Obrana vody a lidí přes soudy: Požaduji, aby Vrchní soud v Olomouci doskládal obraz o tom, co se kolem vodáren páchá

Zveřejnil jsem na FB tuto krátkou zprávu:

„Držte nám palce, 19.9.2019 proběhne důležitý soud, který bude rozhodovat o tom, co léta říkám. Že se kolem vodáren a instalace cizinců mezi českou vodu a lidi se děl organizovaný sofistikovaný komplot a řízený z jednoho místa vedení
Je to šílené, ale v roce 2019 si jdeme pro konečný verdikt Vrchního soudu v Olomouci ohledně toho, jak tento řízený komplot probíhal, kdo ho organizoval a v čí prospěch proběhl i to, kdo je za něj odpovědný.

Je mi jasné od samého počátku, že jde o zradu a kolaboraci politiků a lidí ve vedení městské vodárny a komplot, což české soudy řeší neskutečných 17 let a mezi tím v klidu téměř miliarda od lidí odtekla do ciziny a pár darebáků si na náš účet léta užívá.

Přesto i po této době MÁ rozsudek cenu, protože s „ukradeným autem nikdo legálně jezdit nemůže“. Jsem o tom přesvědčen, i když žiji v ČR.“

Má 17 let trvající soudní obrana městských vodáren v ČR má za cíl:

 • Ukončit protiprávní stav a šikanu lidí a zastupitelů od Hadů v oblacích
 • Dovést pachatele k odpovědnosti
 • Zajistit náhradu škod a k vrácení správy vody do podoby služby a ukončit drancování rozpočtů rodinných i veřejných

Stav do jednání soudu 19.9.2019

Soudy na základě mých žalob již potvrdily, že ve Zlíně proběhl řízený protiprávní proces a jeho výsledek je, že všechna zisková aktiva Vak Zlín má v rukou soukromý subjekt. Vak Zlín přišel jak o zisky z vody, tak o možnost čerpat stamiliónové dotace z EU.

 

Proč jsou jednání u Vrchního soudu v Olomouci po tolika letech důležitá?

Máme právo znát odpovědi soudců na těchto 10 otázek:

 1. Je v České republice právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, pouhou frází?
 2. Je v České republice ústavní právo občana vlastnit majetek podle č.11 odst. 1 Listiny, související s povinností státu poskytnout menšinovým akcionářům náležitou ochranu, a to především před zneužitím postavení většinového akcionáře, pouhou frází?
 3. Ovládly a ekonomicky vykuchaly městské vodárny v rozporu se zákony o hospodářské soutěži a dalšími zákony,  jejich přímí konkurenti na trhu a to koncern nebo koncernem nastrčené firmy?
 4. Došlo ke kolaboraci a protiprávnímu jednání politiků s nájezdníky, nese nebo nenese toto jednání s sebou jejich odpovědnost za škody a za protiprávní stav? Dochází léta k neoprávněnému obohacování se na úkor občanů a městských vodáren?
 5. Má nebo nemá váhu pravomocný závěr soudců Vrchního soudu v Olomouci: Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis – obcházení zákona.“
 6. Dochází k dalšímu protiprávnímu jednání a kolaboraci politiků a lidí z vedení Vak Zlín, když po vydání rozsudku z bodu č.5, lidé za to odpovědní se nyní obrátili na soud a společně s Veolií požadují, aby soud určit, že to, co bylo realizováno obcházením zákonů ČR, je platné?
 7. Jakou roli v celém komplotu hrála Veolie, Česká spořitelna, organizovaná skupina lidí, kolem firem se sídlem Václ. nám 47, Praha 1, vedení Vaku Zlín v čele se Švermou, Svobodou, Soldánem, Bernardem a „politici“ města Zlín?
 8. Ovládal koncern Veolia Vak Zlín a pokud ano, od kdy a jak je to možné, když to ze zákona nešlo?
 9. Působili ve vedení Vak Zlín lidé z Veolie a pokud ano, od kdy a byli do vedení konkurenční společnosti instalovaní legálně?
 10. Zajistit právo a spravedlnost justice? Pokud ano, kdy se vrátí správa vody do rukou měst a obcí do podoby služby? Pokud ne, je justice bezzubá a žijeme v Koncenristán, kde vše určují koncerny?

Jednání soudu 19.9.2019

Jednání jsme vedli tak, aby Vrchní soud v Olomouci na výše uvedené otázky dal odpověď. Důkazy k tomu předkládáme soudcům 17 let a otázky klademe stejně dlouho.

