Tunel ve vodárně

Průlomové rozhodnutí Nejvyššího soudu: Za vše odpovídá výhradně město Zlín a došlo ke komplotu

NS zamítli můj názor, že Vak Zlín protiprávně ovládly soukromé subjekty, které ho vytunelovaly a určit, kdo za vše odpovídá.

Tunel ve vodárněDne 17.12.2015 po 10 letech soudních tahanic konečně Nejvyšší soud (NS) definitivně určil, kdo je odpovědný za vytunelování Vaku Zlín. NS vyvinil soukromé subjekty a vinu a odpovědnost nechal na veřejnoprávním subjektu – Statutárním městu Zlín. Očekával jsem, že NS určí, že Vak Zlín byl protiprávně ovládnut subjektem, který ho následně vykuchal. Očekával jsem, že soud učí, že Vak Zlín protiprávně ovládl soukromý subjekt – ne-akcionář Vaku Zlín – přes hlasovací práva a systém pokoutných smluv, obcházející stanovy Vaku Zlín. NS uzavřel, že se mýlím, že vše drželo v rukou Statutární město Zlín.    

NS tak potvrdil názor soudce Krajského soudu v Brně, který popsal dění kolem Vaku Zlín takto:

„V tomto procesu měl každý vztah, krok a manipulace svůj smysl, byly přesně načasovány, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby z této organizované skupiny. Žádné jednání, žádný vztah nebyl nahodilý. Proces, který proběhl, byl mimořádně nemravný.“

Byl jsem přesvědčen, že zastupitelé města Zlína byli podvedeni, stejně jako zastupitelé dalších měst a obcí Zlínského regionu, kteří vlastnili Vak Zlín z více než 90%. Proto jsem se obrátil na soudy. 

NS ovšem definitivně určil, že město Zlín bylo vždy akcionářem Vaku Zlín s více než 40% a soukromé subjekty činily to, co činily, pouze a jen na základě plné moci – příkazu a vůle – Statutárního města Zlín. To znamená, soukromé subjekty nejednaly z vlastní vůle, ale z vůle města Zlín. Za vše, co se s Vakem Zlín stalo Statutární město Zlín.  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu je překvapivé

Názor NS bude překvapivý pro zastupitelé města Zlína, kteří patrně nechápou, co verdikt NS znamená z pohledu náhrad škod. Určitě nechápou, že vedení města Zlína, patrně pod lobbistickým vlivem místních oligarchů, díky svému jednání (ovládá vedení Vaku Zlín a to se odvolávalo a odvolává proti verdiktům soudů, které umožňují ukončit tunelování Vaku Zlín), v podstatě svým jednáním pomohlo vyvinit z případné náhrady škod naháněče koncernů. Dnes tak definitivně leží celá odpovědnost za tunel ve Vaku Zlín na Statutárním městu Zlín.

Tento závěr potvrzuje stanovisko Komise pro cenné papíry již z roku 2004:

„Soukromá společnost Jižní vodárenská (JIV), pod vlivem Veolie a s ní personálně propojená – právníci Veolie, byla iniciátorem celého projektu a sehrála roli návodce, ale bez spolupráce STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍN (SMZ) by JIV nikdy nemohl „projekt“ realizovat, protože SMZ bylo ovládající osobou Vaku Zlín a bylo na uvážení „politiků“ SMZ zda budou jednat v zájmu města a Vaku Zlín nebo v zájmu JIV (Veolie). Spáchané protiprávní jednání bylo úmyslné a předem promyšlené. Konstatovala způsob páchání protiprávního jednání má vysoký stupeň společenské nebezpečnosti.“

Rozhodnutí Nejvyššího soudu dokládá rozsáhlý a organizovaný komplot

Nechci spekulovat o tom, zda by prsty lobbistů mohly sahat až tak vysoko do české justice, ale vzhledem k prokazatelným důkazům a soudům doložených tvrzením soukromých subjektů v letech 2002-2004, kdy k procesu vedoucím k vytunelování Vaku Zlín došlo, je tento verdikt opravdu nečekaný.

V každém případě rozhodnutí NS je důkazem o rozsáhlém komplotu. Vedení Vaku Zlín – dosazované hlasy SMZ – lživě presentoval zástupcům měst a obcím i státním institucím, od roku 2002, že SMZ nemá hlasovací práva k akciím Vaku Zlín. Lživě presentovalo akcionářům a městům jako ovládající osobu Vaku Zlín soukromý subjekt Jižní vodárenskou, a.s. (JIV).

Verdikt NS je důkazem, že na základě těchto lživých a falešných informací zastupitelé měst a obcí Zlínského regionu nabyli falešného dojmu, že města a obce již neovládají Vak Zlín. Poté, ve falešném strachu ze znehodnocení svého majetku provedli majetkové dispozice s majetkem Vaku Zlín a dali souhlas s uzavřením nevýhodných smluv mezi Vakem Zlína a zahraničním koncernem.

Řada měst a obcí byla k tomuto hlasovaní dokonce finančně motivována a bylo jim lživě tvrzeno, že jedině smlouva s koncernem zajistí pro Vak Zlín dotace z EU. Opak je přitom pravdou. Vak Zlín jako jediná vodárna ve Zlínském kraji nemůže čerpat dotace z EU, právě díky smlouvám s koncernem. EU odmítla dotovat zisky soukromé firmy.

V důsledku toho všeho vznikly Vaku Zlín škody velkého rozsahu a na jeho úkor se obohacují soukromých subjekty. Doplácí na to nejen měst a obce, ale především občané Zlínského regionu.

Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu je průlomové, protože je důkazem o komplotu, který vedl k předkládání falešných a lživých dokumentům akcionářům Vaku Zlín a zastupitelům měst a obcí Zlínského regionu, řadě státních institucí, jako je např. rejstříkový soud, Komise pro cenné papíry a konce konců i soudům. Dokládá rovněž zasílání lživých materiálů a dopisů městům a obcím s fatálními důsledky pro Vak Zlín, města a obce (přišly o možnost čerpání dotací na investice)  i pro obyvatele Zlínska, kteří ve vodném a stočném již poslali do zahraničí přes 700 mil. Kč a mají díky politikům města Zlína léta nejdražší cenu vody ve Zlínském kraji.

Závěr: Vzniká precedens pro celou republiku

Rozhodnutí Nejvyššího soudu mne utvrdilo v tom, že je třeba v obraně vodárny Zlín a zájmu občanů vytrvat. Utvrdilo mne také v tom, že je třeba, abych udělal vše proto, aby tunelování Vaku Zlín bylo ukončeno. Voda i zisky z ní se vrátí do rukou měst a obcí a peníze vybrané od lidí  za vodu na Zlínsku budou končit v obnově trubek a ne na účtu koncernu v zahraničí. To vše i proti vůli vedení SMZ, která tuto nápravu nepochopitelně odmítá a nově je díky rozhodnutí NS definitivně potvrzeno jako subjekt odpovídající za vzniklý stav i případné škody.

Celý proces je krok za krokem zdokumentován a doložen důkazy

Pravda o vodě ve Zlíně

PS: Rozsudek Nejvyššího soud, Krajského soudu i Komise pro cenné papíry, včetně důkazů o zasílání nebo zveřejňování nepravdivých informací si můžete za mírný poplatek stáhnout:

ROZSUDKY A DŮKAZY

Voda a justice

 

 

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje