Protiprávní jednání řady politiků a neochota Vlád ČR bránit zájmy občanů ve vodárenství trvá již 25 let

Kolem vody a především kolem ovládání peněžních toků z vody probíhá v ČR léta obrovský komplot

Před cca 25 lety se spustilo protiprávní a nemravné jednání politiků stran, které vedly stát, ministerstva a současně působili v koalicích na městech a obcí a ve vedení městských vodáren. Proces, který vedl k tomu, že se během několika let koncerny ovládly správu monopol vody ve většině velkých měst a regionů a 70% tržeb z českého vodárenství.  Tím miliardové zisky, které opouští odvětví vodárenství i Českou republiku.

Rozsudky, které při obraně vody dosáhl Nadační fond PRAVDA O VODĚ, resp. jeho zakladatel, dokládají, že toto provázelo protiprávní jednání organizované skupiny nájezdníků, do které patřili i politici, lidé z vedení státu a ministerstev.

Předpokládáme, že budete souhlasit s pravidlem, že v jakémkoli odvětví podnikání platí, že když schází peníze na řešení zásadních problémů, pak není prioritou zisk a ten si vyplácet a posílat ho do zahraničí, pokud nejste tunelář (česky zloděj). Prioritou v takovém případě je kumulace financí a z toho financování řešení problémů. Jsme toho názoru, že to platí i v pro stát strategickém odvětví vodárenství.

Toto logické chování „politici“ ve vedení státu a měst nejen nerespektují, ale 25 let ho s nájezdníky boří

Hadi v oblecích nastavili ve vodárenství dobývání renty, což má 30 let posílat miliardy do zahraničí

Díky hospodářské idiocii, korupci a tudíž kolaboraci několika jedinců a patrně i části politických stran, vzrostla cena vody v ČR během necelých tří desetiletí o více než 1000%. Dohnala a někdy i předehnala cenu vody v západní Evropě, ale vodárenství i z toho nepomohlo.

Občané ČR také ne.

Platy většiny z nich za stejnou dobu o 1000% nevzrostly a nedohnaly platy občanů v západní Evropě. Naopak. Platy většiny občanů v ČR nedosahují často ani výše 50-60% platu občanů západní Evropy a to se týká zejména důchodců a mladých rodin s dětmi.

Vodárenství si z růstu cen také moc nepomohlo.

V odvětví vodárenství schází miliardy na řešení stavu infrastruktury a není to jediný problém. Sucho i klesající stav zásob podzemních vody je další problém, jehož neřešení může mít pro život lidí a existenci státu fatální důsledky. K jeho řešení, je rovněž třeba zajistit finance a zde se bavíme o řádu stovek miliard korun, jen 1.krok k řešení sucha bude stát 50 miliard.

Odhad přitom stanoví, že za cca 25 let přitom z odvětví cca stovka do zahraničí odtekla. Desítky miliard v podobě zisků vybraných od lidí ve vodném a stočném. Další miliardy nákladově. Další miliardy odtekly výplatou kapitálových fondů původně městských vodáren, které si poslaly cizinci do zahraničí společně se snižováním základních kapitálů a miliardovým zadlužením původně městských vodáren. (příklad SmVak).

Za 25 let tak zmizely z veřejných rozpočtů a rozpočtů rodin do ciziny miliardy, které již lidé zaplatili (v ceně vody nebo z daní) a ve funkčním státě s funkční vládou by byly použity na řešení problémů českého vodárenství. Místo toho skončily v cizině, na účtech soukromých firem, často v daňových rájích (SmVaK), kde lidé žádnou vodu neodebrali a kde veřejný sektor žádnou infrastrukturu nemá.

Je třeba znát odpověď na otázku proč a kdo je za to odpovědný, jinak náprava nepřijde

Po 17 letech právního boje nám v mnohém dali zapravdu soudci Ústavního soudu ČR, poté i soudci Nejvyššího soudu, Vrchního soudu v Olomouci i Krajských soudů v Ostravě nebo v Brně.

Prokázali jsme soudům protiprávním jednání politiků a nájezdníků, i negativní ekonomické důsledky, lži a podvodné sliby inflačního růstu cen vody, protiprávní kolaboraci některých „vodařů“ a „politiků“ s organizovanou skupinou nájezdníků. Odhalili jsme, že část z těchto lidí  následně zastává vrcholové posty v řízení vodáren koncernů nebo má „trafiky“ v orgánech koncernových vodáren.

Stanoviska Evropské komise, nám také dává zapravdu. Smlouvy o provozování infrastruktury s koncerny jsou pro občany, města a stát nevhodné a byly zavedeny nemravně, pokoutně a smluvní podmínky zvýhodňují koncerny. Máme stanoviska, kdy Evropské komise varovala ministerstva a Vlády ČR, že nedopustí zneužití dotací z EU k financování zisků koncernů, pokud budou městské vodárny „vytunelovány“. Politici i Trojské koně to předem věděli od nás i od EU. Smlouvy přesto uzavřeli a díky nim přišla řada regionů a městských vodáren o desítky miliard na obnovu infrastruktury z dotací z EU.

 

Je zarážející, že VODA politiky v ČR nezajímá

To vše léta se děje přitom od roku 2002 stav a dopady dokládáme vládám, ministerstvům, politickým stranám, politikům i zastupitelům a žádáme je, aby nám pomohli vodu bránit, zjednali nápravu a do správy vody vrátit zájmy a priority lidí. V každé straně sice najdete i lidi rozumné, dále tam najdete i neskutečné darebáky a mlčící většinu, která vodě nevěnuje pozornost.

Za 25 let darebáci a ti, co nevěnují vodě pozornost, společně realizovali a léta udržují často protiprávní stav, který je výhodný především pro koncerny a oligarchy.

Fakt, že přestože politiky informujeme a toto se děje 25 let je sám o sobě důkaz, který dává zapravdu těm, kteří hovoří o tom, že není jiné logické vysvětlení toho, že strana a politici v tom jedou a v ČR funguje podobný systém, jaký popisuje kauza Gorila na Slovensku.

Kniha GORILA 

Na stránkách PRAVDA O VODĚ najdete důkazy, dokumenty, rozsudky i srovnání, čísla a fakt. Projděte si je a udělejte si vlastní názor.

Naposledy jsme zákonodárce systémově informovali v roce 2016 CHARTOU VODA 300, kdy jsme osobně předali každému poslanci, senátorovi i členům vlády nejdůležitější informace a rozsudky.

Zde je navíc názor soudu, který je veřejně všem politikům dostupný:

Provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR

„Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis – obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model.“

Rozsudek ZDE

Teto příklad je ukázkový v tom, co se dělo po celé ČR. Zakladatel Nadační fondu PRAVDA O VODĚ začal bránit sebe, vodu, vodárny a lidi přes soudy již v roce 2002 a k němu se přidal Nadační fond PRAVDA O VODĚ a občané.

Prokázali jsme u soudů, že část politiků v tom jede s nájezdníky a další cíleně nic nedělá. Žádný politik, ani žádná strana a hnutí nám nepomohli, i když jsme jim ukázali, jak nápravu vyřešili např. ve Francii nebo v Německu.

Politiky „voda“ nezajímá, ani když soudce veřejně o stavu v ČR prohlásí toto.

Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka, nenechte si ujít to nejlepší z VIDEÍ o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

Politici téma vody zneužívají účelově jako prostředek k „lovu voličů“

Konfrontace toho, co posledních 25 let politici a politické strany dělaly s tím, co hlásají posledních 1-2 roky odhaluje neschopnost a neochotu řady vedení politických stran v ČR jednat v zájmu občanů a státu! Ukazuje to zejména to, že některé strany začaly téma „VODY“ zneužívat k „lovu voličů“, ale kromě nápisů s hesly nic nedělají.

Když jsme je požádali o informace, jak se vypořádaly s kolaboranty ve vlastních řadách, tak se problému postavily tak, že informace o tom, co jejich členové páchali, skryly a zablokovaly nám vkládání informací a rozsudků do příspěvků na jejich sociální sítě, aby lidé neznali pravdu. Na písemné dotazy nereagují nebo odpovídají frázemi.

Chceme, aby lidé věděli, kdo z politiků skutečně prosazuje a činí kroky k vrácení zájmů a priorit lidí do správy vody, ochranu přírody a státu a kdo sice hlásá pěkné fráze, ale ve skutečnosti dál hájí zájmy koncernů a tok peněz od lidí do zahraničí na místo do řešení sucha, kvality vody a zadržení vody v krajině atd.. Nadační fond PRAVDA O VODĚ proto položil osobně všem politikům v Parlamentu ČR jasnou otázku a požádal o jasnou odpověď:

Kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu, dodávku vody, peněžní toky a zisky z vody?
Koncerny nebo vodárny v rukou veřejné správy?

Odpovědi najdete ZDE

Postavili jsme se protiprávní komercionalizaci vody v ČR přes soudy a ty nám dávají  zapravdu. Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný. Prosazujeme: Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR. Obranu vody a lidí financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

nfpov - souvis članky

„Zprivatizovat“ vodárenství – Naprostá hospodářská idiocie, to se nikdy nemělo dostat do cizích rukou.

Podobné články