Plzeň a drahá voda v rukou koncernu: Za vším hledej „politika“

Hospodaření s vodou se od 1.1.2016 vrátilo do rukou města Plzeň, když město za neuvěřitelnou cenu cca 700 mil. Kč  odkoupilo zpět společnost Vodárna Plzeň. Město údajně „muselo“ vodárnu od fr. Veolie koupit kvůli dotacím z EU.

Pravda je taková, že nemuselo, pokud by „politici“ na Plzeňsku jednali jako jejich kolegové v městech, kde svodům koncernů odolali a vodu si podrželi ve svých rukách.

Jedinou skutečnou hodnotou, která vytvářela zisky této společnosti (z fr. koncernu Veolia) byl kontrakt s městem Plzeň o provozování vodovodů a kanalizací, kterou se zahraničním koncernem uzavřelo vedení města Plzeň již v roce 1996-97. V této společnosti mělo město podíl a proto když docházelo k navyšování základního kapitálu na 5 mil. Kč, mohlo město Plzeň získat ve Vodárně Plzeň např. 50% podíl a to za pouhé cca 2,5 mil. korun.

Město by tím mohlo 20 let čerpat 50% z vyplácených dividend, což dělá řádově půl miliardy korun. Za tyto peníze, zcela bez vlivu na rozpočet města, mohlo v roce 2015 v pohodě odkoupit 50% podíl Veolie Vodárny Plzeň a ještě by městu 150 mil. korun zůstalo.         

Navíc smlouva o provozování,  původně uzavřená s Veolií, v žádném případě dotace z EU pro město neblokovala. Končila daleko před rokem 2028. Pokud by politici z města Plzeň smlouvu s Veolií z podivných důvodů několikrát neprodloužili (řadu let před uplynutím doby jejího trvání) j, tak opět nemuselo město Plzeň provádět, žádný odkup vodárny za 700 miliónů.

O čem se veřejně nemluví

Lidé na Plzeňsku v ceně vody zaplatili od roku 2000 VODÁRNĚ Plzeň (koncernu) zisky z vodného a stočného ve výši téměř 1 miliardy korun a za odchod koncernu od vlastní studny zaplatí ještě dalších cca 700 mil. korun.

Zisky z vody v zahraničí - zaplatili lidé z Plzně

Zda šlo o cílené jednání vybraných „politiků“ ve prospěch koncernu, kteří pracovali na radnici pro koncern, kdy falešnými argumenty manipulovali své kolegy, kteří díky tomu dali souhlas k uzavření dalších a dalších dodatků a tím prodlužení smlouvy až za rok 2028, se vedou diskuse v odborných kruzích a v zákulisí několika „politických“ stran. Veřejně se o tom raději nemluví, aby lidé nevěděli, že jejich peněženky jsou drancovány ne z důvodů neoprávněných požadavků Evropské unie.

Neinformují o tom ani média, ale opozice se o tuto stránku věci již zajímá. Občané Plzeňska nic netušili a netuší. Přitom v roce 2015 přijdou o další své peníze, které zaplatili v daních do rozpočtu města a ty odtečou do zahraničí.

Ti, co přicházeli s návrhy prodloužit smlouvy s koncernem, věděli, že koncern inkasuje od lidí na Plzeňsku z vodného a stočného obrovské zisky, které končí v zahraničí a nikoliv v obnově trubek. Věděli i to, že od roku 2004 Evropská komise varovala ČR před uzavíráním vazalských smluv, kdy nehodlá dotovat zisky koncernů. Přesto anebo právě proto navrhovali prodlužování kontraktu s koncernem a také k tomu došlo.

Video: Velká vodárenská loupež? Zisky korporacím, náklady lidem a městům

Názor na to, zda v této 1,7 miliardě je zlatý padák pro ty politiky, kteří toto všechno koncernu vyinkasovat umožnili a kteří x let na radnici města pracovali skrytě pro koncern, si musí udělat každý sám. Rozhodně by koncern nevyinkasoval tyto peníze bez toho, že by s ním smlouvy město neuzavřelo a neprodlužovalo.

Nastal odkup vodárny od Veolie z důvodu snahy o čerpání dotací nebo šlo o další kšeft několika samo-vyvolených?

Hlavním důvodem k odkoupení VODARNY PLZEŇ za cca 700 mil. Kč do rukou města Plzeň od fr. Veolie údajně byla snaha získat dotace z EU. Mnoho lidé tomu, nevěří.

Požadavky EU není a nebyl žádný specifický požadavek pro město Plzeň. Naopak. To, že dotace nejsou určeny k financování zisků soukromých firem, věděli všichni a přesto v Plzni někteří „politici“ prodlužovali smlouvy s koncernem s plným vědomím, že tím čerpání dotací ohrozí a znemožní. Věděli, že peníze od lidí za vodu dál potečou do Francie a přitom natahovali ruce k EU – dejte nám dotace, my nemáme peníze na investice. „Politici“ možná zastupitele a občany léta zmátli, ale Evropskou komisi ne. Ta řekla jasně – toto dotovat nebudeme.

Nabízí se otázka. Není nynější poskytnutí stamilionových dotací z EU na „rozvoj vodohospodářské infrastruktury na Plzeňsku“ z jistého logického pohledu vlastně jen „zalátání díry“, kterou „politici“ vytvořili tím, že uzavřeli smlouvy s koncernem, díky kterým odteklo 1,7 miliardy korun vybraných od lidí,  do zahraničí na místo do obnovy trubek ve regionu?

Dle tvrzení některých lidí z plzeňské radnice vedly požadavky EU k výraznému zvýšení cen vody v minulých letech. Ano, v Plzni vzrostla cena vody v letech 2010 a 2013, z 51 za korun/m3 na cca 89 korun/m3, tj. o  72 procent.

Veolia ovšem do roku 2013 vyinkasovala na Plzeňksu z vodného a stočného do roku 2013 na své účty cca 980 mil. korun a žádné dotace na obnovu infrastruktury městu neposkytla. A dostane dalších 700 mil. Kč za vodárnu! 

růst ceny vody Plzeň

Přehled růstu cen dokládá, že růst cen byl trvalý a nastal dávno předtím, než někdo o dotace vůbec žádal. Navíc to, že Evropská unie požadovala, aby cena vody umožňovala investice do rozvoje a údržby vodárenské infrastruktury, je logické. Přece nebude dotovat systém, ze kterého tečou stamilióny na účty soukromých koncernů!

V řadě regionů České republiky politici toto chápali a vodu a zisky z nich koncernům nepředali. Lze snadno doložit, že dotace čerpají a žádný drastický nárůst o ceny vody nenastal.

Pokud víte, že město Plzeň mohlo mít ve Vodárně Plzeň podíl např. 50 % za pouhé 2,5 mil. korun již v devadesátých letech, tak budete nejspíš více věřit tomu, že kolem vody a smluv s koncernem – tam i sem – a jednání některých „politiků“, kteří za těmito smlouvami na Plzeňsku stojí, patrně probíhá řada zastřených „obchodů“ na kterých občané a město rozhodně neprofitují.

Je třeba vrátit vodu zpět do rukou města a obcí. Proto je zde iniciativa VODA 300.

ZÁZNAM Z WEBINÁŘE

VODA NENÍ SAMOZŘEJMOST

Související články

Plzeň a PRAVDA O VODĚ: Důkaz místo slibů. 4 členná rodina ušetří až 400 Kč

Voda v Plzni: Miliarda tam, miliarda sem a lidé platí a platí


Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje