Nejvyšší státní zastupitelství

Jaké stanovisko na kauzu Vaku Zlín a jeho vytunelování má státní zástupce?

Většina občanů České republiky neví, že v kauze Vaku Zlín je zapojeno i státní zastupitelství.  Tzn. policie vše ví.

Toto je zásadní stanovisko státního zástupce, sdělené ke kauze Vaku Zlín na jednání soudu 8.9.2016:

Státní zástupce: „Vážený senáte, státní zastupitelství považuje podané odvolání za nedůvodné a napadené usnesení krajského soudu za věcně správné, přičemž vše podstatné pro tuto chvíli již řekli ostatní navrhovatelé. Vážený senáte vrchního soudu, státní zastupitelství se se svým závěrečným návrhem připojuje k navrhovatelům (pozn. akcionáři, kteří podali žalobu) a) až c). Napadené rozhodnutí považuje za věcné správné a navrhuje jeho potvrzení.“

shadow-ornament

Projednávání kauzy vytunelování společnosti Vodovody a kanalizace Zlín u soudu se účastní také zástupce státního zastupitelství, kdy jsem požádal státní zastupitelství, aby se stalo účastníkem sporu a to jednak z důvodu, že se jedná o celospolečenský závažnou kauzu a také protože jsem měl důvodnou obavu, že se mne naháněči koncernů pokusí odstranit.  

Druhý důvod vycházel z mé reálné zkušenosti, kdy se poté, co jsem v roce 2002 podal žaloby a začal politiky informovat, od roku 2003 stupňovaly doslova gangsterské praktiky vůči mně a mé rodině. Začaly v roce 2003, kdy mi zapálili u domu auto, poté, co jsem zaslala ministerstvům Analýzu českého vodárenství, ve které jsem upozornil na to, že koncerny skupují protiprávně akcie okresních vodáren.

Následně přišel dokonce fyzický útok, kdy mne u domu přepadli a zmlátili dva muži, (napadena byla i má žena, která mi přišla na pomoc), poté, co jsem v meziresortní Komisi předložil rozbor, jakými postupy koncerny často protiprávně a přes manipulace ovládají naše okresní vodárny, do kterých je následně instalován model znamenající vyvedení zisků z vody do do zahraničí. Následovaly vyhrůžky násilí na mé rodině, pokud se z komise nestáhnu. Což jsem po dohodě s ministrem učinil.

Vrcholem byla nezákonná obvinění, vykonstruovaná právníky koncernu a s tím spojená špinící mediální kampaň. Tato akce skončila pro koncerny fiaskem. Státní zástupce okamžitě po podání mé stížnosti, za 19 dnů mé obvinění zrušil jako protiprávní a stejně dopadl druhý pokus mne a všechny, kdo bráníme vodu, touto cestou zastrašit. Podobné praktiky zažili i další lidé, kteří vodu bránili.

Takže důvody, abych do sporu pozval státního zástupce, byly zřejmé a logické. Státní zájem na vodě je jasný a pokud bude účastníkem sporu státní zástupce, nelze ukončit spor s tím, že mne někdo zlikviduje, protože by totéž musel udělat i se státním zástupcem.

Vrchní soud v Olomouci nyní podruhé projednávání neplatnost usnesení valné hromady, díky kterým byl Vak Zlín vytunelován a mezi lidi a vodu byl instalován soukromý penězovod do zahraničí. Soudce Krajského soudu v Brně prohlásil toto jednání za neplatné, nezákonné a nemravné, ale vedení tunelované městské vodárny Zlín (dosazené politiky města Zlín) se proti tomu rozsudku již 2x odvolalo a tím zabránilo nabytí právní moci daného usnesení a ukončení toku peněz do zahraničí.

Od roku 2010, kdy poprvé rozhodl soudce Krajského soudu v Brně, že je toto jednání protiprání a jde o pokoutný a nemravný proces, peníze od lidí na Zlínsku do zahraničí téct nemusí, ale vedení radnice města Zlín, dosadilo do vedení Vaku Zlín lidi, kteří tok peněz do zahraničí udržují. S plným vědomím, že to lze ukončit a Vak Zlín i celý region by díky tomu navíc mohl navíc čerpat dotace na obnovu vodárenské infrastruktury z EU, ve výši 500-600 mil. korun.  Do zahraničí přitom lidé v ceně vodného a stočného poslali od roku 2010 téměř 500 mil. korun.

Vyvádění zisků z vody na fr. koncern Zlín

To, že jde o protiprávní tunel, jsem přesvědčen. Proto jsem podal žaloby a bráním se u soudů, kterým dokládám důkazy, které nyní také Vrchní soud v Olomouci začal provádět a dávat do souvislostí. Názor na to, co z těchto důkazů vyvodil soudce Krajského soud v Brně, mám ještě tvrdší.

My, kteří jsme se na soudy obrátili s žádostí o pomoc a  soudce Krajského soudu mám na tunel ve Vaku Zlín stejný názor. A názor státního zástupce je také stejný:

"Vážený senáte, státní zastupitelství považuje podané odvolání za nedůvodné a napadené usnesení krajského soudu za věcně správné, přičemž vše podstatné pro tuto chvíli již řekli ostatní navrhovatelé. Vážený senáte vrchního soudu, státní zastupitelství se se svým závěrečným návrhem připojuje k navrhovatelům (pozn. akcionáři, kteří podali žalobu) a) až c). Napadené rozhodnutí považuje za věcné správné a navrhuje jeho potvrzení."

shadow-ornament

Související články:

  1. Pravda o vodě dnes i v České televizi: Zisk, který teče ze Zlína do zahraničí.
  2. Dokumenty o kauze Vaku Zlín, dokládající pokoutnost, nemravnost a protiprávnost celého dění
  3. Zlín: Co nevíte a proto platíte drahou vodu?
  4. Megapodovd s vodou
shadow-ornament

Uložit

Uložit

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje