Voda je politiků a korporací?

Jak může i v jiném směru působit voda?

Pracuji jako dělník ve vodárenské společnosti. O tuto měla zájem nadnárodní Veolia Evironnment. Záměr provozu vodárny díky akcionářům neprošel.

Na vysvětlenou, jsem také soukromý zemědělec. V zadání územního plánu Královéhradeckého kraje (dnes Zásady územního rozvoje) jsem uvedl, že požaduji takové řešení, které mi umožní provozovat zemědělskou výrobu s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu bez vyšší ekonomické náročnosti s ohledem na bezpečnost.

Jako zaměstnanec vodárenské společnosti jsem se dozvěděl o návrhu nového územního plánu v naší obci – v dobré víře. Za toto jsem měl být vyhozen z práce na základě dopisu našich radních řediteli vodárenské společnosti. Tlak byl ustát, a akcionář zmlkl. To byla první fáze.

Nyní, jako nebezpečný občan pro obec a politiky, kterým odhaluji jejich falzy mám být zničen návrhem nového územního plánu, kde navrhují na má pole a lesy 16 vyvlastňovacích titulů. To jsou padesátá léta. Jako zemědělec vím, že má pole produkují dle německé studie jeden milion litrů spodních vod z jednoho hektaru. Hospodařím tak, že na mých polích nedochází k vodní erozi, vše se zasákne do země. Záměry plánované po mých nemovitostech mají zářezy 8m hluboko, hladina spodní vody je 6 metrů pod povrchem ve výši 300 metrů nad mořem. Možná to píši laicky, specialista nejsem.

Chci tím říci, že politici mají tu moc nastavit nepřiměřenou regulaci, pokud ji veřejnost neodmítá. Takovéto regulace jsou pro mne nepřijatelné a za moji obranu i toho druhého nejdůležitějšího po vzduchu veřejného statku vody je dnes ochota na odstranění občanů za použití všech dostupných prostředků.

Jsem klidným bojovníkem za svá práva, která jsou i právy veřejnými, nicméně člověk se někdy musí velmi tlačit, aby v boji s větrnými mlýny uspěl.

S úctou Jiří ŠrámekNemusíte bojovat sami

Chceme vodu a hospodaření s ní zpět v rukou samospráv


About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje