Myslí to KDU s nápravou správy vody vážně nebo téma vody zneužívá k „lovu voličů“?

Obraně vody a lidí se věnujeme včetně zakladatelů Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ 17 let a vítáme každého, kdo to myslí s nápravou správy vody upřímně, ale …

Víme, že se správa vody a miliardy z ní dostali do rukou cizinců i díky „politikům“ KDU. Jako v každé straně jsou i v KDU rozumní politici. Pan Studeník Slavičín, p. Kunčar, p. Sietlová a také darebáci – Zlín – Soldán nebo Olomouc – Procházka, kteří asistovali protiprávním procesům vedoucím k vyvedení správy monopolu vody a zisků z vodného a stočného do rukou koncernu.

Miliardy z toho co lidé platí za vodu končí v zahraničí místo v obnově infrastruktury nebo v řešení sucha a KDU na tom má svůj podíl

deleni zisků z vody na moravě

Detail

  1. Od roku 2002 informujeme politické strany o tom, že dochází k protiprávním nájezdům na české vodárny, které končí vyvedením zisků z vody do rukou koncernů a stát ztrácí kontrolu nad strategickým odvětvím. Opakovaně jsme je žádali o pomoc, nikdo nikdy nepomohl. Naposledy jsme to udělali v roce 2016, kdy jsme poslancům a senátorům (včetně KDU) doložili i námi dosažené pravomocné rozsudky a opět jsme je požádali o pomoc při obraně vody.

CHARTA VODA 300

Z VEDENÍ KDU NÁM SE SOUDY A OBRANOU VODY NEPOMOHL NIKDY NIKDO

 

      2. V roce 2018 jsme vyzvali poslance a senátory (včetně KDU) k podpisu vodního desatera, tj. 10 kroků k nápravě v petici VODA JE ŽIVOT, jejíž druhý bod je požadavek za ústavní ochranu vody a lidí, konkrétně GARANCE PRÁVA OBČANŮ NA VODU V ÚSTAVĚ ČR

petice VODA JE ŽIVOT

NEPODEPSAL JI ANI JEDEN ČLEN Z KDU V PARLAMENTU ČR

 

      3. V roce 2018 jsme všem politiků v Parlamentu ČR položili dotaz a požádali jsme je o jasnou odpověď. Kdo má mít v ČR v rukou vodu, infrastrukturu, dodávku vody, peněžní toky a zisky z vody? Koncerny nebo vodárny v rukou veřejného sektoru? Na náš dotaz reagovali p. Jurečka, p. Sietlová, kteří jsou z Přerovska a tam vodu pomáhal ubránit rozumným politikům několikrát zakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ a někteří další rozumní lidé z KDU. Reakce p. Bartoška, vzhledem k jeho koncernovým PR aktivitám ve sněmovně nás nepřekvapila, o to více překvapila lidi a některé členy KDU.

žádost o odpověď CHCEME VĚDĚT

VĚTŠINA ČLENŮ KDU Z PARLAMENTU ČR NEODPOVĚDĚLA

     4. Při obraně vody a lidí jsme se obrátili na soudy a ty nám o tom, jaké nekalosti se děly a dějí kolem vody dávají zapravdu.

ROZSUDKY

Chceme znát skutečný cíl KDU

Přichází KDU s peticí k vodě a chce skutečně nápravu? Po 20 letech, kdy někteří členové KDU asistovali protiprávním komplotům vedoucím k vyvedení správy monopolu vody a zisků z vody do rukou koncernů (př. Olomouc), vedení KDU, které léta nedělalo nic, a tím umožňovalo, aby protiprávní a pro lidi nevýhodný systém pokračoval, přichází s požadavkem ústavní ochrany vody?

Předseda KDU Marek Výborný říká: „Voda je nenahraditelnou součástí našeho života a musí se využívat účelně a hospodárně. Ústavní ochrana vody tak bude znamenat nadřazení obecného zájmu o její ochranu. Ochranou půdy se myslí její zachování pro zemědělskou činnost a obživu obyvatel“.

Souhlasíme, voda je nenahraditelná součást našeho života. Říkáme – Voda je život a náš život, ani život našich dětí, do rukou zahraničních koncernů rozhodně nepatří.

To včetně regionu Chrudimi, z kterého je p. Výborný a kde je správa vody v rukou koncernu!

Vzhledem k výše uvedenému, máme pochybnosti. Vyhlásit petici za prosazení ústavní ochranu vody, je samozřejmě právo KOHOKOLIV, ale jen úprava ústavy k nápravě nevede. Pokud nemáme v rukou vše zásadní, co souvisí se správou vody, včetně peněžních toků, tak v ústavě může mít KDOKOLIV cokoliv, ale nápravu ve prospěch lidí a státu není schopen prosadit.

Proto žádáme vedení KDU (kromě p. Bartoška), ať se seznámí s ROZSUDKY a poté ať se podívá na 10 kroků, které navrhujeme realizovat, v naší petici, protože vedou k vrácení zájmu a priorit lidí a státu do vodárenství. Pokud s obsahem souhlasí, tak ať členové KDU-ČSL naši petici VODA JE ŽIVOT podepíší a vyzvou k jejímu podpisu i členy KDU.

Máme více než 15.000 fyzických podpisů a petice bude předložena na petiční výbory Parlamentu ČR, takže i zde budete moci nápravu podpořit. 

Chceme jednotlivé členy vedení KDU znovu požádat o jasnou odpověď na otázku:

Kdo má mít v České republice v rukou vodu, infrastrukturu, dodávku vody, peněžní toky a zisky z vody?

Koncerny nebo vodárny v rukou veřejného sektoru?

Odpovědi zveřejníme ZDE

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Postavili jsme se protiprávní komercionalizaci vody v ČR přes soudy a projekt PRAVDA O VODĚ. Soud potvrzují, že máme pravdu.  Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Proto léta zájmy lidí i státu bráníme a prosazujeme:

Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.


Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

Každá částka pomáhá?. I moře se skládá z kapek?. Děkujeme

nfpov - souvis članky

 

 

Podobné články