PRAVDA A FAKTA O VODĚ: Obrana vody je obrana podstaty společnosti a státu

Voda je základ státu

Projekt PRAVDA O VODĚ byl původ projekt, který měl prioritně bránit VODU, městské vodárny a tím občany, města a stát. Ukazuje se, že brání daleko více a daleko hlubší hodnoty. Brání samotnou občanskou společnost i morálních a právní hodnoty fungování státu, jako společenství svobodných lidí. Ukazuje a odhaluje důvody, proč při řádném fungování státu nemůže být správa monopolu vody postavena na dobývání renty a zajetí státu, tudíž na ekonomické modle generování zisku majitelům koncernů. Přitom právě k tomuto vedlo často protiprávní a amorální jednání řady anti-politiků na všech úrovních „řízení“ měst a státu.

Z pohledu koncernů geniální „privatizace“ zisků a zestátnění nákladů

provozní modelV posledních 20 letech anti-politici realizovali nejen v ČR protiprávní předání zásadního vlivu nad VODOU zahraničním koncernům. Voda je přitom pro stát tím, čím je pro člověk krev, tudíž strategická a životně důležitá surovina. Anti-politické elity (převážně z ODS, ČSSD a KDU-ČSL) ovšem realizovali předání monopolu hospodaření s vodou do rukou cizinců za podmínek, kdy kontrola nad peněžními toky a právo inkasovat zisk z monopolu vody, byly převedeny do rukou cizinců a to bez povinnosti reinvestovat zpět zdroje nezbytné pro zajištění obnovy a rozvoje vodárenského odvětví.

V odvětví vodárenství schází miliardy korun na investice do jeho obnovy a rozvoje. Systém byl a je přitom nastaven tak, že miliardové zisky z vodného a stočného, tj. jediný vlastní zdroje financování investic, končí na účtech cizinců v zahraničí, kde stát ani města, žádnou vodu ani trubky nemají. Koncerny přitom nemají povinnost financovat obnovu pro stát strategického síťového odvětví.

Ekonomické harakiri

15.9.17 - Vlkova MFD - Voda-dividendy2017Monopolní odvětví vody se stalo zdrojem dobývání renty cizinců, kdy místo veřejného zájmu se ekonomickou modlou a prioritou číslo jedna, stalo dobývání renty, resp. zisku  z vody,  čímž byly v řadě regionů pohřbeny zájmy občanů a měst ČR.

Ukazuje se, že zisk z vody se stal dokonce kvazi morální hodnotou i pro některé anti-politiky, kteří na systému dobývání renty spolu-profitují. Viz. odměny anti-politikům za udržování tunelování městské vodárny v chodu a jejich srovnání s odměnami politiků v sousední okresní vodárně.

Cíl projektu PRAVDA O VODĚ, byl a je vrátit vodu a hospodaření s ní do vodáren v rukou samospráv/státu a tím zajistit, že voda její správa bude veřejnou službou, nikoliv kšeftem samo-vyvolených.

Státní instituce selhaly, proto se občané brání sami

Je zarážející, že za 15 let se k tomuto mému úsilí automaticky nepřipojují složky, které mají zajistit a bránit řádné fungování státu ČR. Stát ztrácí kontrolu a vliv nad správou strategické suroviny, tzn. na svobodné fungování státu. Dostává se pod stále větší vliv nadnárodních skupin, oligarchů či mafiánů.

Přes neskutečné ataky koncernofilů, gangsterů a nově také přímo koncernu, informuji léta v rámci projektu PRAVDA O VODĚ, přes datový portál www.pravdaovode.cz, CHARTU VODA 300, VÝZVY VLÁDÁM všechny, tzn. nejen politické zástupce a vedení státu České republiky. Stojí to neskutečné úsilí, moře času, práce, energie i financí.

Politici a justice mi v tomto úsilí pomáhají jen velmi sporadicky a často spíše narážím na důkazy, že část z nich pro stát, měst a občany vůbec nepracuje, ačkoliv je to jejich povinnost a jsou za to placeni.

Za poslední 3 roky, se v mé 15 let trvající práci velmi pomalu začíná projevovat kvalita mnou poskytovaných dat, informací. Vedou k rozsudkům soudů, kdy mi soudci začínají konečně rozumět a dávat zapravdu. Díky tomu se konečně dění ve vodárenství ČR začíná věnovat pozornost a drsná realita kolem „privatizace“ vody začíná být chápána jako veřejné téma. Vodu jako prioritu dnes již konečně chápou:

 1. „Obyčejní“ lidé, kteří sledují, sdílí a podporují to, co léta v rámci projektu PRAVDA O VODĚ dělám.
  • Poskytuji informace, data, srovnání, důkazy – cena vody, vodárny, zisky, dotace, investice, lži koncernofilů.  cena vody, vodárny, Praha , Zlín
  • Bráním vodárny neskutečných 15 let přes soudy. Poskytuji veřejnosti závěry soudců. Dokládám kompetentní i nekompetentní jednání některých soudců. ÚS Brno
  • Konzultuji nápravu a obranu vody a vodáren s místními i vrcholovými politiky a díky tomu se podařilo před nájezdy koncernofilů ubránit řadu městských vodáren – Přerov, M. Boleslav, Pardubice, Kroměříž, Slovácko, Břeclav, Náchod…    ReferenceNáchod
  • Přivádím k vodě a děním kolem vodáren pozornost a tím vytvářím Veřejné mínění, které pomáhá slušným politikům.  Darebákům či anti-politikům ochotným kolaborovat, znemožňuji snadnou manipulaci s lidmi.  CHARTA VODA 300
 2. Soudci krajských, vrchních, nejvyšší soudů a v posledních 3 letech také soudci Ústavního soudu ČR.  KS Brno a ÚS Brno
 3. Protikorupční organizaci Transparency international, která se sice nevěnuje vodě kontinuálně, ale od roku 2009 vodu sleduje a vydala např. analýzu Kde končí peníze za vodu, případně podala trestní oznámení a je o trestné činnosti kolem vodáren přesvědčena.
 4. Zástupci médií. Za noviny především Hospodářské noviny, Mladá fronta, Deník, Parlamentní listy, Blesk. Za televizi ČT 1 pořad REPORTÉŘI ČT, ČT 2 NEDEJ SE PLUS
 5. Nadační fond proti korupci – NFPK

Jak vidíte, zatím jde vždy o nepolitické, ale pro chod státu důležité články, který brání občanské hodnoty fungování státu, ne prioritu nadnárodních a finančních skupin a jejich diktát peněz = jediné modly nahrazující veškeré morální hodnoty i lidské vztahy.

 

Voda je dar, ne zboží, nenechte si ujít to nejlepší z ČLÁNKŮ o vodě!
Přihlaste se k odběru článků

Děkuji a „vítám vás v klubu“

Počítejte s tím, že se toto vaše postavení se na stranu PRAVDY nebude anti-politickým elitám, naháněčům koncernů a samotným koncernům líbit, ale smysl být na této straně již znáte.

PS: Všimněte si, že mezi těmi, kteří jsou na straně PRAVDY, zatím není POLICIE a POLITICKÉ STRANY.

Náprava a konec kolonizace ČR

Změnu a nápravu může v ČR přinést pouze silné a informacemi i osobnostmi podložené VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ, které aktivuje a podpoří rozumné politiky a anti-politické kolaboranty dostane pod veřejný tlak a časem je eliminuje prostřednictvím volebního systému.

Vytvořit takto dostatečně silné VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ, je nyní prioritou mé práce a celého projektu PRAVDA O VODĚ, s tím, že samozřejmě chci dál rozšiřovat veřejně dostupnou základnu dat a informací a stejně tak dál pokračuji ve vedení soudní obrany, která povede k precedentnímu ukončení protiprávně tunelovaných okresních vodáren.

 

Příslib do budoucna – PRAVDA O VODĚ na vysokých školách

alena tichá VUT V BRNĚJako velmi pozitivní vidím i to, že data z www.pravdaovode.cz slouží vysokým školám a to nejen fakultám vodního hospodářství. Nedávno mne např. z  VUT v Brně, konkrétně Fakultě stavební na Ústavu stavební ekonomiky a řízení poděkovali za obsah portálu, který je užitečný jak profesorům, tak žákům.

„Vaše články a postupy sledují moji studenti. S podporou vašich informací vznikají vysokoškolské kvalifikační práce a příspěvky na konferencích. Je neuvěřitelné, jak mohli náčelníci této nádherné země takto „zahospodařit“ s opravdu vzácným bohatstvím, jakým je voda. O dalších zdrojích energie ani nemluvě. Snad se také díky Vám situace začne obracet ve prospěch lidí v tomto státě.“ Alena Tichá

Podobně se k PRAVDĚ O VODĚ vyjadřují i někteří profesoři z VŠB v Ostravě, což je VŠ, které jsem sám absolvent. 

 

 

 

wikipedia

 

Obranu vody a lidí financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

Podobné články