Advokátka Vaku Zlín, M. Šourková, informuje nepravdivě soud nebo byla sama podvedena!

Co předkládá a tvrdí soudu advokát zastupující společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (Vak Zlín) a jaká je pravda?

Níže předkládám reálné důkazy o tom, co se dělo v dozorčí radě Vaku Zlín. Důkazy umožňují ověřit, zda advokát Vaku Zlín předkládá soudcům Vaku Zlín pravdivé nebo hrubě zkreslující a neúplné informace a tvrzení. Případně, je sama podváděna vedením Vaku Zlín nebo dozorčí radou.

Zástupkyně společnosti Vak Zlín

advokat sourkovaJUDr. Ing. Martina Šourková

Zástupkyně společnosti JUDr. Ing. Martina Šourková soudcům předložila a tvrdila:  “ … v návaznosti na zprávu pana Rafaji navrhuje provedení dokazování zápisy z dozorčí rady společnosti ze dne 11.12.2012, 5.3.2013, 2.5.2013, 29,5.2013 a 18.6.2013, z nich má vyplývat, že pan Rafaja se nikdy ke stavu společnosti a výhodnosti provozního modelu nevyjadřoval a tedy jeho následující zpráva nebude zřejmě pravdivá.“

Paní Šourková předložila soudu jakési zápisy, přitom pravdivé Zápisy z jednání dozorčí rady (DR) ve skutečnosti dokazují, zcela něco jiného.

Dokazují, že předseda dozorčí rady p. Rafaja, jako jediný v dozorčí radě reagoval na podnět k zahájení kontroly činnosti představenstva Vak Zlín, po Vrchním soudem v Olomouci doložené protiprávní činnosti. Dokládají, že je to přesně naopak. Pan Rafaja již dne 11.12.2012 jako jediný z DR navrhl požadovat informace, poté zpracoval Rozbor Zprávy představenstva k provoznímu modelu z 30.4.2004, na základě kterého podvedení a zmanipulovaní akcionáři hlasovali pro smlouvy s Veolií a informoval o tom ostatní členy DR, když jim dne 2.5.2013 předložil  Rozbor Zprávy představenstva společnosti a plnění ekonomických důsledků prodej části podniku a tím nezákonného jednání představenstva Vaku Zlín.

V žádném případě není pravdou, že by předkládal Rozbor, ve kterém kriticky hodnotí lži a polopravdy ve Zprávě představenstava i provozní tunel ve Vaku Zlín, až poté, co byl odvolán z dozorčí rady.

Pokud představenstvo a dozorčí rada Vaku Zlín své advokátce nelže, pak s velkou pravděpodobností soudu vědomě nepředložila podstatné a pravdivé dokumenty, podávající věrný obraz o tom, co dělal p. Rafaja jako předseda dozorčí rady a co se dělo v dozorčí radě a ve společnosti. Důkazy svědčí o zcela opačném stavu než tvrdila soudcům Vrchního soudu v Olomouci dne 8.9.2016.

Posuďte sami:

