Kolonizace ČR Koncerny Lobbisti a naháněči koncernů Náprava

„Zprivatizovat“ vodárenství – Naprostá hospodářská idiocie, to se nikdy nemělo dostat do cizích rukou.

„Zprivatizovat“ vodárenství – Naprostá hospodářská idiocie, to se nikdy nemělo dostat do cizích rukou.

ROZHOVOR Akt naprosté národohospodářské idiocie! Vodárny se nikdy neměly dostat do cizích rukou, říká ekonomka Ilona Švihlíková.

DPH klesne i u vodného a stočného. Drahá voda je nekončícím diskuzním tématem. Neměl by ale stát především pracovat na tom, aby se privatizované vodárny vrátily do rukou měst a obcí?

Tak vodárny se hlavně neměly do cizích, soukromých rukou nikdy dostat. Zprivatizovat vodárenství, tedy sektor se strategickým významem, a nechat tak cizím firmám dobývat rentu, je, budu se opakovat, akt naprosté národohospodářské idiocie.

Ekonomka Švihlíková hovoří také o parazitování na státu. Pozornost je nutné upřít především na velké firmy, ty podle ekonomky žádné daně platit nechtějí.

Co je to dobývání renty?

Dobývání renty je zneužití státního systému k obohacení se jedinců na úkor státu a občanů. Nastává rezignací státu/samospráv na správu strategických odvětví původně spravovaných státem/samosprávou jako veřejná služby. Tato „dobrovolná“ rezignace vede k správě strategických odvětví v soukromém zájmu a jeho jediným cílem je inkaso zisku.

Dobyvatelé renty nerespektují historické paradigma dané smyslem veřejné služby. Své postavení zneužívají k obohacení, k mocenským a represivním účelům. Což postupně vede k zavedení různých parazitních modelů, znamenajících privatizaci zisků/výnosů a zestátnění ztrát/nákladů.

Rezignace státu/samospráv na přímé rozhodování v těchto odvětvích znamená „dobrovolnou“ sebevraždu. Minimalizuje jejich vliv v rozhodujících odvětvích, přináší ztrátu přímé kontroly a vlastní autonomie. Jde o past, kdy se společenský řád přes ovládnutí pro stát strategických odvětví mění v rafinovanou formu novodobé kolonizace.

Více ZDE

Jak se tento systém zavedl do vodáren v ČR? Přes tzv. provozní model. Jde o mazanou „privatizaci“ zisků z vodného/stočného a zestátnění nákladů na infrastrukturu, uzavřením dvou smluv mezi městskou vodárnou a soukromou firmou.

Pod falešným heslem „do městské vodárny vstoupí strategický investor“ dojde k „privatizaci“ zisků a zestátnění nákladů.

Města a městské vodárny (občané z daní a z vodného a stočného) platí investice do „studní“ a koncerny (díky smlouvám) prodejem vody z těchto studní léta inkasují miliardové zisky, které končí v zahraničí.

Více ZDE

Zdroj ŠVIHLÍKOVÁ A R.NOVOTNÝ: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Naprosta-hospodarska-idiocie-to-se-nikdy-nemelo-dostat-do-cizich-rukou-Ekonomka-Svihlikova-hovori-take-o-parazitovani-na-statu-585090

 

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Postavili jsme se protiprávní komercionalizaci vody v ČR přes soudy a projekt PRAVDA O VODĚ. Soud potvrzují, že máme pravdu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Prosazujeme:

Vrácení zájmů a priorit lidí do správy vody. Odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.

 

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá🍀. I moře se skládá z kapek💧. Děkujeme

 

nfpov - souvis članky

 

Žádné komentáře

Comments are closed here.

Dává nám váš boj za vodu smysl? Podpořte nás

Libovolnou částkou na transparentní účet u ČSOB, číslo účtu: 966665/0300

Další možnost podpory je kartou zde

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

POPULÁRNÍ ČLÁNKY

SLEDUJTE A SDÍLEJTE

Follow