3 soudci ze senátu na jednání zopakovali některé z důkazů a shrnuli průběh kauzy, některé námi navržené důkazy neprovedli s tím, že mají jasno. Z jednání máme závěr, že nám soud vyhoví a dá zapravdu.  Podstatné je ovšem to, jak budou soudci důslední, zda se v odůvodnění budou zabývat problematikou komplexně, tak jak to nařídil Ústavní soud ČR.

Udělali jsme maximum a důkazy které jsme předložili soudcům rozhodně komplexně kauzu posoudit a odůvodnit umožňujíZávěry soudců dostaneme do 30 dnů, což bude buď pěkný dárek k mým narozeninám, které mám 20.10. nebo další absurdita v jednání české justice.

 

Za 17 let jsem musel dojít 4x k Ústavnímu soudu ČR a vyhrát

Pokud bych to neudělal, tak 19.9.2019 nic neřešíme a o vrácení zájmu lidí do správy již nikdo ani neuvažuje natož, aby činil nějaké kroky.

Při obraně vody a městských vodáren přes soudy jsem narazil na soudce profesionály s odvahou, soudce spící i na soudce, kteří jsou ostudou jakékoliv justice. Někteří soudci dokonce jednají tak, že  znemožňují odhalit, zastavit a napravit protiprávní stav. Tím pomáhají udržet protiprávní stav v chodu, a pomáhají tím pachatelům zbavit se odpovědnosti za stamilionové škody a zajišťují jim beztrestnost díky promlčení.

Již vím, že v České republice není spojeno právo a spravedlnost. Soudci i advokáti to veřejně říkají a občané tuto absurditu akceptují a neprotestují. Normální to rozhodně není. Pokud ano, pak je záhodno toto začít učit naše děti ve školách, aby věděli, že spravedlnost si musí zjednat sami, jinak budou jejich životy v rukou Hadů v oblecích.

Zjistil jsem, že na Nejvyšším soudu v Olomouci sedí i „soudci“, kteří léta vědomě porušují zákony, práva občanů, odmítají řádně pracovat a dopouští se soudní zvůle. Nerespektují ani nadřízený Ústavní soud a odmítají udělat to, co jim Ústavní soud nařídí.

Proto souhlasím s názorem paní Benešové o existenci justiční mafie.

 

Celé justice prohnilá není, proto soudy dotahuji do konce

Díky tomu, že jsem boj o vodu, spravedlnost a vlastně i svobodu nevzdal, máme dnes v rukou rozhodnutí soudců, která odhalují velkou část z obrazu toho, co se kolem městských vodáren v ČR dělo a děje. Odpovídá na hlavní otázky již nyní.

 • Kdo je za to odpovědný?
 • Jak a pro koho pracují politici a někteří vodaři?
 • Jaké praktiky používají koncerny k tomu, aby ovládly správu monopolu vody v ČR?
 • Jak nástupci původních pachatelů v politických funkcích, protiprávní stav kryjí?
 • Jak politické strany za současný stav odpovědné nyní zneužívají „vodu“ k lovu voličů?

Je třeba, aby to lidé věděli. Poté může přijít náprava, protože lidé budou vědět, co je třeba napravit.

Takto „odpovídá“ léta vedení Vaku Zlín starostům na valných hromodách Vak Zlín. Díky „politikům“ města Zlín za to
bere dnes ročně odměny cca 5 mil. Kč.

Politici města Zlín a vedení Vaku Zlín jsou lidem odpovědní za toto dělení zisků z vody.
Městům a obcím Vak Zlín, nevyplatil za dobu existence ani korunu, koncern do zahraničí posílá stovky miliónů korun.
Cenu vody mají lidé ve Zlíně v celém kraji od roku 2008 nejdražší ze všech velkých vodáren:
srovnání cen Zlín 18
Smlouvy s Veolií znamenaly konec možností čerpat stamilióny z dotací z EU na obnovu infrastruktury.
p.Bernard, který seděl ve vedení Vaku Zlín a návrh těchto smluv starostům předložil, je dnes generální ředitel Veolie:
Vedení vodárny Zlín, které toto udržuje v chodu a je dosazené politiky města Zlín,
žije léta jako ……. v žitě
NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Postavil jsem se protiprávní komercionalizaci vody v ČR přes soudy a ty mi dávají  zapravdu.
Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Proto léta bráním zájmy lidí i státu a prosazuji:

Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.

 

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá?. I moře se skládá z kapek?. Děkujeme

 

nfpov - souvis članky

Veolia na mne podala „žalobu“. OK. Převzal jsem obsílku a rovnou Veolii VEŘEJNĚ odpovídám!

 

Podobné články