 • 21.9.2012 Vrchní soud v Olomouci vydal řadu pravomocných rozhodnutí ohledně neplatnosti valných hromad Vaku Zlín. Dokládající organizovaný, léta trvající protiprávní komplot ve Vaku Zlín. Důkaz: usnesení Vrchního soudu v Olomouci
 • 20.11.2012 odešel  na dozorčí radu Vaku Zlín podnět CCC, aby prozkoumali protiprávní jednání představenstva. V reakci na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, který prohlásil za neplatné usnesení řady valných hromad Vaku Zlín, jsme zaslali na dozorčí radu podnět k výkonu kontroly činnosti představenstva Vaku Zlín, které evidentně, i dle rozhodnutí soudu, jednalo dlouhá letá protiprávně již před zavedením tunelu do vaku Zlín a také po jeho zavedení v roce 2004.  Důkaz: podnět na DR
 • 11.12.2012 zasedá DR Vaku Zlín. Na programu  je projednání podnětu CCC z 20.11.2012. P. Rafaja předkládá návrh postupu DR- POŽADUJE materiály a důkazy po představenstvu a Soldánovi. Důkaz: Zápis z jednání DR
 • 29.1.2013 urgence mého podnětu na DR Vaku Zlín. Dozorčí rada na náš podnět nereagovala, proto jsme zaslali jeho urgenci   Důkaz:  Urgence podnětu
 • 5.3.2013 Pravdivý Zápis z jednání dozorčí rady Vaku Zlín: Na programu DR je jednání o urgenci podnětu CCC k provedení kontroly, s tím, že urgenci CCC dostali  členové DR e-mailem již 6.2. Advokát Kotek – doporučil DR nereagovat na tento podnět . P. Rafaja předložil svou verzi odpovědi na podnět CCC, ale dozorčí rada ho přehlasovala 5 : 1 a odmítla odeslat odpověď, kterou pro CCC připravil. Místo dostal p. Kocáb za úkol napsat CCC bezobsažnou odpověď. Důkaz: Zápis z jednání DR
 • 2.5.2013 předkládá předseda dozorčí rady, p. Rafaja, ostatním členům dozorčí rady Rozbor o stavu společnosti a jednání představenstva a žádá je o jeho prostudování. Člen DR Kozáček, aniž by ROZBOR četl, prohlašuje, že Zpráva DR je kolektivní zprávou a nikoliv názorem jednotlivce.   

Zpráva, která dle paní  Šourkové, „nebude zřejmě pravdivá“, je ve skutečnosti ROZBOR A TEN JE BOHUŽEL AŽ NESKUTEČNĚ PRAVDIVÝ

1. strana rozbor PDR

rozbor k stažení

 • 18.6.2013 Dozorčí rada: p. Rafaja se na jednání DR táže právníka Vaku Zlín, zda je ve střetu zájmu, z kterého ho nařkli lidé z vedení města Zlín a představenstva Vaku Zlín, protože se ho potřebovali zbavit, neboť doložil levárny, které se Vaku Zlín léta dějí. Důkaz: Zápis z jednání DR

Právník JUDr. Kocáb potvrzuje, že p. Rafaje není ve střetu zájmů, že jde o politickou věc (pozn. likvidaci člověka, který nechce krýt levárnu). Poté, co p. Rafaja předložil 2.5.2013 svůj ROZBOR jednání představenstva Vaku Zlín, členům DR a vedení města Zlín, v čele s panem Adámkem (STAN), vedení města Zlín zahájilo štvavou kampaň proti p. Rafajovi za údajný střet  zájmů  a okamžitě schválilo jeho odvolání z pozice předsedy DR. Na valné hromadě Vaku Zlín 18.6.2013 ho odvolalo z DR Vaku Zlín a nahradilo ho člověkem, který již nic nedělala. Důkaz: Zápis z DR a Zápis o průběhu valné hromady 18.6.2013

 • Valná hromada Vak Zlín –  Pan Rafaja byl odvolán z pozice člena dozorčí rady až na valné hromadě.  Náměstek města Zlín, p.Dufek, odvolává p.Rafaju z dozorčí rady Vak Zlín. Na této valné hromadě nabídl svůj Rozbor všem akcionářům a infromoval, že ho mají k dispozici členové představenstva a dozorčí rady.

shadow-ornament

Související články:

 1. Jaké stanovisko na kauzu Vaku Zlín a jeho vytunelování má státní zástupce?
 2. Pravda o vodě dnes i v České televizi: Zisk, který teče ze Zlína do zahraničí.
 3. Dokumenty o kauze Vaku Zlín, dokládající pokoutnost, nemravnost a protiprávnost celého dění
 4. Zlín: Co nevíte a proto platíte drahou vodu?
shadow-ornament

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje