modrá planeta

Voda a hospodaření s ní musí patřit nám (státu), ne zahraničním korporacím.

Na tuto myšlenku reagovala během posledních týdnů řada lidí, několik politiků a pár kolaborantů, kteří z toho, co píší, mají evidentně strach a také pár koncerno-milů, kteří šíří hanopisy.

Lidé, kteří souhlasili s obsahem věty v nadpisu, pochopili, že jeden člověk, není schopen napravit tak zásadní problém, jako je dnes nastavený absurdní systém hospodaření s vodou ve prospěch zahraničních korporací. Pochopili, že je zásadní rozdíl v tom, zda informace, podklady a francouzský dokument „Voda vydělává aneb jak korporace bohatnou na vodě“ a výzvu k nápravě systému a jednání ve prospěch občanů ČR předkládá jeden člověk nebo je předkládá 100, 200 či 300 občanů. Přidali se k iniciativě VODA 300, šáhli do vlastních peněženek a vyzvali společně 81 senátorů, 200 poslanců, 17 členů vlády ČR a státního zástupce i ochránce veřejných práv k nápravě.

Lidé mi píší, že se chtějí přidat, že se omlouvají, že nestihli reagovat, že si neuvědomili jaké je datum , že se nestihli přidat, že chtějí přispět na koupi DVD… Bohužel, toto již není možné, protože DVD již byly politikům předány.

To, že mne lidé s tímto oslovují je pro mne důkaz, že INICIATIVA VODA 300 má i jiný smysl, než který jsem ji původně dával. Rozhodl jsem se proto umožnit lidem, se k iniciativě přidat. Lidé, kteří chtějí, se mohou přidat k iniciativě a výzvě VODA 300, která POLITIKŮM, kteří o nás  a o tom, jak a pro koho je vše kolem hospodaření s vodou nastaveno rozhodují. Mohou navíc politikům vzkázat svou vlastní větu o vodě a o tom, proč dělají  to, co dělají.

         

CHCI VODU V RUKOU SAMOSPRÁVPro prodej české vody koncerny nepotřebujeme

Nedávno se přidal pan Pinc a napsal politikům tuto větu: VODA MUSÍ PATŘIT NÁM, NE KORPORACÍM. Na to reagoval v komentáři na FB jiný pán, který sdělil svůj názor:  Vaše tvrzení je založeno na lži, že co patří vládě, patří "nám". Nic není dále od pravdy.

Ačkoliv to tak možná nevypadá, považuji tuto jeho větu za velmi zásadní. Jeho věta totiž velmi dobře vystihuje, co si někteří lidé v ČR mylně o institucích, státu, vládě, parlamentu myslí a pak druhá věta z reakce, kterou pán odpovídá, rozhodně platí:

 „Nic není dále od pravdy.“

Já k tomu proto zde říkám svůj názor:

VLÁDĚ NEPATŘÍ NIC. ANI STÁT, ANI JEHO MAJETEK, ANI VODA A VODÁRNY, ANI HOSPODAŘENÍ S VODOU.

Vláda je nejvyšší orgán výkonné moci ve státě. VLADÁ NENÍ ORGÁN MOCI PODŘÍZENÝ PŘÍKAZŮM A ZÁJMŮM ZAHRANIČNÍM KORPORACÍM! V moderních demokraciích je její funkce definována v ústavním uspořádání. My máme parlamentní systém, což znamená, vládu vybírá ze svého středu volený zákonodárce (nikoliv korporace) a vláda poté musí získat a mít důvěru zákonodárného shromáždění. Vláda realizuje svou politiku především skrze návrhy zákonů. Členové vlády řídí stát, resp. státní správu skrze ministerstva. Pokud máme demokratický systém a ne koncenro-land a vše funguje, tak vládu neřídí korporace.

Politika je správa věcí veřejných, uměním řídit stát a hájit zájmy jeho občanů a jednoho státu vůči druhému. Nositelem politiky nemusí být jen političtí představitelé, ale v zásadě kdokoliv (např. občané).

Stát je základní územní jednotka, instituce disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti. Stát je vymezen státní mocí, státním lidem (státním občanstvím) a státním územím. Svrchovaný stát není podřízen žádné jiné moci a to jak vnější, tak vnitřní.

VLÁDA NAŠEHO STÁTU DISPONUJE MOCÍ A MÁ BÝT VYKONÁVANÁ V ZÁJMU STÁTU A JEHO OBČANŮ, NIKOLIV V ZÁJMU ZAHRANIČNÍCH KORPORACÍ.

Vláda jen místo občanů spravuje státu a nastavuje pravidla pro hospodaření s vodu (legislativu)  který je útvarem, jenž tvoří jeho občané.

Proto každý z občanů České republiky má právo a příležitost sám za sebe požadovat od 300 politiků, kteří o nás a hospodaření s vodou rozhodují, nápravu a napsal jim svou větu o vodě a o tom, co mají udělat.

CHCI VODU V RUKOU SAMOSPRÁVPro prodej české vody koncerny nepotřebujeme

Již v roce 1863 vymezil Abraham Lincoln při projevu v Gettysburgu tři znaky vymezující demokracii:

  • Vládu lidu, lidem a pro lid. Vláda lidu je upravena v čl. 2 odst. 1, vláda lidem v odst. 1 věty za středníkem ve spojení s odst. 2, a vláda pro lid v odst. 3 článku 2 Ústavy.
  • První odstavec článku 2 zakotvuje princip svrchovanosti lidu a dělbu státní moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní.
  • Princip svrchovanosti lidu je v zásadě politický nikoliv právní – pojem, který značí, že je to právě lid, jenž disponuje právem vytvořit systém hodnot, institucí a procedur, prostřednictvím nichž se má stát řídit. Zároveň je vyloučeno, aby existoval státní orgán, jenž by přímo či nepřímo svou legitimitu neodvozoval od lidu.

Lidé, projděte si Ústavu ČR. Zjistíte, jak rozsáhlou moc máme a nevyužíváme ji - pak to končí takto.

Jsem rád, že čím dál tím více lidí chápe, o co nám všem jde a že se přidávají!

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Inspiruji lidi, jak mít a říct svůj názor, jak se nebát, jak nebýt ovce a jak společně zabránit něčemu, co je v neprospěch lidí. Jsem makroekonom a vodárenský expert na praktiky zahraničních firem a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny přišly na nás a na vodě vydělat, ne řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti mezi politiky a nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. 15 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním přes tzv. "provozní model" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu zde dnes města čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými lidmi nejde manipulovat, proto lidem informace poskytujiwww.PRAVDAOVODE.cz>>. Najdete zde takové, které jinde nejsou. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300> Každý, se k ní může přidat:STOP ZDRAŽIVÁNÍ >> Staňte se fanouškem a sdílejte informace o VODĚ Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje