Korporace zotročují lidi a tvoří vlastní "zákony"

FILM: Ochrana zájmu lidí státem proti korporacím není zdaleka samozřejmostí

Chování nadnárodních koncernů a pozice člověka, který se rozhodl, že se nedá. V čem vidím důležitost obsahu tohoto filmu? Dle mého názoru má být voda veřejnou službou a ne kšeft koncernů i z důvodu, které jsou popsány v tomto filmu.

Film pojednává o praktikách koncernu, o zastrašování, použití všech možných donucovacích prostředků, aby nebyla publikována pravda o jejho skutečném jednání, na které doplácí lidé zdravím i životy. Film je o alarmující situaci dělníků pracujících na banánových plantážích společnosti Dole, kteří mají kvůli používání jedovatých pesticidů vážné zdravotní problémy. Vodu pije a potřebuje každý o její kvalitu se starají rovněž koncerny.

Film je také o tom, jak koncern zastrašuje sponzory, umlčuje média a prání svobodě slova.  Díky tomu byl film dokonce na poslední chvíli stažen ze soutěžní kategorie festivalu. Právníci firmy, jedné z největších nadnárodních společností, film neviděli a přesto rozeslali organizátorům festivalu a všem jeho sponzorům i americkým médiím výzvu, v němž nařkli autora dokumentu ze lživých obvinění a celý snímek označili za podvod: 

– zdůrazňuji, že toto učinili, aniž film vůbec viděli…

Švédský dokumentarista se přesto do Los Angeles vypravil a zahájil boj za svůj film. Napínavé drama o nerovném boji s vlivnou nadnárodní společností přináší znepokojivé zjištění, že i v „nejdemokratičtější zemi světa“ není svoboda slova zdaleka samozřejmostí.

Drama o boji s vlivnou nadnárodní společností.

Korporace zotročují lidi a tvoří vlastní "zákony"

I z tohoto důvodu trvám na svých názorech:

  1. Voda je život a náš život rozhodně nepatří do rukou koncernů.
  2. Českou vodu si prodávejme sami, bez koncernů nebo překupníků. Lidé, města, stát i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou, pitnou a nezávadnou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody. Cizince pro prodej české vody nepotřebujeme.
  3. Mezi vodou a lidmi nesmí být žádní překupníci či koncerny. Pak bude dodávka vody veřejnou službou a ne kšeft. Pak to, co za vodu zaplatíme, slouží k obnově a rozvoji vodárenských sítí a neteče do zahraničí.
  4. Nic z toho, co koncerny preferují, dělají a jsou schopny prosadit a ovlivnit nemusíme řešit, pokud je mezi nás a vodu nepustíme

MAPA DOKLÁDAJÍCÍ, KDE V ČR PRODÁVAJÍ ČESKOU VODU KONCERNY

VODÁRNY V ČRKdo prodává českou vodu?

Související články

  1. Fr. Dokument: Water Makes Money - Voda vydělává
  2. Proč se privatizovala „voda“ v ČR a kdo je za to odpovědný
  3. Nadlidé a podlidé: Jak si koncern dělá z vody kšeft a lidé nemají vodu pro děti

 

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje