Veolia prohrála hlavní arbitrážní spor v teplárenství a politici hájící její zájmy soud ve vodárenství

Totéž prosazuje s cca 62000 občany přes petici VODA JE ŽIVOT (ZDE SE MŮŽETE PŘIDAT) ve vodárenství ČR Nadační fond PRAVDA O VODĚ. Již publikuje první rozsudky, které jsem jako jeho zakladatel dosáhl. Rozsudky potvrzují, že to je cesta. Je to dlouhodobý proces, protože jsou u moci opakovaně zkorumovaní, kolaborující nebo neschopní a líní politici, kteří tento stav způsobili nebo ho kryjí a neřeší. Problém je i pomalá  justice a policie, která nekoná. Ale vytrvalost přináší první výsledky i v ČR.

Podle prohlášení mezinárodní tribunál shledal, že 15letá (2002-2017) nájemní smlouva se společností Vilniaus Energija na správu městského vytápění města nebyla podepsána ve prospěch spotřebitelů, neobsahovala jasné závazky ke snížení cen vytápění, a umožnil Veolii a Vilniaus Energija vrátit infrastrukturu, kterou používaly, v horším stavu, než jaký byl pronajatý v roce 2002.

Starosta Vilniusu Valdas Benkunskas to označil  za výjimečný den.

Stockholmský mezinárodní arbitrážní soud rozhodl

Veolia a Vilniaus Energija mají zaplatit městu a městské teplárenské společnosti Vilniaus Šilumos Tinklai (VŠT) 61,5 milionu eur a převést další majetek v hodnotě 21,5 milionu eur, uvedl magistrát.

Magistrát města Vilnius a VŠT budou zároveň muset těmto společnostem zaplatit pohledávky ve výši 26,9 milionu eur. Konečné vyúčtování tedy bude 56,1 milionu eur ve prospěch města a VŠT.

Město původně žádalo o kompenzaci ve výši 560 milionů eur.

Politický vliv a další soudní spory v LITVĚ

Podle vyjádření magistrátu jsou peníze přidělené městu „nezbytné pro modernizaci tepelných sítí a zařízení na výrobu tepla, která byla v době jejich pronájmu společnosti Vilniaus Energija zanedbána, a pro dlouhodobou strategii snižování cen tepla“.

Obec a VŠT podaly celkem 13 žalob. 

Ty klíčové se týkaly:

 • Manipulací s tarify za vytápění, které měly za následek přeplatky zákazníků v letech 2011 až 2016 kolem 31,8 milionu eur.
 • Neplnění investičních závazků.
 • Nákup drahých surovin, služeb a zařízení od propojených společností.
 • Neplnění závazky na modernizaci 3. tepelné elektrárny ve Vilniusu.
 • Zpronevěra dotací, výnosů z prodeje emisních povolenek.
 

V protinávrhu předloženém stockholmskému arbitrážnímu soudu Veolia tvrdila, že to byla ve skutečnosti strana, která utrpěla škodu v důsledku nezákonného jednání úřadů, a následně požadovala náhradu škody ve výši 22 milionů eur.

Investice Veolie v Litvě byly vysoce kontroverzní kvůli obviněním ze zneužívání a neprůhledného politického vlivu

V roce 2017 tehdejší vilniuské úřady uvedly, že jejich předchůdci v čele se starostou Artūrasem Zuokasem udělali chybu, když vpustili soukromého manažera a nedokázali zajistit řádnou kontrolu. 

Zuokas, který byl starostou Vilniusu v letech 2000–2007 a 2011–2015, obvinění opakovaně odmítl a označil dohodu za „nejlepší dohodu o partnerství veřejného a soukromého sektoru nejen v Litvě, ale také ve střední a východní Evropě“.

Politický vliv a další soudní spory v ČR

Rozsudek v kauze vytunelování městské vodárny Prostějov, který pomáhají občanům Prostějova dosáhnout i právníci spolupracující s Nadačním fondem PRAVDA O VODĚ, prokazují obdobné závěry o nekalém jednání politiků ve prospěch koncernu jako ve Vilniusu.

Soud důkazy a znaleckými posudky zpracované na jeho podnět prokázal, lživé informování obcí, kontraverzní i neprůhledný politiké jednání v zájmu koncernu a na úkor občanů.  

SMLOUVA MEZI VAK PROSTĚJOV A VEOLIÍ BYLA UZAVŘENA NA ZÁKLADĚ ORGANIZOVANÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ VEDE VODÁRNY PROSTĚJOV

Tvrzení „politika“ Hanáka ČSSD, z města Prostějov a vedení Vak Prostějov, prokazuje rozsudek Krajského soudu v Brně z 8/2023. 

Podobají se oslavným a lživým výrokům p. Zuokase jako vejce vejci.      

p. Hanák ČSSD, bývalý člen vedení Vak Prostějov, odpovědný za tunel vodárny

Krajský soud v Brně popsal realitu zavedení tunelu vodárny takto:

 • Bylo prokázáno, že vznikne majetková újma akcionářům uzavřením smlouvy o nájmu a o prodeji části podniku.
 • Na valné hromadě akcionářům nebyly předloženy řádné listiny, dle nichž by se mohli řádně rozhodnout o návrzích.
 • Akcionářům byl předložen nepravdivý znalecký posudek, což bylo potvrzeno provedeným dokazováním znaleckými posudky BDO Appraissal services a A&CE Consulting.
 • Byly poskytnuty nepravdivé informace, které měly zásadní vliv na rozhodnutí akcionářů.

Po vypršení smlouvy na 15 let převzala VŠT 31. března 2017 veškerý majetek od Vilniaus Energija

Začátkem roku 2016 podala Veolia a její dceřiné společnosti žalobu k jinému arbitrážnímu soudu, Mezinárodnímu centru pro urovnávání investičních sporů (ICSID) ve Washingtonu, ve kterém požadovaly přibližně 79 milionů eur za to, co tvrdily, že bylo nespravedlivé
zacházení ze strany státu a vyvlastnění investic do Litva.

V roce 2017 podalo ministerstvo energetiky protižalobu na náhradu škody ve výši 240 milionů eur od společnosti Veolia, ale v roce 2020 ji stáhlo a rozhodlo se pokračovat ve sporu u vnitrostátních soudů, kde se případ v současné době projednává.

Litva se snaží dokázat, že Veolia a Icor v letech 1999 až 2003 nezákonně získaly nájemní smlouvy na topenářské podniky v deseti litevských obcích a nezákonně těžily ze spotřebitelů tepla.

Zdroj: BNS 12 https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2139188/vilnius-wins-major-arbitration-case-against-france-s-veolia

Závěr: S občany ČR prosazujeme totéž 

Ve vodárenství mimo jiné projektem PUSŤME POLITIKY K VODĚ.  Počet lidí, kteří s námi požadují nápravu stále roste, přidat se může každý, podpisem petice VODA JE ŽIVOT. Pomoct prosadit nápravu i u nás můžete i tím, že tento článek nasdílíte na sociálních sítích a pošlet známým.   


Jak můžete pomoct:
Jsou pro vás tyto informace užitečné? Pak je šiřte a podpořte zveřejnění dalších.

Převodem na transparentní účet nadace u ČSOB
966665/0300
nebo


Fandíte-li více soudům a rozsudkům, pak podpořte přímo mě. Soudy na obranu vodáren financuji ze svého přes 20 let.

Převodem na můj účet u ČSOB

151441719/0300

děkuji

2 Responses

  1. Toto neni o jednom člověku. Tady se spojili rozumní lidé a politici proti lotrům.

Podobné články