VODA 300 a přes šíření důkazů o negativních ekonomických dopadech tunelů městských vodáren, rozsudků v kauzách, i informací o žalobních útocích koncernu s cílem zabránit informování veřejnosti (ve stylu SLAPP) atd.

Zúročuje se potvrzení našich názorů Ústavním soudem ČR, u kterého jsme museli opakovaně několikrát vyhrát, aby obrana lidí, VODY a státu proti rafinované kolonizaci ČR zevnitř byla odhalena, zastavena a napravena. 

Již 15 tisíc občanů ČR požaduje Garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a odsun koncernů od české vody. Požaduje, aby Parlament ČR začal bránit zájmy lidí a ne koncernů  a realizoval 10 kroků k nápravě „VODY“.

Více zde – petice VODA JE ŽIVOT

Petici fyzicky podepsalo cca 15.000 lidí a nyní sbíráme podpisy petice i na internetu,

Petici na internetu již podepsalo

12.000 lidí

podpis petice

5. Nejsme naivní, čeká nás dál spousta práce

Dění kolem vodáren ukazuje, že nominanti koncernů a finančních skupin mají v politických stranách velkou moc.

 • Odhalili jsme vrcholové politiky, kteří pořádali ve sněmovně seminář o vodě, kde většina přednášejících je léta na výplatních páskách koncernu a své nic netušící kolegy o tom neinformovali.
 • Odhalili jsme vrcholové politiky, kteří v televizi mluvili rozumněvoda nepatří do rukou koncernů. Když byli požádání o pomoc s vrácením vody do rukou měst, tak pomoc odmítli a naopak kryli kolaboraci svých stranických kolegů, kteří léta udržují tok zisků z vodného a stočného do zahraničí.
 • Odhalili jsme vrcholové politiky, kteří slovy p. Kubery (ODS) o(h)loupili zastupitele dvou krajů na sev. Čech stejně, jako to udělali před 20 lety. Jen falešné heslo – PŘICHÁZÍ STRATEGICKÝ INVESTOR, nahradili jiným falešným heslem – VRÁTÍME VODU DO RUKOU MĚST
 • Odhalili jsme, jak politici přelakovali provozní tunel na servisní, kdy se koncern stáhl z první linie za horizont, ale dál správě vody „bačuje“.
 • Odhalili jsme, že někteří vrcholoví „politici“ a lidé na výplatních páskách koncernů nás líčí jako škodiče městských vodáren, komunisty či lidi najaté ruskými firmami apod..
 • Odhalili jsme, že vše výšeuvedené ukazuje, že Hadi v oblecích – mají obrovský strach.

Víme, že propaganda, kterou si mohou dovolit platit finanční skupiny (z našich peněz) je schopná kvalitní myšlenku překroutit v paskvil, ale za 17 let boje o „VODU“ také víme, toto:

PRAVDU SI ZA PENÍZE NIKDO NEKOUPÍ A PENĚZ SE LIDÉ NENAPIJÍ

Toto je potřeba ukončit

 

6. Poděkování vám, co nám pomáháte

Jsme moc rádi, že se řešení „VODY“ posouvá správným směrem. Víme, že je potřeba dál důsledně činit kroky k nápravě, vyžadovat ji, kontrolovat politiky a vše zveřejňovat.

Platí toto: Soudy nám daly  zapravdu,  je tedy načase, aby nám dala zapravdu i policie. 

 

Nadační fond PRAVDA O VODĚ, stejně jako jeho zakladatelé, samozřejmě dál brání sebe, své rodiny, lidi, vodu a stát před mamonem. Dál prosazujeme ukončení kšeftování s českou vodou a realizaci 10 kroků vedoucích k ukončení absurdní privatizace zisků a zestátnění nákladů na „VODU“ v posledních 20 letech.

Děkujeme všem, kteří s námi po cestě nápravy jdete, že jste se přidali a pomáháte.

Je jedno, jak. Děkujeme všem, kteří informace o vodě sdílíte přes FB, YOU TUBE a ještě více těm z vás, kteří pomáháte finančně, protože chápete, že reálný boj o vodu stojí čas, úsilí i peníze. 

Pokud toto do obrany vody  investujeme, pak informováním a soudní obranou vodáren jsme schopni protiprávní ožebračování lidí ukončit, např. přes odhalení neoprávněných nákladů kalkulovaných lidem do cen vody apod..

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Postavili jsme se protiprávní komercionalizaci vody v ČR přes soudy a projekt PRAVDA O VODĚ. Soudy nám potvrzují, že máme pravdu. Voda musí být dostupná všem občanům ČR, za spravedlivou cenu a nesmí být zdroj dolování zisků. Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný. Proto léta zájmy lidí i státu bráníme a prosazujeme:

Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.

podpořte nás

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá?. I moře se skládá z kapek?. Děkujeme

 

Jedna odpověď

Podobné články