Svoboda: Pokusí se nás umlčet, svázat a zastrašit

Smysl a náplň projektu PRAVDA O VODĚ.CZ

PRAVDA O VODĚ.cz

je projekt, který vznikl v roce 2002 s cílem přivést pozornost občanů, zastupitelů měst a obcí a zástupců Parlamentu ČR a Vlády ČR k dění kolem vody a následně spustit proces převzetí kontroly nad vodou a obchodem s ní zpět do rukou měst a obcí obdobně, jak tento proces probíhá ve Francii, Německu či Itálii. Jde o [projekt], který se podílí na rozkrytí významných „anti-privatizačních“ kauz ve vodárnách a současně ukazuje reálné srovnání důsledků realizovaných priorit vodáren v rukou municipalit a vodáren v rukou zahraničních koncernů. Cílem je vytvořit trvalý informační kanál a podpořit informovanost zastupitelů i občanů v otázkách skutečného dění ve vodárenství České republiky a v zahraničí.

Mezi nejvýraznější tváře projektu patří ekonomický vodárenský konzultant Ing. Radek Novotný a dlouholetý předseda představenstva okresní vodárny Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., MUDr. Michal Chromec.

Součástí projektu jsou:

  1. Informování ministerstev, členů Parlamentu České republiky a Vlády ČR o podivné a často pokoutné privatizace vodáren či jejich ziskových částí od roku 2002.
  2. Semináře a školení pro zastupitele a občany měst a obcí. Reference zastupitele Zlínského kraje
  3. Podrobné investigativně koncipované internetové stránky https://pravdaovode.cz/, obsahující důkaz a dokumenty dění v řadě okresních a soukromých vodáren, za posledních 20 let v České republice. Obsah stránek www.pravdaovode.cz byl navržen na novinářskou cenu v kategorii datové žurnalistiky
  4. Vodárenský blog o dění ve vodárnách na idnes.
  5. Publikační činnost: e-knihy: PROČ? NE/ Budeme pít nezávadnou vodu a Trautenberk se vrátil.
  6. Soudní obrana okresních vodáren proti „tunelování“, např. Vodovodů a kanalizací Zlín, a.s., VKM, a.s.

Výzva vládě PRAVDA O VODĚ

Zásadní částí projektu PRAVDA O VODĚ.cz je informování Vlády České republiky, zástupců Parlamentu ČR a vedoucích představitelů politických stran o dění ve vodárenském odvětví, doložení důkazů o negativním vývoji v odvětví, při nakládání s vodou, pro občany, města, obce a samotný stát Česká republika. Zástupcům vedení státu byla zaslána v roce 2015 Výzvy vládě – PRAVDA O VODĚ, ve které je negativní stav popsán a doložen. Výzvu zaslalo 15 zástupců měst a obcí, z různých regionů České republiky, z různých politických stran, kteří mají reálnou zkušenost s nájezdy koncernů na městské vodárny a proto ví, proč žádají o urychlené řešení negativního vývoje ve vodárnách např. legislativními kroky a stranickou a republikovou osvětou.

PRAVDA O VODĚ.cz a Česká televize

Díky projektu PRAVDA O VODĚ.CZ se rozvíjí spolupráce autora projektu Ing. Radka Novotného a s ním spolupracujících vodárenských odborníků a zastupitelů s médii. O problematice vody, vodovodů a kanalizací, vodáren a negativních důsledcích předání kontroly a řízení monopolu vody do rukou zahraničních koncernů informuje díky tomu opakovaně ČT, pořad REPORTÉŘI ČT a NEDEJ SE +. V reportážích vystupuje řada lidí zapojených do projektu PRAVDA O VODĚ.CZ.

Spolupráce na informování občanů začala rovněž s rozhlasem: např. Rádio formu a zpravodajské portály www.obcanskymonitoring.cz, www.outsidermedia.cz nebo www.vodarenstvi.com.

PRAVDA O VODĚ.cz a Czech industry

S autorem projektu Pravda o vodě.cz zveřejnil obsáhlý rozhovor na téma dění ve vodárenství v České republice ekonomický magazín CZECH INDUSTRY 

PRAVDA O VODĚ.cz a Transparency international

S autorem projektu Pravda o vodě.cz Ing. Radkem Novotným navázala spolupráci protikorupční nadace Transparency international a výsledkem je analýza Kam odtékají zisky, dokládající nevýhodnost a pokoutnost „privatizací“ řady vodáren: PRIVATIZACE VODÁRENSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

PRAVDA O VODĚ.cz a Vodovody a kanalizace Zlín

V rámci projektu byl zdokumentován celý postup a jednání nejen komunálních politiků na Zlínsku v kauze Vaku Zlín: PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ

Thief stealing business word. Isolated

Vodárenská loupež století

od roku 2001 vedoucí k vytunelování okresní vodárny Vak Zlín a proces vyvedení ziskových aktiv Vaku Zlín na fr. koncern Veolia – Moravská vodárenská, a.s.. Škoda vzniklá vodárně Zlín a obcím, které ho vlastní z více než 90%, přesáhla za 12 let částku 1,2 miliardy korun. Přes rozsudky soudů „politici“ z vedení města Zlín a vodárny Zlín stále udržují odklánění peněz vybraných od občanů ve vodném a stočném do zahraničí. Díky tomu Vak Zlín nemůže čerpat dotace z EU na obnovu infrastruktury a občané Zlínska platí od roku 2008 nejdražší cenu vody ze všech vodáren ve Zlínském kraji.

Obdobný proces proběhl v řadě regionů ČR, proto je ukázková kauza vodítkem pro občany a zastupitele nejen ve Zlíně.

Chci pomoc projektu
About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje