Ve sněmovně se to mele kolem vody, ale pozor na tunel na konci tunelu

Někteří poslanci z různých stran se ptají, co si myslím o tom či jiném návrhu úpravy ÚSTAVY ČR k tématu voda. Má odpověď všem je podobná a myslím, že je správné, abyste ji jako občané a podporovatelé Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ znali také.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

posílám odkazy, které by vám měly pomoci vydefinovat hlavní principy, které je třeba zavést do správy vody v ČR, jak jsem se s některými z vás bavil, většina z vás již chápe, že náprava není jen o tom, co máme v ústavě.

Pokud nemáte v rukou provozní majetek, peněžní toky a infrastruktura je pronajatá, pak je vše kolem ústavy jen lov voličů.

1) DESATERO K NÁPRAVĚ
2) NÁPRAVU POMÁHÁME PROSADIT i v rámci EU – Right2water

Principy, které navrhujeme realizovat, vychází z podobné petice zaslané na EU, kterou podepsalo 1,8 Evropanů a z konzultací s lidmi, dříve působícími v bezpečnostních složkách ČR.

K jednotlivým návrhům politických stran stručně

  1. Návrh KDU je dle mého názoru opravdu o ničem.
  2. Návrh KSČM, pokud se oprostíte od podsouvání hloupostí o znárodňování a znáte stav v Izraeli, který rozhodně nikdo soudný nepovažuje za nějaký komunistický experiment, pak má některé pohledy, stojí za zamyšlení.
  3. Nejblíže našemu komplexnímu návrhu je návrh STANu:.

Sněmovní tisk č. 549

Znění návrhu
V zákoně č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., čl. 31 zní:

„čl. 31
(1) Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo
na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.
(2) Každý má právo na pitnou vodu.
(3) Vodní zdroje jsou statkem veřejného užívání a jsou ve správě státu.
(4) Zdroje pitné vody mají být využity prioritně a udržitelným způsobem k
zásobování pitnou vodou ke spotřebě.
(5) Zásobování pitnou vodou zajišťují obce na neziskovém základě.

 

4. Existují i předběžné návrhy ČSSD a ANO, ale ty zatím nebyly veřejně publikovány. Pokud s některými z lidí od nich komunikujete, zkuste se s nimi domluvit, ať se můžete seznámit i s jinými pohledy.

Politici jsou o tom, co se ve vodárenství páchá námi léta informování

V každé straně jsou lidé rozumní, také neskuteční darebáci a řada lidí, kteří vodě léta nevěnovali pozornost. Toto složení mění usilovnou prací trvající již 17 let zakladatelé Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ přes informování politiků a přes projekt PRAVDA O VODĚ

Poslední dva roky informuje a varuje politiky Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

Pozor na tunel na konci tunelu

Prokázali jsme, že to, co tady je cca 25 let zavedeno, bylo zavedeno v řadě případů protiprávně a doplácí na to lidé, města i stát. Odpovědní jsou zato především politici ČSSD, ODS A KDU a někteří z nich již veřejně přiznali, že to provázela korupce. Zarážející je, že to na rozdíl od zahraničí policie ČR nikdy nevyšetřila.

Pozor na tunel na konci tunelů

Nesmíme dopustit, aby aktivita naše a rozumných poslanců byla zneužita a skončit schválením zákonů, které budou ve svém důsledku znamenat schválení

TUNELU NA KONCI VODÁRENSKÝCH TUNELŮ

Je třeba lidem dokázat, že Česká republika je právní stát a ne koncernistán. Jinak protiprávní a organizovaný komplot opět zaplatí občané ČR. Pokud toto nastane, tak se klasické politické strany zcela zdiskreditují a samy naženou občany volit extrémisty, protože ty budou odpovědné za to, že se na úkor  občanů ČR opět obohatí stejní nebo podobní darebáci, kteří stáli u podvodných machinací při rozkrádání/tunelování městských vodáren.

Protiprávní stav je třeba napravit, viníky dovést k odpovědnosti a postavit před soud

Je nepřípustné, aby lidé platili za nápravu lumpárny další miliardy ze svého a je jedno, zda je to přímo z vodného a stočného nebo oklikou z daní, tzn. z veřejných rozpočtů měst, krajů nebo státu. Je třeba ukončit toto:

 A to tak, že za to ponesou odpovědnost pachatelé, kteří to dopustili a ne občané.

Mnohamiliardové neoprávněné obohacení vyinkasované díky obcházení a porušování zákonů České republiky je třeba vymoct, jinak zde máme přímý důkaz o tom, že Česká republika není právní stát a vedení státu nehájí zájmy občanů. 

 

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Postavili jsme se protiprávní komercionalizaci vody v ČR přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný. Proto léta zájmy lidí i státu bráníme a prosazujeme:

Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR. 

Podobné články