Poděkování PRAVDĚ O VODĚ od mezinárodní organizace Right2Water

Jako autor PRAVDY O VODĚ spolupracuji s některými organizacemi v zahraničí, zejména při výměně informací. Z České republiky do zahraničí tak odchází podrobné informace o tom, co u nás páchají anti-politici s vodou, jak jednají skrytě pro koncerny a často jdou přímo proti zájmu lidí, měst a státu. Popisuji a dokládám, jak toto protiprávní jednání stále prochází, vzhledem k neutěšenému stavu české justice a policie a jak zatím nejsme schopni efektivně tunely ukončit a s Hady na radnicích a v oblecích bojovat s tím, že se nám ovšem podařilo nemravnou „internacionální“ pomoc ze západu zastavit. Evropě dokládám a šířím rovněž usnesení soudů a nálezy Ústavního soudu ČR a nehorázné jednání některých soudců.

Z druhé strany mám informace o tom, jak se čím dál tím více odhaluje korupce kolem „privatizace“ vody v zahraničí a jakou úlohu v tom hrají politici a koncerny.

Dnes jsem obdržel další informace o tom, jak Britové diskutují o vlastnictví vody a jak toto téma ovlivňuje volby. S tím jsem obdržel poděkování za pomoc, kterou jsem bral jako samozřejmost.

Spolupráci již nějakou dobu i s RIGHT 2 WATER.  Považuji za čest s těmito lidmi spolupracovat a to nejen při výměně informací. Poděkování od této organizace beru jako ocenění kvality projektu PRAVDA O VODĚ, ale také jako poděkování Vám všem, kteří u nás za vodou se mnou bojujete a máte na ní stejný názor jako já:

VODA JE ŽIVOT A NÁŠ ŽIVOT ANI ŽIVOT NAŠICH DĚTÍ, ROZHHODNĚ DO RUKOU ZAHRANIČNÍCH KONCERNŮ NEPATŘÍ!

 RIGHT TO WATER - PODĚKOVÁNÍ A INFORMACE

Nejsem odborník v angličtině, ale snad tomuto překladu porozumíte :-).

Vážení příznivci práva lidí na vodu,

britští občané jdou volit. Obnova vodního hospodářství se stala hlavním tématem a problémem britských voleb. Hlavní finanční ekonomové, kteří píší pro Financial Times (FT), Chris Piles a Gill Plimmer („Návrat do středu politické debaty“, Financial Times, 17. května), dělají stejné kategorické chyby při porovnávání „zásluh“ veřejných a soukromých vodárenských společností.

Výzkumná organizace pro veřejné služby (PSIRU) ovšem zveřejnila dokument, který „argumenty“ novinářů vyvrátil. Od roku 2007 do roku 2016 vyplatilo devět regionálních vodárenských a kanalizačních společností v Anglii více než 18 miliard v dividendách akcionářům, což vyvolalo tlak na další zvýšení cen a způsobilo alarmující zvýšení vodní chudoby.

Není divu, že se britská veřejnost obává toho, co se děje.

V rámci debaty vydal Guardian dva dopisy. Jeden od dr. Emanuele Lobina v PSIRU, který uvádí argumenty pro veřejné vlastnictví, druhý od generálního ředitele soukromého poskytovatele vody, který nepřekvapivě privatizaci brání. Doporučujeme vám, abyste tyto informace sdíleli a rozšiřovali s ohledem na nadcházející volby. Webové stránky Right2Water

Rádi bychom vám také poděkovali za neuvěřitelnou podporu, kterou jsme obdrželi, abychom vyvíjeli tlak na španělskou vládu, aby zrušila dodatečnou dispozice číslo 27, která by byla obrovským zatížením pro proces remodealizace. Obdrželi jsme zpětnou vazbu od odborů a aktivistů z celé planety, od USA až po Austrálii!

Jsme velmi hrdí na to, že úsilí zafungovalo a vláda stáhla pro lidi nevýhodný návrh, jak dokládá španělský ekonomický tisk.

Opět děkuji za podporu myšlenky veřejné vody a lidského práva na vodu!

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Postavili jsme se protiprávní komercionalizaci vody v ČR přes soudy a projekt PRAVDA O VODĚ. Soudy nám potvrzují, že  máme pravdu. Voda musí být dostupná všem občanům ČR, za spravedlivou cenu a nesmí být zdroj dolování zisků. Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný. Proto léta zájmy lidí i státu bráníme a prosazujeme:

Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.

podpořte nás

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá?. I moře se skládá z kapek?. Děkujeme

Podobné články