Hlavička toman devátý

Další BOMBA: Absolutní rozpor advokátů v kauze tunelované vodárny Zlín!

V rámci dokazování u Vrchního soudu v Olomouci se objevil zásadní rozpor v tom, co říká advokát společnosti Vodovody a kanaliazce Zlín, a.s. (Vak Zlín), který dostává pokyny od vedení vodárny Zlín. Rozpor je o to zásadnější, že jde o rozpor toho, co o procesu kolem tunelování vodáren říká advokát Vaku a tím, co o tomto říkal majitel advokátní kanceláře, ve které tento advokát pracuje, v roce 2004!  Advokátka Šourková,  z advokátní kanceláře Toman, Deváty & partneři, ve svých komentářích sdělených soudcům Vrchního soudu v Olomouci, vlastně zcela popřela závěry a tvrzení pana JUDr. Petra Tomana, majitele advokátní kanceláře Toman, Deváty & partneři, z roku 2004.

Stav a vyjádření k dění kolem vodáren Zlín a H.Králové v roce 2004

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (Vak Zlín)

Vlastní z 90 % města a obce (tudíž občané), ale ta díky vazalským smlouvám s Veolií z roku 2004, nemá možnost čerpat dotace z EU (600 mil. Kč) a zisky z vody (původně v rukou Vaku Zlín), tečou místo do obnovy trubek do zahraničí – (700 mil. Kč).  Francouzský koncern Veolia ovládl monopol vody na Zlínsku ze 100 % a inkasuje na místo Vaku Zlín stamilióny zisku. Do tohoto postavení se dostal díky proti právnímu jednání organizované skupiny provázaných osob, která dle názoru soudce Krajského soudu v Brně bylo nemravné a provázely ho lži a manipulace.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (Vak HK)

Byla v podobném postavení jako Vak Zlín a udál se v ní obdobný pokoutný proces jako ve Vaku Zlín. Francouzský koncern Veolia zde ovšem ovládl „jen“ 66 % monopolu vody na Královéhradecku. 34 % mají v držení města a obce.

Tento proces okomentoval v dopise zaslaném akcionářům Vaku HK majitel advokátní kanceláře JUDr. Petr Toman takto

Názor Tomana

Celý dopis JUDr. Tomana ke stažení

Něco jiného říká advokát v případě Vaku Zlín a něco jiného v případě Vaku HK?

Vzhledem k průběhu řízení ve Vaku Zlín a vzhledem k argumentaci advokátka a k evidentním negativním ekonomickým dopadům toho, co bylo ve Vaku Zlín realizováno, jsou na místě otázky:

  1. Čí zájmy ve skutečnosti hájí advokátka Šourková, resp. kdo ji dává pokyny a v čí prospěch toto jednání je?
  2. Jak je možné, že říká něco zcela opačného, než majitel advokátní kanceláře ve které pracuje?
  3. Výhodnost provozního tunel je otázka nepodstatná?
  4. Provozní model, kdy městům zůstává 34% podíl v provozní společnosti je netransparentní (viz Vak HK) a provozní model, kdy města nemají v provozní společnosti žádný podíl transparentní je?

„Pokud jde o provozní model, domnívám se, že s ohledem na předmět tohoto řízení je otázka jeho výhodnosti nepodstatná, nicméně jak jsem již několikrát uváděla, provozní model je jedna z forem PP projektu, což jsou projekty, kde spolupracuje veřejný a soukromý sektor. Tyto PP projekty znají celou škálu modelů, které v rámci této spolupráce existují, tyto projekty se liší nastavením podmínek a množstvím rizika, které je přenášeno na soukromý sektor, popř. je ponecháno na straně veřejné zadavatele, popř. veřejné části. Jak jsem již uvedla, provozní model není žádný model, který je nestandardní a který by existoval pouze ve VaKu Zlín.“ 

„Na závěr bych pak chtěla uvést jednu věc, rozhodování o provozním modelu probíhalo v době, kdy se o dalším fungování o vodárenství rozhodovalo nejen ve Zlíně, ale i v jiných městech a obcích a je nepochybné, že se zde střetávaly různé zájmy a různé cíle.“

advokat sourkovaJUDr. Ing. Martina Šourková u Vrchního soudu v Olomouci dne 14-15.9.2016

Kdo měl pravdu pan Toman nebo paní Šourková?

Jedná advokát v zájmu společnosti Vak Zlín a akcionářů nebo v zájmu koncernu? Názor si uděláte sami a možná vám na toto odpoví i níže uvedené informace.

Kde končí zisky z vody? 

Vyvádění zisků z vody na fr. koncern Zlín

Kdo čerpá dotace?

LEŽ VEDENÍ VODÁREN: Předejte koncernu monopol a dostanete dotace

PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ

shadow-ornament

Související články:

  1. Jaké stanovisko na kauzu Vaku Zlín a jeho vytunelování má státní zástupce?
  2. TZ 16.9.2016 - PRAVDA O VODĚ: Dokazování u Vrchního soudu v Olomouci v kauze tunelovaného Vaku Zlín odhalilo také rozsáhlý komplot
  3. Pravda o vodě dnes i v České televizi: Zisk, který teče ze Zlína do zahraničí.
  4. Dokumenty o kauze Vaku Zlín, dokládající pokoutnost, nemravnost a protiprávnost celého dění
  5. Advokátka Vaku Zlín, M. Šourková, informuje nepravdivě soud nebo byla sama podvedena!
shadow-ornament

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ!

Inspiruji lidi, jak mít a říct svůj názor, jak se nebát, jak nebýt ovce a jak společně zabránit něčemu, co je v neprospěch lidí.

Jsem makroekonom a vodárenský expert na praktiky zahraničních firem a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny přišly na nás a na vodě vydělat, ne řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti mezi politiky a nedostatek informací a manipulace se zastupiteli.

15 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků.

Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>.

Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním přes tzv. „provozní model“ – Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod … Díky tomu zde dnes města čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí.

Informovanými lidmi nejde manipulovat, proto lidem informace poskytujiwww.PRAVDAOVODE.cz>>. Najdete zde takové, které jinde nejsou. Mají je max. soudci.

Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>>

Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300> Každý, se k ní může přidat:STOP ZDRAŽIVÁNÍ >>

Staňte se fanouškem a sdílejte informace o VODĚ Facebook VODA LIDEM>>

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Inspiruji lidi, jak mít a říct svůj názor, jak se nebát, jak nebýt ovce a jak společně zabránit něčemu, co je v neprospěch lidí. Jsem makroekonom a vodárenský expert na praktiky zahraničních firem a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny přišly na nás a na vodě vydělat, ne řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti mezi politiky a nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. 15 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním přes tzv. "provozní model" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu zde dnes města čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými lidmi nejde manipulovat, proto lidem informace poskytujiwww.PRAVDAOVODE.cz>>. Najdete zde takové, které jinde nejsou. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300> Každý, se k ní může přidat:STOP ZDRAŽIVÁNÍ >> Staňte se fanouškem a sdílejte informace o VODĚ Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje