Ústavní soud ČR

"Neřídí-li se dovolací soud právním názorem Ústavního soudu vysloveným v dřívějším kasačním rozhodnutí a řádně nevypořádá podstatné dovolací námitky stěžovatelů, dopouští se nepřípustné libovůle a porušuje právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod."  - soudci Ústavního soudu

Česká republika není demokratický stát. Jsem občan země, kde řada jejich zástupců nepracuje pro občany a stát. Instituce, které mají chránit stát proti excesům politiků a často samy zákon porušují. "Politické" elity a dokonce i některé soudy a instituce, které by měly tvořit obranné mechanismy demokracie, jsou prorostlé vlivem finančních skupin. Vrcholem je, že někteří soudci léta porušují zákony ČR a tím znemožňují spravedlivé soudnictví a převzetí hospodaření s vodou zpět do rukou měst. Zásadní článek justice je léta nefunkční, což nahrává do karet zahraničních koncernů a osob, která vedly a realizovaly pokoutný proces, kterým byly vytunelovány okresní vodárny v ČR. - Ing. Radek Novotný

ZDARMA

Nález soudců Ústavního soudu ČR o protiprávní libovůli soudců Nejvyššího soudu

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2016, č. j. 29 Cdo 950/2015-528, se zrušuje, neboť jím bylo porušeno základní právo stěžovatelů na spravedlivý proces podle článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
%%_op_gdpr_consent_%%

Email můžete vždy odhlásit