Pravda o vodě v Přerov

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Vak Přerov

INFORMACE O FIRMĚ DODÁVAJÍCÍ LIDEM VODU V PŘEROVĚ

Vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Přerov, jasné kroky ve prospěch lidí a důkaza, že existují rozumní politici brání vodu v rukou měst.

Vak Přerov je smíšení okresní vodárna, to znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí okresu Přerov. V Přerově probíhaly opakovaně pokusy vyvést zisky z vody na zahraniční koncerny Veolia, PENTA, či AQUALIA a ve Vaku Přerov měly zůstat "pouze" trubky a povinnost je financovat. Důsledným postupem, kterým jsem vytvářel důkazy o podivném jednání některých "politiků", se podařilo se slušnými zástupci měst a obcí a vodárny Přerov, toto odhalit a zastavit. Především v letech 2002, 2004 a 2006 bylo zavedení soukromého penězovodu do Vaku Přerov doslova na spadnutí.

Čerpá dotace z EU. Dominantní, i když ne majoritní, postavení má město Přerov.

Mé konzultace se zastupiteli a vodaři a přesné informace o negativních dopadech vstupu údajných "strategických investorů" na lidi, vodárny a města, kdy ve skutečnosti jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů, otevřel řadě zastupitelům oči. Nájezdníci s pokusy vyvést zisky z vody na koncerny na Přerovsku neuspěli.

V sousedním Zlíně "koncernofilové" uspěli. Lidé mají o 10-15 Kč/m3 dražší cenu vodu než v na Přerovsku. Region Zlínska je bez dotací. Zisky z vody tečou do Francie. Pár politiků inkasuje odměny za to, že tento systém trvá. Lidi nikoho nezajímají.

1)      Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Přerov společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02 Přerov. Společnost byla založena podle par. 172 obchod. zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky. Byla založena 1. listopadu 1993 privatizací státního podniku Vodovody a kanalizace Přerov.

Společnost je smíšená, v jejím majetku je infrastrukturní i provozní majetek. Jejím hlavním úkolem je plynulá a spolehlivá dodávka kvalitní pitné vody zákazníkům regionu. Zajišťuje rovněž odvádění a čištění odpadních vod s velkou účinností čištění. Ostatní činnosti podnikání jsou doplňkové. Společnost má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování v oblastech kde působí. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku v roce 2014 činil 989 803 000,- Kč

2)      Osoby odpovědné za stav v okrese Přerov www.volby.cz

Zastupitelstvo města Přerov, Lipník a Hranice 1998-2002,   2002-2006,  2006-2010, 2010-2014

3)      Díky tomu, že společnost neuzavřela nevýhodné privatizační smlouvy s koncerny, ji Evropská komise udělila pomoc z fondu soudržnosti projektu "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy". Evropská komise rozhodla v prosinci 2005 ve prospěch žádosti Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. o dotaci z Fondu soudržnosti a udělila finanční pomoc z tohoto fondu projektu "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy". Skupinový projekt "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy" je tvořen skupinou čtyř projektů, které řeší odvádění a zlepšení čištění odpadních vod a současně zamezení nekontrolovatelných úniků vod ze stávajících sítí v oblasti středního povodí řeky Moravy. Jedná se o aglomerace Kojetín, Hranice IV - Drahotuše, Přerov a Lipník nad Bečvou. Právě tento projekt získal rozhodnutí Evropské komise o finanční pomoci z Fondu soudržnosti. Evropská unie tak z výše uvedeného fondu poskytne podporu 61 % z uznatelných nákladů projektu, což představuje dotaci 7 547701 EUR. Společnost VaK Přerov tento projekt realizovala a v polovině roku 2009 dokončila. Bližší informace naleznete ZDE.

4)      Protože svou činností přímo ovlivňuje zdraví obyvatelstva a kvalitu životního prostředí, staví ochranu životního prostředí mezi své priority. V oblasti výroby a dodávání pitné vody chrání vodní zdroje před ohrožením jejich vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti ochrannými pásmy, sleduje stavy hladiny podzemní a povrchové vody a její kvalitu v širším okolí jímacích území, zavádí moderní technologie úpravy vody, pravidelně sleduje kvalitu vody od zdrojů přes úpravu vody až ke koncovému spotřebiteli, udržuje, opravuje a rekonstruuje vodovodní sítě. V zájmu ochrany životního prostředí společnost modernizuje technologie čištění odpadních vod s cílem dosáhnout vyšší účinnosti čištění.

5)      Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. má zavedený integrovaný systém řízení jakosti a systém řízení ochrany životního prostředí podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001:2005 a v prosinci 2005 byla úspěšně certifikována certifikační společností Lloyd´s Register Quality Assurance. Přijala „Politiku jakosti a vztahu k environmentu", kterou se při své činnosti řídí. Od roku 2009 se společnost zapojila do projektu "Zelená firma".

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit