Jak korporace ovládly miliardy z vody a jak to napravit?

Co je to PPP - Povrchní, Pokrytecké, Prasárna z Farmy zvířat?

Při hledání odpovědi na výše položenou otázku jsem vyšel z faktů obsažených v dokumentárním filmu Voda vydělává aneb jak korporace bohatnou na vodě a z důkazů z reálných tunelářských vodárenských kauz v ČR. ZDE

Dokazují, že korporace využívají korupci politiků k vlastnímu obohacerní a k nastavení hanebného systému, kdy na desetiletí protiprávně ovládnu peněžní toky a miliardové zisky z dodávek vody. 

Současně zde dokládám, jak se občané společně úspěšné těmto hanebným praktikám brání a jak jde toto bez prominutí svinstvo zastavit.

Řada „politiků“ vidí veřejný majetek, jako zdroj vlastního obohacení. Příležitost k tomu mají, pokud se s ním nakládá, tzn. pokud ho „privatizují“ nebo ukradou anebo prodají. Proto je třeba trvat, že předem doloží, v čem je to co navrhují pro občany výhodné, tzn.: 

 • Kdo bude financovat investice a jaké je jejich návratnost?
 • Kdo bude ovládat peněžní toky
 • Kdo bude inkasovat zisk?

Města, městská vodárna nebo nadnárodní korporace?

Pokud to nedoloží (a ono doložit, že to je pro OBČANY VÝHODNÉ NEJDE), pak víte, že máte před sebou darebáka, který nemá u správy veřejného majetku co dělat, který navíc s velkou pravděpodobností kolaboruje a hájí zájmy soukromých firem.

Voda je základním prvkem života

Tudíž zdroj, který by měl být dostupný všem. Obsah filmového dokumentu Jak korporace bohatnou na vodě dokládá, že se v dnešní době voda stále více stává cílem dolování zisků korporací. Jejich jedinou prioritou je přitom dostat přes vodu co největší balík peněz z kapes spotřebitelů na účty majitelů koncernů, nejlépe do daňových rájů. 

Korupční kauzy společnosti Veolia a SUEZ

Mají dalekosáhlé negativní následky pro spotřebitele, města, stát a také pro samotnou kvalitu vody, resp. stav vodárenské infrastruktury a řešení dostatku vody i zadržení vody v krajině.  Dokazují, že korporace vidí ve vodě zdroj vlastního zisku, a proto se mnohdy neštítí téměř ničeho.

Korupce, vodárenství, dostatek vody, právo lidí na vodu, svobodný stát a občanská iniciativa jsou klíčovými slovy. Pomáhají pochopit, jak a díky komu se pochybný a vazalský systém k našim studnám instaluje. Kdo ho instaluje, kryje a udržuje v chodu.

 

Ale také a jak ho lze zrušit a napravit, pokud se občané společně brání.

Korupce ve vodárenství je globální problém

Korporace jako VEOLIA a SUEZ, využívá svého vlivu a vztahů s politiky a nekalých praktik  k získání výhodných smluv a práv k ovládnutí peněžních toků z dodávek vody. Tyto korporace navíc často získávají práva k odběru vody za zlomek její skutečné hodnoty, zatímco občané často platí vysoké ceny za pitnou vodu i různé/hrůzné benefity politikům, kteří pro pochybné a mnohdy vazalské smlouvy hlasují.

Ze svědectví bývalého předního zaměstnance Veolie, který byl zodpovědný za smlouvy v jižní části Paříže, plyne, jak korporace využívat své postavení k maximalizaci zisků na úkor spotřebitelů ve vodárenství.

Veolia na jeho svědectví  reagovala jeho propuštěním a žalobami. Její zaměstnanec tvrdí, že je prohrála. Podrobnosti ZDE

Jak to funguje?

„Každá pevnost je dobytná, má-li dostatečně velkou branku, aby se jí protáhl osel naložený zlatem.“ (Hannibal)

Města předávají peněžní toky z vody korporacím, především přes Trojské koně na radnicích a ve vedení samotných městských vodáren. To znamená, politici kolaborují a jednají skrytě v zájmu korporací a pod lživými argumenty prosazují instalaci koncernů k městským studnám. 

Tito lidé zevnitř měst a vodáren lžou veřejnosti i kolegům v zastupitelstvu, kteří nemají informace. Tvrdí jim, že koncerny jsou strategičtí investoři, že přinesou úspory, investice místo obcí, že zajistí růst ceny vody o inflaci, dotace z EU…. PROSTĚ MODRÉ Z NEBE.

Realita většinou potvrzuje, že je tomu přesně naopak. Dochází k vytváření složité organizačně-finanční struktury, ke klonování firem, k uzavírání kontraktů, které vedou k dluhům obcí, ke ztrátě možnosti čerpat dotace, k zvyšování cen vody, k snižování stavu infrastruktury i k dodávkám vody, které překračují limity pesticidů apod..

To je super pro majitele koncernu, ale ne pro občana, který vše platí, včetně nově i zisku koncernů

Kauza Braunschweig. Zde byly zisky z vody „privatizovány“ velmi pochybně a kauza skončila odsouzením politiků. Město si muselo vzít půjčku na financování nových investic, zatímco VEOLIA, která provozovala služby, vlastní peníze investovat nemusela. Město platilo náklady a VEOLIA získala zisky. 

Kauza Brusel. Zde byla voda do roku 2001 100% komunální. Po tomto datu získala dceřiná společnost Veolia Aquarius kontrakt na čištění odpadních vod v Bruselu. Toto „partnerství“ skončilo  ekologicko- ekologickou katastrofou.

 

Grenoble, zde byla prokázána rozsáhlá korupce firmě Suez

Korupce a Bukurešť: Celková zjištěná hodnota úplatků činila 55 mil. rumunských leů, tj. 310 mil. korun

Podle dokumentů Národního protikorupčního ředitelství (Romania’s National Anticorruption Directorate – DNA), francouzští manažeři zřejmě podplatili vysoké úředníky v Bukurešti, aby schválili vyšší ceny vody pro spotřebitele v Bukurešti a špehovali vlastní zaměstnance, zda nehovoří o protiprávních činnostech. Apa Nova zvýšila od roku 2008 cenu vody v Bukurešti o téměř 125%, což zvýšilo obrat a čistý zisk na úkor obyvatel města. Společnost má monopol na dodávku vodovodních a kanalizačních služeb v Bukurešti již 25 let.

 

Korupce politiků v ČR a voda v rukou korporací

Ovládnut miliardy z vody umožnili korporacím politici. Soudům, veřejnosti a zákonodárcům to nedokládáme léta pouze my. Naše slova potvrzují důkazy a kupodivu i např. senátor Čunek z KDU, kterému nabídli za prodej akcií městské vodárny Vodovody a kanalizace Vsetín  5 mil. Kč a když si je nevzal, tak mu v kufříku přinesli rovnou 10 mil. Kč.

Jak toto můžeme ukončit? Např. jako v Berlíně.

V roce 2007 vznikla v Berlíně občanská iniciativa, která si dala za cíl rekomunalizaci zásobování vodou

Občané zorganizovali kampaň, která postupně sílila a zvyšovala tlak na politiky. Soudně vyžadovali zveřejnění celé smlouvy. Představitelé města se bránili, že by to představovalo vyzrazení obchodního tajemství. Ale pak smlouvu získal tisk, který plnil svou funkci. Smlouvu otiskl a ukázalo se, jak je pro město nevýhodná a už nebylo co tajit. ¨

Informační kampaň sebrala 280.000 hlasů pro vyvolání referenda, které v roce 2011 přineslo 660.000 hlasů pro deprivatizaci a ukončení pochybného systému.

Náš cíl: Odhalení korupce, potrestání darebáků a vrácení zájmů a priorit občanů do správy monopolu vody

K tomu vede jediná cesta a to společná obrana občanů. Toto totiž žádný jedinec sám nenapraví. Občanská iniciativa, spolu s rozsudky a s veřejnou dostupností informací / důkazů / rozsudků o tom, co se páchá a jak to jde napravit, jsou klíčovými nástroji pro nápravu a boje proti korupci v oblasti vodárenství. Proto toto dělá a léta prosazuje Nadační fond pravda o vodě, který jde k nápravě v ČR podobnou cestou, jakou šli občané např. ve Francii.

Informování občanů, dokumentování a zveřejňování kauz, osvěta, obrana vody, pomoc rozumným politikům a dokládání, jak jednotliví politici jednají. To je jedna cesta. Druhá cesta jsou soudy a legitimní tlak spojených občanů na politiky, přes občanskou iniciativu – PETICÍ VODA JE ŽIVOT, kterou nemohou politici ignorovat. 

Veřejně dostupné informace, rozsudky a společný tlak občanů hrají klíčovou roli v boji proti praktikám korporací a politiků. To je cesta, která zajišťuje, že voda je v rukou veřejného sektoru nebo se do něj vrátí.

Jak jdou vodárny vrátit do vlastnictví a správy měst?

Soudy již potvrzují, že korporace  jsou u naší vody často protiprávně. Lidé za to odpovědní patří před soud. Za své jednání musí nést odpovědnost. Co bylo zcizeno, musí být vráceno. Přes soudy lze vrátit vodu lidem. Kde nelze prokázat protiprávnost, jsou smlouvy s koncerny na dobu určitou a ty končí. Nic není třeba znárodňovat.

Vodu potřebujeme všichni 

Je na nás, abychom se postavili proti nekalým, vazalský a korupčním praktikám a zajistili, že voda zůstane ve veřejném vlastnictví a bude spravována v zájmu nás všech. Ve městech po celém světě se občané spojují a požadují transparentnost a spravedlnost v oblasti vodních zdrojů. Je načase totéž udělat v České republice.

Lidé to začínají chápat a postupně se přidávají. Pod požadavkem nápravy je nyní podepsáno cca 62,000 občanů a ti tvoří stále rostoucí tlak na politiky, kteří budou muset konat, jinka je ve volbách lidé vymění – PŘIDEJTE SE KLIKNĚTE NA PODPIS PETICE

Závěr

Voda je nejen základním lidským právem, ale také klíčovým zdrojem pro naše přežití. Korporace, které využívají korupce k získání kontroly nad těmito zdroji, ohrožují naše zdraví a životní prostředí. Je na čase, abychom se postavili proti těmto praktikám a bojovali za transparentnost, spravedlnost a přístup k čisté vodě pro všechny.

 

Co můžete udělat pro nápravu?

Sledujte nás a informace sdílejte a rozesílejte. Informujete o vodě lidi ve svém okolí 

 • Podepište 👉 petici VODA JE ŽIVOT
 • Staňte se člen našeho YouTube kanálu. 👉 ZDE
 • Šiřte data o VODĚ👉 ZDE
 • Přidejte se do komunity VODA LIDEM na Facebooku 👉 ZDE

Odkazy na důkazy

Externí odkazy

 • Celý filmový dokument: JAK KORPORACE BOHATNOU NA VODĚ?
 • Orwell – Farma Zvířat ZDE
 • Čunek, starosta Vsetína a úplatek 10 mil. Kč za prodej akcií vodárny z majetku města ZDE
 • Seminář ve sněmovně: Spravedlnost a vymahatelnost právaco se páchá ve vodárenství  ZDE 
 • Tento odkaz se pokoušela Veolie odstranit z mého blogu – žalobním útokem – Trojský kůň? Kdo to je a jak pracuje? ZDE 


Jak můžete pomoct:
Jsou pro vás tyto informace užitečné? Pak je šiřte a podpořte zveřejnění dalších.

Převodem na transparentní účet nadace u ČSOB
966665/0300 nebo rychlou QR platbou

200 Kč
500 Kč
1000 Kč

nebo přes darujme.cz

 

anebo


Fandíte-li více soudům a rozsudkům, pak podpořte přímo mě.
Soudy na obranu vodáren financuji ze svého přes 20 let.

Převodem na můj účet u ČSOB
151441719/0300

děkuji

Podobné články